Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Trinitatis

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op de zondag na Pinksteren wordt Trinitatis (van de Drie-eenheid) gevierd, het feest ter ere van de drievuldige naam van Vader, Zoon en heilige Geest. De liturgie van dit feest balanceert tussen dogma en hymne. Toch houdt het hymnische karakter de overhand. De introïtus, Psalm 8, bezingt Gods majesteit die de ganse aarde vervult, en de antifoon looft Gods Drievuldigheid en haar onverbrekelijke Eenheid, omdat zij ons haar barmhartigheid heeft bewezen (naar Tobit 12:7). De oudtestamentische lezingen leggen het accent op de zelfopenbaring van God de Vader, waardoor het hymnische karakter van dit feest wordt onderstreept.

(Bron: Dienstboek, een proeve I)

Liederen

Register per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje kerkelijk jaar