Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Toen Mozes was geboren

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Toen Mozes was geboren
Van de doop in de Jordaan
Vorm Strofelied
Doelgroep Kinderen
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1955
Tekst
Dichter Willem Barnard
Bijbelplaats Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Exodus 2:1-10
Exodus 13:17-22
Exodus 14
2 Koningen 5
Matteüs 3:13-17
Marcus 1:9-11
Lucas 3:21-22
Lucas 4:27
Johannes 1:32-34
1 Johannes 5:12
Metrisch 7-9-7-4-7-6-7-7-7-2
Muziek
Componist Wim ter Burg
Solmisatie 3-2-1-2-3-1-6
Gebruik
Kerkelijk jaar Doop van de Heer
Thema Doop
Liedbundels
Bavoliedboek 220
Filippus Liederenboek 84
Liedboek voor de kinderen 11
Verzamelde Liederen 248
Zingend Geloven 2-68; 7-79
Zingen in de tijd 4
Wij moeten Gode zingen (bundel) 30
De tale Kanaäns 141
In wind en vuur I-251

Toen Mozes was geboren is een liedtekst van Willem Barnard, op muziek gezet door Wim ter Burg.

Opname beluisteren

Tekst

De tekst bevat verwijzingen naar het verhaal van Noach op de grote vloed, zoals beschreven in Genesis 6 t/m 9 (strofe 1). Zowel in de eerste als de tweede strofe zijn verwijzingen naar het verhaal van Mozes in het arkje van gevlochten biezen te vinden (Exodus 2). De derde strofe verwijst naar het verhaal van Naämans doop 'in de doodsjordaan' (2 Koningen 5). De vierde strofe verwijst naar het verhaal van Jezus, 'gebogen onder dopershand' van Johannes de Doper uit Mattheus 3:13-17.

Ontstaan

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. Toen Mozes was geboren
  • 2. En Israël is getrokken
  • 3. Naäman is genezen
  • 4. Maar Jezus staat gebogen.

Muziek

In het documentatieblad bij 'Zingend Geloven' vinden we bij dit lied - oorspronkelijk gepubliceerd in deel II nr. 111 - een toelichting van Wim ter Burg die hier onverkort wordt weergeven: ' Aan dit lied heb ik goede herinneringen. Willem Barnard las het me voor in zijn werkkamer, thuis aan de Amsteldijk. Als ik me goed herinner vroeg hij mij er een melodie bij te maken. Het was een van de eerste doopliederen van dit soort. De tekst werd niet door iedereen begrepen. Boze ouderlingen!! Hoe het precies gegaan is, weet ik niet meer, maar in een doopdienst in de Westerkerk in Amsterdam (Ds. Henny Visser) liepen ca. 150 schoolkinderen dit lied zingend voor predikant, ouderling etc en doopouders met dopeling de kerk binnen. Simon C. Jansen aan het orgel. De kinderen (een aantal van hen) hadden allerlei feestelijk slagwerk (tamboerijnen, castagnetten, sambaballen, schellenramen, etc.) en begeleidden het zingen. Ik was in de gelegenheid om op een paar scholen dit voor te bereiden. Daarbij ging het vooral om het zingen. En bij het lopen blijven zingen. Niet in de maat lopen (stel je voor!). Het slagwerk mocht naar eigen inzicht gebruikt worden. Resultaat: een kleurige, feestelijke stoet met spontaan zingende en lopende kinderen. Ik denk er graag aan terug. Wanneer? Ik vermoed 1955 (?), daar in de buurt. De melodie, die 'dansant' gezongen moet worden, heeft in de 7e en 8e regel een paar 'gekke' accenten, die m.i. recht doen aan de speelse tekst van Barnard.'.

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

In de verschillende bronnen zijn soms (subtiele) veranderingen in de oorspronkelijke tekst aangebracht. Ook Barnard bracht enkele veranderingen aan, blijkt uit zijn 'Verzamelde Liederen' uit 1986.

Culturele informatie

Literatuur

  • Commentaar bij Zingend Geloven, II, 111 (oude nummering)
  • In wind en vuur - III, blz. 890-891.

Externe links