Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Laat de kind'ren tot Mij komen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Tussentijds 67   Gereformeerd Kerkboek Gezang 45   Gereformeerd Kerkboek 2017 160   Op Toonhoogte 2015 468   Weerklank 555   Zingt Jubilate 725   Hemelhoog 506   Evangelische Liedbundel 278 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Laat de kind’ren tot Mij komen
Genre Bijbels vertellied
Vorm Strofelied
Doelgroep Kinderen
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Groepswerk
Henriëtte Johanna Wilhelmina Modderman
Vertaler Atze Bosch (Fr)
Bijbelplaats Matteüs 18:1-4
Marcus 10:13-16
Lucas 18:15-17
Metrisch 8-6-8-6-7-6-7-6
Muziek
Componist Wim ter Burg
Melodie Laat de kind’ren tot Mij komen
Solmisatie 5-5-1-1-2-3-1-1
Gebruik
Liturgie Rond de Schriften
Thema Roeping
Trefwoord Kinderen
Liedbundels
Tussentijds 67
Gereformeerd Kerkboek Gezang 45
Gereformeerd Kerkboek 2017 160
Op Toonhoogte 2015 468
Weerklank 555
Zingt Jubilate 725
Hemelhoog 506
Evangelische Liedbundel 278
Alles wordt nieuw I-20
Kom en Zing 124
Lieten fan leauwe en langstme 21
Tuskentiden 67
Op Toonhoogte 380

Laat de kind’ren tot Mij komen is een kinderlied. Hoe de tekst is ontstaan, is niet helemaal duidelijk. De melodie is van Wim ter Burg.

Opname beluisteren

  • Vanuit de Columnakerk te Groningen
  • In een vlot tempo:

Tekst

De tekst van dit lied is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

De eerste regels van de coupletten luiden:

1. Laat de kind'ren tot mij komen,

2. Laat de mensen tot mij komen

Ontstaan

In de bundel Alles wordt nieuw staat als auteur van dit lied 'groepswerk' vermeld. Het Gereformeerd Kerkboek, het Gereformeerd Kerkboek 2017, Zingt Jubilate en de Evangelische Liedbundel hebben 'naar H.J.W. Modderman' als auteurs aanduiding, met wie de Remonstrantse predikante Henriëtte Johanna Wilhelmina Modderman (1905-1983) wordt bedoeld. Hemelhoog en Weerklank noemen Hanna Lam als dichter, maar dat is ongetwijfeld niet juist. Anders zou Alles wordt nieuw, waarin het lied in de jaren zestig van de twintigste eeuw voor het eerst werd gepubliceerd, dat wel hebben vermeld. In de verzamelbundel (3e dr. 1985) staat ds. H.J.W. Modderman als tekstdichter vermeld.

Inhoud

Het lied is een parafrase van wat Jezus tegen zijn leerlingen zegt als ze hem vragen 'wie eigenlijk de grootste is in het koninkrijk van de hemel'.

Muziek

De melodie is hecht van structuur, zoals bij alle kinderliederen van Wim ter Burg het geval is. De eerste en derde regel zijn aan elkaar gelijk. De tweede en vierde zijn dat ook, op de laatste noot na. Regel 7 en 8 zijn zo goed als gelijk aan regel 3 en 4, met kleine wijzigingen vanwege de regellengte. In regel 5 introduceert ter Burg nieuw melodisch materiaal en bereikt de melodie zijn hoogtepunt. Treffend is dat dat gebeurt op de woorden 'want de poorten van mijn rijk / staan voor kind'ren open'. De componist verbeeldt met zijn noten grote openheid.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Laat de kind’ren tot Mij komen (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

De Friese vertaling Lit de bern mar by My komme van Atze Bosch staat in de bundel Lieten fan leauwe en langstme

Culturele informatie

Literatuur

Externe links