Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De Heer is waarlijk opgestaan en heerlijk uit zijn graf gegaan

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
De Heer is waarlijk opgestaan en heerlijk uit zijn graf gegaan
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1800
Tekst
Dichter Pieter Leonard van de Kasteele
Muziek
Herkomst 1803 Cantiques pour le culte public
Liedbundels
Hervormde Bundel 1938 82
Evangelische Gezangen 149
Geestelijke Liederenschat 1935 228

De Heer is waarlijk opgestaan en heerlijk uit zijn graf gegaan is een lied geschreven door Pieter Leonard van de Kasteele op een melodie uit de bundel 1803 Cantiques pour le culte public van de Eglise Wallone. De Geestelijke Liederenschat 1935 Elk heff' met ons een lofzang aan biedt een bewerking van strofen 2 en 5

Opname beluisteren

Tekst

  • Evangelische Gezangen/Hervormde Bundel 1938

1.
De Heer is waarlijk opgestaan,
En heerlijk uit zijn graf gegaan,
De vijand lag verslagen;
Gods Engelen daalden neêr op d'aard,
Niet langer met den vloek bezwaard,
Dien had Hij weg gedragen.
 
2./-
Hij voer weêr op, 't gestarnt voorbij,
En heeft, ten loon, de heerschappij
Uit 's Vaders hand verkregen:
Die Jezus kennen zijn verheugd,
Gods Englen deelen in hun vreugd,
Al 't schepsel in hun zegen.

3./2
Elk heff' met ons een' lofzang aan
Gods Zoon heeft aan Gods regt voldaan,
Hij heerscht als aller Koning;
Hij zendt zijn' Geest, den Trooster, neêr
Zingt, Halleluja! zingt zijn eer,
 't Is 't feest van Jezus krooning.

4./3
Wie zou, daar Jezus voor ons stierf,
En ons den Geest ten troost verwierf,
Wie zou zijn beeld niet dragen,
En vol van God, die in ons woont,
Den Geest, die ons zijn vriendschap toont,
Niet zoeken te behagen?
 
5./4
 Wij mogen 't heil voor Jezus Kerk,
 Des Vaders lust, des Geestes werk,
 Al d'eeuwen door verwachten:
 Hem, die bij God voor zondaars spreekt,
 Hem, wien 't aan liefde nooit ontbreekt,
 Ontbreekt het nooit aan krachten.


Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.