Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Heb je een vraag over een lied of wil je meer weten over hoe je kunt meewerken aan de Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Hoor des Heilands vriend'lijk noden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 83 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Hoor des Heilands vriend'lijk noden
Heer! zend ook mij
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Hark! the voice of Jesus crying
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1868
Tekst
Dichter Daniel March
Vertaler C.S. Adama van Scheltema
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Componist Sidney Martin Grannis (a)
Franklin E. Belden (b)
Wolfgang Amadeus Mozart (c)
Melodie Hark, the voice of Jesus crying (a)
Fillmore (b)
Ellesdie (c)
Solmisatie 1-1-1-1-3-2-3-5-1-2-3-5-2-3-1 (a)
5-3-1-2-3-4-6-5-1-6-5-3-4-3-2 (b)
1-1-1-1-3-2-2-1-1 (c)
Gebruik
Thema Roeping
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 83 (b)
Gemeenschap van Christus zingt 244 (c)
Opwekkingszangen 19 (a)
Gezangen Zions 455 (b)


Hoor des Heilands vriend'lijk noden (Heer! zend ook mij) is een vertaling, door C.S. Adama van Scheltema, van het lied Hark! the voice of Jesus crying (Here am I, Send Me) (zie daar) van Daniel March (1816-1909).
In zijn Opwekkingszangen gebruikt Van Scheltema de in de Gospel Hymns traditie gebruikelijke melodie van Sidney Martin Grannis (1827-1907). In de Gezangen Zions koos hij voor Fillmore (melodie) van Franklin E. Belden (1858-1945). De tekst kan ook gezongen worden op de tune Ellesdie (melodie) van Wolfgang Amadeus Mozart.

Opname beluisteren

Fillmore:

Tekst

Heer! Zend ook mij
1 Hoor des Heilands vriend’lijk nooden:
„Wilt gij tot mijn akker gaan?
De oogst is rijp en beidt den maaier,
Op zijn sikkel wacht het graan!”
Luid en dringend roept de Meester,
En een vorstlijk loon schenkt Hij:
O! wie hoort hem, en zegt dankbaar:
„Heer, hier ben ik, zend ook mij”.
„Heer, hier ben ik, zend ook mij”

2 Kunt ge al niet aan verre stranden
Heid’nen winnen door uw woord,
Zie, nabij u leven heid’nen
In een nacht van zonde voort.
Mist gij ’s rijken goud en zilver,
Toch der weduw penning niet,
Jezus loont zelfs wie vermoeiden
Slechts een beker water biedt.
Slechts een beker water biedt.

3 Spreekt gij niet der eng’len talen,
Mist gij Paulus’ gave en kracht,
Toch kunt gij in eenvoud zeggen
Wat voor u de Heer volbracht.
Derft gij ’t woord, dat goddeloozen
Voor Gods oordeel siddren doet,
Toch kunt gij ’t den kindren zeggen:
„Onze God is eindloos goed!”
„Onze God is eindloos goed!”

4 Dekke u nooit het woord der traagheid:
„Wat zou ik, die niets vermag?”
O, genoeg zij ’t u dat Jezus
Vragend op u neder zag.
Doe, wat Hij begeert blijmoedig,
Dat Zijn werk uw vreugde zij;
Laat Hem blijde uw antwoord hooren:
„Heer! hier ben ik, zend ook mij.”
„Heer! hier ben ik, zend ook mij.”

5 Kunt gij als profetisch wachter
Al op Sions muur niet staan,
En ontbreken u de gaven
Om als leidsman voor te gaan;
Bidden kunt gij, eenzaam pleiten,
Voor wie zwaarder taak verricht,
En als op den berg Aäron,
Maakt gij andren ’t strijden licht.
Maakt gij andren ’t strijden licht.

6 Zoo gij ouderen van dagen
Niet tot leeraar wezen kunt,
Hoor uw Herder, die u ’t hoeden
Van Zijn lammeren vergunt;
En de kindren, die uw liefde
Heeft gevoedsterd en geleid,
Blijken eens een vorstenkroon u
In den dag der zaligheid.
In den dag der zaligheid.

Muziek

Bij het gebruik van Fillmore vervalt de verdubbeling van de laatste regel.

Hymnologische informatie