Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Dank, dank nu allen God

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 704   Liedboek voor de kerken Gezang 44   Gereformeerd Kerkboek Gezang 141   Op Toonhoogte 2015 300   Weerklank 423   Gezangen voor Liturgie 415   Zingt Jubilate 585   Oud-Katholiek Gezangboek 528 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Dank, dank nu allen God
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Nun danket alle Gott
Taal Duits
Land Duitsland
Tekst
Dichter Martin Rinckart
Vertaler Jan Wit
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Sirach 50:22-24
Metrisch 6-7-6-7-6-6-6-6
Muziek
Componist Johann Crüger
Melodie Nun danket alle Gott
Solmisatie 5-5-5-6-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Trinitatis
Thema Loven en danken
Liedbundels
Liedboek 2013 704
Liedboek voor de kerken Gezang 44
Gereformeerd Kerkboek Gezang 141
Op Toonhoogte 2015 300
Weerklank 423
Gezangen voor Liturgie 415
Zingt Jubilate 585
Oud-Katholiek Gezangboek 528
119 Gezangen 109
Colours of Grace 20
Gezangboek voor de EBG 23
Filippus Liederenboek 11
Lieteboek 2013 704
Laus Deo 1034
Lieteboek foar de tsjerken 44
Muziekbladen bij Continuo 23, 171
Ministeriale 59
Petrus & Paulusbundel 44
Uit aller mond 17
Op Toonhoogte 252

Dank, dank nu allen God of Dankt, dankt nu allen God is een vertaling, door Jan Wit, van het Duitse kerklied Nun danket alle Gott (zie daar), van Martin Rinckart. De muziek is van Johann Crüger (1598-1662).

Opname beluisteren

  • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in sopraan en tenor (www.liedboekzettingen.nl) [1]

Tekst

Het lied heeft 3 strofen. De eerste regels van de 3 strofen:

1. Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
2. Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
3. Lof eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven.


Vertaling

  • In Colours of Grace is ook de Duitse, Engelse, Franse, Tsjechische, Deense, Kroatische, Poolse en Spaanse tekst opgenomen.
  • In Liedboek (2013) is de -t vervallen uit de oorspronkelijke versie van de vertaling: 'Dank, dank nu allen God'.

Muziek

Muziekuitgaven

In de bundel 'Voorspelen en koraalharmonisaties voor gezangen uit het Liedboek voor de Kerken : deel 1 - bijbelliederen' van Harke Iedema uit 1982 is een uitgebreid voorspel opgenomen, alsook een koraalzetting (p. 15).

Zie het artikel Zie Nun danket alle Gott (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Bernard Smilde maakte de Friese vertaling: No tankje allegear

Literatuur

Toelichtingen:

  • Ignace de Sutter: De lofzang van alle tijden, blz.120
  • Continuo: Zingen en spelen, blz.37 (Louis van Tongeren/Siem Groot)
  • Arie Eikelboom, Hymnologie VI, blz. 170-183
  • Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch 16-35 (Andreas Marti)