Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Stil ligt de tuin rondom het witte graf

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 592 (a) Zingt Jubilate 378 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Stil ligt de tuin rondom het witte graf
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1985
Tekst
Dichter Joke Ribbers
Vertaler Jacobus Knol (Fr)
Bijbelplaats Matteüs 28:1-10
Marcus 16:1-8
Lucas 24:1-12
Johannes 20:1-10
Metrisch 10-10-11-10-11-10
Muziek
Componist Willem Vogel (b)
Melodie De Engelsche Fortuyn (a)
Herkomst 16e eeuw (a)
Solmisatie 2-2-3-4-3-2-6-5-4-3 (a)
6-6-6-5-5-6-6-3-2-3 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Stille Zaterdag
Liedbundels
Liedboek 2013 592 (a)
Zingt Jubilate 378 (b)
Lieteboek 2013 592 (a)
Zingend Geloven 3-13 (b)

Stil ligt de tuin rondom het witte graf is een lied voor Stille Zaterdag. De tekst is van Joke Ribbers (1933-2003). De melodie in Liedboek 2013 is de 16e eeuwse melodie De Engelsche Fortuyn (melodie). In de andere bundels staat een melodie van Willem Vogel (1920-2010).

Opname beluisteren

  • Melodie Willem Vogel. Arrangement en zang: Vincent Ceulemans
  • 16e eeuwse melodie Engelsche Fortuyn:
  • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in sopraan [1]

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet in zijn geheel worden weergegeven. Tekst eerste strofe:

Stil ligt de tuin rondom het witte graf
waar zich de Heer voor ons verloren gaf.
Vrouwen en vrienden gaan rouwend in het zwart,
zwaar als een steen weegt droefheid op hun hart.
Hoop is vervlogen en vriendschap weggevlucht.
Alles wat leeft, ja heel de schepping zucht.

De beginregels van de overige strofen luiden:

  • 2. Drie dagen is zijn stem niet meer gehoord
  • 3. Eeuwige, uw gerechtigheid is groot.

Ontstaan

Joke Ribbers schreef dit lied in 1985, oorspronkelijk op de melodie van 'De Engelsche Fortuin'. Daaruit is de lange regellengte te verklaren. Het lied is bedoeld voor het begin van de Paaswake. Er bestaat een Friese vertaling van het lied, gemaakt door Bernard Smilde.

Inhoud

De thematiek voor het begin van het Paasfeest is op eenvoudige en doorzichtige wijze onder woorden gebracht. Strofe 1 beschrijft de droefheid van de 'vrouwen en vrienden' over de dood van de Heer, die zich 'voor ons verloren gaf'. De laatste regel brengt een veel breder perspectief aan, als gerefereerd wordt aan de hartekreet van Paulus in Romeinen 8, waar onder andere gezegd wordt dat de ganse schepping zucht en in barensnood is, verwachtende de openbaring van de zonen Gods.

Ook in de andere strofen wordt dit brede perspectief gehandhaafd, wanneer niet alleen de drie dagen die dood en verrijzenis van Christus markeren, worden beschreven, maar ook de roep om licht in de duisternis opklinkt. De wereld wacht op het woord, dat verlossend en bevrijdend werkt, wan 'Duisternis overmant het licht der zon' (strofe 2). Strofe 3 koppelt de herkenning van een verrezen Heer aan de gerechtigheid en de stichting van het 'hemelse vrederijk', want dat is het grote toekomstperspectief, dat zichtbaar wordt in het prille morgenlicht van de opstandingsdag.

Muziek

De melodie van Willem Vogel is eigenlijk niet geschikt voor gemeentezang, maar is meer een meditatief-illustratief koorlied. Vogel legt de sfeer van het gedicht muzikaal vast door sober met de ritmische waarden om te gaan. Ook in de melodie gaat het rustig toe: veel trapsgewijze intervallen, slechts nu en dan een sprong.

Zettingen

Bewerkingen om te spelen

Zie het artikel Zie De Engelsche Fortuyn (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Jacobus Knol heeft de Friese vertaling gemaakt: Stil leit it wite grêf beskûle yn ’t grien

Literatuur

Toelichting: