Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zing jubilate voor de Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 652   Tussentijds 174   Gezangen voor Liturgie 563   Zingt Jubilate 401   Oud-Katholiek Gezangboek 659 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zing jubilate voor de Heer
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Folkert Verbeek (Fr)
Bijbelplaats Psalm 66:1-2
Metrisch 8-9-8-9
Muziek
Componist Frits Mehrtens
Melodie Zing jubilate voor de Heer
Solmisatie 1-5-6-1-7-6-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Paastijd
Trinitatis
Liturgie Gloria
Trefwoord Jubilate
Liedbundels
Liedboek 2013 652
Tussentijds 174
Gezangen voor Liturgie 563
Zingt Jubilate 401
Oud-Katholiek Gezangboek 659
 Bavo 51   Fil 100   LB Fr 652   LD 963   LvdW 850418   MBC 13   TT Fr 174   VL-B 47   ZGel 3-23 

Zing jubilate voor de Heer is een lied met tekst van Willem Barnard (1920-2010) op muziek van Frits Mehrtens(1922-1975). De oorspronkelijke titel luidt Zingt jubilate voor de Heer.

Opname beluisteren

  • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in sopraan (www.liedboekzettingen.nl)

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Ontstaan

In de aanhef 'Zingt Jubilate' worden twee werelden opgeroepen: die van de eigen volkstaal - symbool van de plaatselijke gemeente - én die van het latijn, de verbindende spraak van de universele wereldkerk. Beide polen houden de gemeente op de juiste spanning. En zeker in het lied moet die spanning hoorbaar blijven. Want zingen verbindt mensen met elkaar, maar evenzeer met de traditie, met wie ons voorgingen én met allen die vandaag nog met ons onderweg zijn. De oproep uit Psalm 66 'Juicht God, heel de aarde' staat centraal in de eerste twee strofen. De kosmos in alle onderdelen, met naam en toenaam wordt uitgenodigd tot de lofzang. In het derde en vierde couplet wordt de lofprijzing in een trinitarischkader geplaatst, waarmee Barnard de traditie van de klassieke doxologie ('Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest') handhaaft. Daar wordt immers elke psalm mee afgesloten. (Informatie geparafraseerd ontleend aan 'Lied van de week', april 1985.

Variaties

In de gelijknamige Vlaamse bundel luidt de derde regel van strofe 1: "heiligen, eng'len, mens en dier'. De oorspronkelijke tekst van Barnard luidt: "engelen, goden, mens en dier"

Inhoud

Het lied kan beschouwd worden als een trinitarische doxologie: een lofprijzing op de Drie-ene God. In de strofen 1 en 2 is de openingszin van Psalm 66 tot een lofzang uitgebreid waarin de gehele kosmos wordt betrokken. Strofe 3 bezingt de Zoon, strofe 4 de Geest die de adem schenkt. Vanwege dit trinitarische karakter kan dit lied ook goed worden gebruikt als gloria.

Muziek

Zettingen

Zie het artikel Zie Zing jubilate voor de Heer (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Bewerkingen om te zingen

Koorzetting/koorliteratuur:
Koorbundel Liedboek (2013) 652 Paul Schollaert Sopraan-zetting SATB
Cantorijbundel Tussentijds (CvK) 174 J. Lerinckx 2st canon+orgel

Bewerkingen om te spelen

Begeleidingen/voorspelen/intonaties/bewerkingen:
Begeleidingsbundel Liedboek (2013) 652 Wim Kloppenburg Sopraan-zetting
Begeleidingsbundel Gezangen voor Liturgie 563 W. Dirriwachter Intonatie, Sopraan-zetting
Muziekbijlage O&E april 1998 Aart de Kort Kleine partita

Hymnologische informatie

Folkert Verbeek heeft de Friese vertaling gemaakt: Sjong jubilate foar de Hear

Literatuur

Toelichtingen:

  • Ignace de Sutter: De lofzang van alle tijden, blz.266-267, ISBN 9026478186
  • Continuo: Zingen en spelen, blz.13 (Louis van Tongeren/Siem Groot)
  • Sytze de Vries/Cor Brandenburg: Lied van de week 850418
  • Organist & Eredienst, april 1998, blz.80 (Wim Pendrecht/Wim Kloppenburg)
  • B.Stockman: Meditaties bij een Kerklied II, blz.26