Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Trinitatis

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op de zondag na Pinksteren wordt Trinitatis (van de Drie-eenheid) gevierd, het feest ter ere van de drievuldige naam van Vader, Zoon en heilige Geest. De liturgie van dit feest balanceert tussen dogma en hymne. Toch houdt het hymnische karakter de overhand. De introïtus, Psalm 8, bezingt Gods majesteit die de ganse aarde vervult, en de antifoon looft Gods Drievuldigheid en haar onverbrekelijke Eenheid, omdat zij ons haar barmhartigheid heeft bewezen (naar Tobit 12:7). De oudtestamentische lezingen leggen het accent op de zelfopenbaring van God de Vader, waardoor het hymnische karakter van dit feest wordt onderstreept.

(Bron: Dienstboek, een proeve I)

Liederen

Register per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje kerkelijk jaar