Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

God is tegenwoordig; God is in ons midden (Schröder, Van Oosterzee)

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
God is tegenwoordig; God is in ons midden
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Gott ist gegenwärtig
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1729
Tekst
Dichter Gerhard Tersteegen
Vertaler Johannes Jacobus van Oosterzee
Johannes Elias Schröder
Hendrik Hasper
Metrisch 12-8-12-8-3-3-6-6
Muziek
Componist Joachim Neander
Melodie Wunderbarer König
Solmisatie 3-3-3-3-2-2-1-1-1-1-7-7
Liedbundels
Hervormde Bundel 1938 265 (a)
Gezangboek der ELK 162 (b)
Liederen van het Leger des Heils 160 (c)
Op Toonhoogte 215 (a)
Liedbundel met Bijbellezingen 17(a)
Geestelijke Liederenschat 1935 16

God is tegenwoordig; God is in ons midden is een vertaling, samengesteld uit eerdere vertalingen van Johannes Jacobus van Oosterzee (1817-1882) en Johannes Elias Schröder (1851-1930) — van 5 van de 8 strofen van Gott ist gegenwärtig (zie daar), een lied van Gerhard Tersteegen, op de melodie Wunderbarer König van Joachim Neander. Er is een variant voor de Hervormde Bundel 1938 en een andere variant voor het Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk. Ook de Geestelijkt Liederenschat 1935 heeft een eigen variant, met aangespaste strofen en elders kleine aanpassingen van Hendrik Hasper

Opname beluisteren

Nieuwe Kerk, Katwijk aan Zee

Tekst

1938 (a) 1955 (b)

1 God is tegenwoordig; God is in ons midden;
laat ons diep in ’t stof aanbidden!
Dat in heil’gen eerbied alles in ons zwijge,
dat voor Hem de ziel zich neige!
Wie Hem noemt, wie Hem roemt,
sla zijn oogen neder,
geve ’t hart Hem weder!

2 God is tegenwoordig, dien in ’t licht daarboven
eeuwiglijk de serafs loven.
„Heilig, heilig, heilig!” juub’len Hem ter eere
dag en nacht de eng’lensferen.
Heer, ons lied smaad het niet!
Laat ook ons, geringen,
U een loflied zingen!

3 Alle ding doordringt Gij, laat toch onder allen
ook op mij uw stralen vallen!
Evenals voor ’t zonlicht bloem en blad daarbuiten,
steeds gewillig zich ontsluiten,
laat zoo mij, stil en blij,
Heer, uw licht bestralen
en in ’t harte dalen!

4 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
diep vervuld van uwen vrede!
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid
schouwen moog’ in geest en waarheid!
Los van ’t stof, vol van lof,
wil ik opwaarts zweven,
om in U te leven.

5 Kom Gij in mij wonen, zij mijn hart en leven
U ten heiligdom gegeven!
Laat mij altijd beter uwe beelt’nis dragen,
naar uw eer, uw liefde vragen!
Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen
met een stil vertrouwen.

1 God is tegenwoordig; God is in ons midden;
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
Dat in heil’gen eerbied alles in ons zwijge,
dat voor Hem de ziel zich neige.
Wie Hem noemt, wie Hem roemt,
sla zijn ogen neder,
geve ’t hart Hem weder.

2 God is tegenwoordig, die de Cherubs boven
daaglijks dienen, daaglijks loven.
„Heilig, heilig, heilig” zo doen ’s hemels koren
jubelend hun lofzang horen.
Heer ook wij komen blij
onze huld’ U brengen
en onz’ offers plengen.

3 God, ontzaglijk wezen, mocht ik U recht prijzen,
in de geest U dienst bewijzen.
Mocht ik als uw englen, die uw troon omringen,
steeds uw heerlijkheid bezingen.
Sta mij bij, dat ik blij
tracht U te behagen
al mijn levensdagen.

4 Gij doordringt het alles; raak’ uw licht mijn ogen,
Here God, vanuit den hoge.
Evenals voor ’t zonlicht bloem en blad daarbuiten,
steeds gewillig zich ontsluiten,
laat zo mij, stil en blij,
Heer, uw licht bestralen
en in ’t harte dalen!

5 Kom Gij in mij wonen; zij mijn hart en leven
U ten heiligdom gegeven.
Laat mij altijd beter, Heer, uw beeltnis dragen,
naar uw eer, uw liefde vragen.
Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen
met een stil vertrouwen.

Ontstaan

Johannes Jacobus van Oosterzee vertaalde alle acht strofen van het lied van Tersteegen (vgl.: J.J.L. ten Kate (uitg.), Uit de Dichterlijke Nalatenschap van Dr. J.J. van Oosterzee, Amsterdam: D.B. Centen, 1884, p. 55-57):

Een Sabbats-lied
1 Oog en hart naar Boven! God is in ons midden.
Laat ons diep in ’t stof aanbidden!
God is tegenwoordig. Alles in ons zwijge,
Dat Zijn stem gehoor verkrijge!
Wie Hem mint, wie Hem vindt,
Sla zijn oogen neder,
Geev’ zijn hart Hem weder!

2 God is tegenwoordig, Wien in ’t licht daarboven
Dag en nacht de Cherubs loven.
„Heilig, heilig, heilig!” juublen Hem ter eeren
Dag en nacht der Englen sfeeren.
Heer! ons lied, smaad het niet,
Waar ook wij, geringen,
U ons Hallel zingen!

3 Wij verzaken willig, voor Uw troon getreden,
Al des wereld ijdelheden.
’t Zondig eigen willen, lichaam, ziel en leven,
’t Zij geheel aan U gegeven.
U-alleen, anders geen!
Onzen God en Heere,
U zij eeuwig de eere!

4 Onbeschrijflijk Wezen! mocht ik recht U prijzen,
U waarachtige eer bewijzen!
Mocht mijn oog gedurig, als Uw Englenscharen
Voor den troon, op U slechts staren!
Laat mij U, steeds en nu,
O mijn God, behagen,
Al mijn levensdagen!

5 Bron van alle zegen, Zon van alle leven,
Waarin onze zielen zweven!
Oceaan van volheid, Wonder boven wonder,
’t Zondig Ik ga in U onder!
Voer in mij heerschappij,
Laat mijn zelfzucht sterven,
En Uw Hemel-heil beërven!

6 Glans, die ’t Al doorschittert, blink van uit den Hoogen
Onbeneveld voor mijn oogen!
Als de zachte bloemen, die zich stil ontplooien,
Om zich in Uw licht te tooien,
Laat ook mij, stil en blij,
Drinken van de stralen,
Die Ge in ’t hart doet dalen!

7 Maak mij regt eenvoudig, stil in den gebede,
Diep vervuld van Uwen vrede!
Maak mij rein van harte, dat ik Uwe klaarheid
Schouwen moog’ in geest en waarheid!
Los van ’t stof, vol van lof,
Moog’ mijn ziel naar Boven zweven,
Om in U te leven!

8 Kom hierbinnen wonen! Laat mijn hart Uw schatten
Als een Heiligdom omvatten!
Gij, Gij zijt niet verre: louter ziel en zinnen,
Tot zij U volmaakt beminnen!
Waar ik ga, zit of sta,
Laat mij aan Uw voeten,
Heer, uw blik ontmoeten!

In deze vorm heeft het lied geen liedbundel bereikt.

Voor een tekst van Johannes Elias Schröder, zie God is tegenwoordig, God is in ons midden! (Schröder).

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Wunderbarer König (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

De Liederen van het Leger des Heils geven een eigen versie (modernisering) van een combinatie van de teksten hierboven, voor drie strofen, in de volgorde van Tersteegen zelf strofe 1, 8 en 7. De Liedbundel met Bijbellezingen heeft de strofen 1,3 en 5 van de 1938-versie in een licht gemoderniseerde spelling. De Geestelijke Liederenschat 1935 heeft de strofen 1,2,5, 3(sterk gewijzigd), 4, van de 1938 versie en dan 7 .