Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

God leidt ons, leidt met Vaderhand

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 461(a),461a(b) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
God leidt ons, leidt met Vaderhand
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel He leadeth me, o blessed thought
Taal Engels
Periode 1862
Tekst
Dichter Joseph H. Gilmore
Vertaler Onbekend (a)
C.S. Adama van Scheltema (b)
Muziek
Componist William B. Bradbury
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 461(a),461a(b)

God leidt ons, leidt met Vaderhand is de vertaling van He leadeth me, o blessed thougth van Joseph H. Gilmore uit 1862 op een melodie van William B. Bradbury. een vrijere vertaling is God is der Zijnen burcht en schild van C.S. Adama van Scheltema

Opname beluisteren

EmbedVideo received the bad id "/UCQ4Mnd6xio" for the service "youtube".

Tekst

1
He leadeth me: O blessed thought!
O words with heavenly comfort fraught!
Whate'er I do, where'er I be,
still 'tis God's hand that leadeth me.

Refrain:
He leadeth me, he leadeth me;
by his own hand he leadeth me:
his faithful follower I would be,
for by his hand he leadeth me.
 
2
Sometimes mid scenes of deepest gloom,
sometimes where Eden's flowers bloom,
by waters calm, o'er troubled sea,
still 'tis God's hand that leadeth me.
Refrain

3
Lord, I would clasp thy hand in mine,
nor ever murmur nor repine;
content, whatever lot I see,
since 'tis my God that leadeth me.
Refrain

4
And when my task on earth is done,
when, by thy grace, the victory's won,
e'en death's cold wave I will not flee,
since God through Jordan leadeth me.
Refrain

  • Nederlandse tekst

1
 God leidt ons, leidt met Vaderhand
 Zijn kind'ren naar 't hun beidend land;
 juich' dan ons hart in ootmoed blij;
 God leidt ons, onze God is Hij,
 
 Refr. God leidt ons, onze trouwe God,
 behoedt ons. O, wat heilgenot,
 wat onverdiende zaligheid,
 dat Hij met Vaderhand ons leidt!
2
 Gaat soms door diepten 't reispad heen,
 nadat de zon zo vrolijk scheen,
 't zij 't nacht of middag om ons zij:
 God leidt ons, onze God is Hij.
3
 Heer, zo Gij onze hand maar vat,
 zij goed ons 't ruw of effen pad;
 dan roemen w' ook in droefheid blij;
 God leidt ons, onze God is Hij.
4
 En, broeders, is de tocht volbracht
 en zien wij d' eerkroon, die ons wacht,
 dat onze zegepsalm nog zij:
 God leidt ons, onze God is Hij.

  • GOD IS DER ZIJNEN BURCHT EN SCHILD

1
 God is der Zijnen burcht en schild;
 geen nacht zo zwart, geen storm zo wild,
 waarin Hij, naar Zijn Vaderwoord,
 ontfermend niet ons bidden hoort.
 
 Refr. God leidt ons, onze trouwe God
 behoedt ons. O, wat heilgenot,
 wat onverdiende zaligheid,
 dat Hij met Vaderhand ons leidt!
2
 Laat buld'ren zee en stormgeweld;
 Hij, die de zee haar grenzen stelt,
 is onze God, Die sterkte geeft
 aan 't hart dat in zijn zwakheid beeft.
3
 Hij, onze Herder, richt en leidt
 Zijn schapen, waar hun ruste beidt;
 waar zonneschijn en overvloed
 Zijn liefdemacht hun kennen doet.
4
 Zijn woord is 't, dat de ziele spijst,
 dat dag en nacht haar 't heilspoor wijst
 en haar, hoe steil ook 't reispad zij,
 ervaren doet; God is nabij.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

De nieuwere edities van de Zangbundel Joh. de Heer schrijven beide vertalingen toe aan Adama van Scheltema. In oudere edities is alleen God is der Zijnen burcht en Schild van A. v. S. God leidt ons is volgens oude edities overgenomen uit Gezangen Sions, de vroegere zangbundel van de Zevende dags Adventisten.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied