Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De 15e Kerkliedwiki Schrijfdag is op vrijdag 3 maart 2023! Wil je meer weten of zelf bijdragen, kom naar deze Kerkliedwiki Schrijfdag in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Een korte wijl, de tijd genaakt

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 502
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Een korte wijl, de tijd genaakt
Een korte wijl
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel A little while and He shall come
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode Omstreeks 1879
Tekst
Dichter Daniel Webster Whittle
Vertaler Meier Salomon Bromet
Metrisch 8-6-8-6-8-6-8-6
Muziek
Componist James McGranahan
Melodie Finchley
Solmisatie 5-4-5-1-5-4-5-6
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 502
Opwekkingsliederen Bromet 299

Een korte wijl, de tijd genaakt is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van A little while and He shall come (zie daar), geschreven door Daniel Webster Whittle en op muziek gezet door James McGranahan.

Opname beluisteren

https://hymnary.org/media/fetch/156428

Tekst

1 Een korte wijl! de tijd genaakt,
En Jezus komt dan weêr!
Het zalig uur is weldra daar,
En wij zien onzen Heer;
Hoe nietig schijnt dan al ons leed,
De reis, hoe kort van duur!
En duisternis vliedt eeuwig heen,
Als daagt het morgenuur.

refrein:
Heer Jezus, kom! kom tot Uw volk,
Dat U reeds lang verwacht!
En voor Uw komst in heerlijkheid,
Verdwijnt onz’ aardsche nacht.

2 Een korte wijl! „Hoe lang o Heer!”
Zoo roept Uw volk nu uit:
De hoop om U te zien, o Heer,
Vervult Uw aardsche Bruid;
Met zulk een hoop die m’ ook bezielt,
Zou ’k niet verlangend zijn?
Wat zaligheid als uit genâ,
Ik voor Uw’ troon verschijn!

refrein

3 Een korte wijl! dan niet gezucht
O ziel! en klaag niet weêr;
Elk oogenblik dat henensnelt,
Brengt nader bij den Heer;
Zijn tijd is best, o, wacht dan voort,
En waak en bid en strijd;
De Morgenster verschijnt weldra,
’t Is maar een korte tijd.

refrein

Muziek

Zettingen

Een korte wijl

Hymnologische informatie

1 Een korte wijl! Dan komt de Heer,
O zalig, heerlijk uur!
Zijn wederkomst is weldra daar,
Het wachten kort van duur.
Hoe klein en nietig is dan ’t leed
Op onze pelgrimsreis;
Ik maak mij voor Zijn komst gereed
En zing Zijn naam ten prijs!

refrein:
Heer Jezus, kom, kom tot Uw volk,
Dat U zoo lang verwacht,
Wanneer Gij komt in heerlijkheid
Vliedt ‘ aardsche duist’re macht.

2 Een korte tijd! Hoe lang, o Heer,
Duurt nog de wachtenstijd?
Wij wachten op Uw wederkeer,
Dan is Uw Bruid verblijd!
Zou ’k, met die hope in het hart,
Dan niet verlangend zijn?
Hoe zalig, als uit d’ aardsche smart
Ik voor Zijn oog verschijn!

refrein

3 Een korte tijd! Nu niet gezucht,
O ziel, en niet geklaagd,
Hij zal verschijnen in de lucht,
Die onze smart verjaagt.
Zijn tijd zal komen onverwacht!
Ik waak en bid en strijd.
Verdwenen is de aardsche nacht,
Gekomen d’ eeuwigheid!

refrein