Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

C.S. Adama van Scheltema

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ca. 1870
ca. 1870
Volledige naam Carel Steven Adama van Scheltema
Geboren 's-Gravenhage, 25 januari 1815
Overleden Arnhem, 12 augustus 1897
Rechten Vervallen
Dbnl-profiel – Wikipedia (nl)

Carel Steven Adama van Scheltema ('s-Gravenhage, 25 januari 1815 – Arnhem, 12 augustus 1897) was een Nederlandse hervormde predikant.

Hij begon op 15 september 1832 met zijn studie theologie in Leiden. Hij werd op 29 september 1839 bevestigd als predikant te Borssele. In 1844 ging hij naar Colijnsplaat en in 1845 naar Hoorn. Van 1849 tot zijn emeritaat in april 1881 stond hij in Amsterdam. Hierna vestigde hij zich in Ede, en tenslotte in Arnhem.
Hij trouwde op 1 augustus 1839 in Leiden met Hendrika Jacoba Stokhuyzen (geboren 1816). Ze verdronk in 1872, waarna hij op 12 juni 1873 trouwde met Françoise Madelon baronesse van Eck (1832-1883). Uit het huwelijk met Hendrika Stokhuyzen werden veertien kinderen geboren; twee stierven als baby. Een van de zoons was de latere antiquair Frederik Adama van Scheltema. Die was de vader van Carel Steven Adama van Scheltema (1877-1924), de socialistische dichter.
C.S. Adama van Scheltema heeft zich actief beziggehouden met de strijd tegen (het misbruik van) de alcohol.

Hij schreef veel stichtelijk proza en poëzie, en vertaalde uit het Engels, Duits en Frans. Hij was een ijverig promotor van de volkszang. Van de door hem gedichte liederen werden er twee opgenomen in de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen. Ook werden twintig liederen opgenomen in de Zangbundel der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeenten. Eén lied werd gepubliceerd in de Hervormde Bundel van 1938 (gezang 5: Verhoogd zij 't dal, de berg geslecht).

In de Zangbundel Joh. de Heer zijn opgenomen:

Nieuwere edities van de JdH-bundel schrijven de vertaling van nog veel meer liederen aan hem toe; een groot deel van deze liederen is blijkens oudere edities overgenomen uit Gezangen Sions. Deze bundel heet feitelijk Gezangen Zions. Er is verwarring ontstaan met een latere bundel met ook de naam Gezangen Zions, van boekenhuis Veritas, kennelijk een uitgave van de Zevende dags Adventisten. Een ruime meerderheid van de liederen die volgens oudere edities van de JdH bundel "Uit Gezangen Zions" komt, is ook in deze "GZ-Veritas" bundel te vinden. Ten gevolge daarvan is nu nog bij diverse van deze liederen op Kerkliedwiki een onterecht ontkenning van de toeschrijving aan C. S. Adama van Scheltema te vinden. Dit wordt stap voor stap gecorrigeerd.

In de zangbundel der Hersteld Ev. Luth. gem. zijn van hem oorspronkelijk Gez. 12, 38, 39, 54, 67, 69, 405, 115, 223, 256, 259, 287, 329, 342, 363, 435, 436, 438, 481, 486, 487, 489, vertaalde Gez. 19, 40, 86, 113, 152, 266, 308, 317, van welke later enkele in de Bijbundel der Herv. en der Doopsgez. gem. zijn overgenomen.

  • 1850 C.S. Adama van Scheltema, Liederen voor Huisselijke Godsdienstoefening in de Morgen- en Avondure, Amsterdam: D.H. Fikkkert
  • 1870 C.S. Adama van Scheltema, Voor Huis en School. Liederen uit den Bijbelschen Almanak, Amsterdam: L.J. Eckel
  • 1873 e.v.j. Zingt den Heer. Twee Honderd voor orgel en piano gezette vierstemmige liederen voor zondagschool, bidstond en huisgodsdienst, naar het Engelsch, Amsterdam: L.J. Eckel
  • 1874 Ons Gezangboek. Psalmen en gezangen voor bijzonder en openbaar gebruik.
  • 1875 Opwekkingszangen. Liederen van Ira D. Sankey nagezongen door C.S. Adama van Scheltema (diverse drukken en editites) = Opwekkingszangen
  • 1879 e.v.j. C.S. Adama van Scheltema, Neerbosch’ Zangen. Liederen der weezen te Neerbosch, ten voordeele der weeschinrichting, Nijmegen: P.J. Milborn
  • 1881 De Harpe Zions (Chants de Zion) van Cesar Malan vrij gevolgd door C.S. Adama van Scheltema, Nijmgen: P.J. Milborn
  • 1889 Gezangen Zions: Liederen ten gebruike voor Godsdienstoefeningen, Zang- en Bedestond, Chicago/London/Hamburg/Kaapstad: Het Internationaal Traktaatgenootschap = Gezangen Zions
  • 1893 Nieuwe Opwekkingszangen van Ira D. Sankey e.a. nagezongen door C.S. Adama van Scheltema, Nijmegen: P.J. Millborn = Nieuwe Opwekkingszangen

Bronnen