Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zoals ik ben

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Hemelhoog 322 (a)   Evangelische Liedbundel 211 (a)   Zangbundel Joh. de Heer 711 (b), 522(d) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zoals ik ben
Herkomst
Titel Just as I am
Taal Engels
Periode 1835
Tekst
Dichter Charlotte Elliott
Vertaler L.M. Vreugdenhil (a)
Meier Salomon Bromet (b)
Henk van 't Veld (c)
Johannes de Heer (d)
M.H.A.C. v. Dalen (e)
Metrisch 8-8-8-8
Muziek
Componist William B. Bradbury
William Blow (d)
F. E Hudson ?? (b)
Melodie Woodworth
St. Agnes (d)
Solmisatie 1-2-3-3-5-4-3-2-3-4-3
Liedbundels
Hemelhoog 322 (a)
Evangelische Liedbundel 211 (a)
Zangbundel Joh. de Heer 711 (b), 522(d)
Liederen van het Leger des Heils 143 (e)

Zoals ik ben, geen andere grond is een vertaling van Just as I am. De tekst is van Charlotte Elliott (1789-1871). De muziek is van William B. Bradbury (1816-1868). Er zijn meerdere vertalingen en diverse andere melodieën. Eén ervan is van William Blow, een andere, voor zover na te gaan, en in strijd met wat de Zangbundel Joh. de Heer vermeldt, van een verder onbekende F. E Hudson. Voor een versie op de Saffron Walden (melodie) zie Zoals ik ben, kom ik nabij.
Voor het parallel-lied van Russell S. Cook, zie Zoals gij zijt en niet gepleit.

Opname beluisteren

  • Zoals ik ben, geen andere grond:
  • Samenzang:
  • Engelse versie:
  • Willy Nelson (Engels):

Tekst

Engelse versie:

1. Just as I am, without one plea,
but that thy blood was shed for me,
and that thou bidst me come to thee,
O Lamb of God, I come, I come.

2. Just as I am, and waiting not
to rid my soul of one dark blot,
to thee whose blood can cleanse each spot,
O Lamb of God, I come, I come.

3. Just as I am, though tossed about
with many a conflict, many a doubt,
fightings and fears within, without,
O Lamb of God, I come, I come.

4. Just as I am, poor, wretched, blind;
sight, riches, healing of the mind,
yea, all I need in thee to find,
O Lamb of God, I come, I come.

5. Just as I am, thou wilt receive,
wilt welcome, pardon, cleanse, relieve;
because thy promise I believe,
O Lamb of God, I come, I come.

6. Just as I am, thy love unknown
hath broken every barrier down;
now, to be thine, yea thine alone,
O Lamb of God, I come, I come.

Vertaling: H. van 't Veld

1. Zoals ik ben ‘k heb anders niet,
dan ’t offer ook voor mij geschied
en dat U zelf mij roepen liet,
o Lam van God, ik kom, ik kom.

2. Zoals ik ben niet meer gewacht,
of 'k iets vermag in eigen kracht,
tot U die alles hebt volbracht.
O Lam van God, ik kom, ik kom.

3. Zoals ik ben ofschoon altijd,
in twijfel, in opstandigheid,
van binnen vrees, van buiten strijd.
O Lam van God, ik kom, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt U mij,
verwelkomt, reinigt, spreekt U vrij,
daar ik op uw beloften pleit.
O Lam van God, ik kom, ik kom.

6. Zoals ik ben – Uw liefde, Heer’,
wierp elke hinderpaal terneer
– om slechts te zijn van U, o Heer’,
O Lam van God, ik kom, ik kom.

7. Opdat in mij Uw liefde blijkt,
zo hoog, zo diep, zo vol, zo vrij,
nu hier, straks bij U in uw rijk,
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Hymnologische informatie

Er zijn verschillende vertalingen van het lied. De beginregels zijn:

  • Zoals ik ben, geen andere grond (Evangelische Liedbundel, Hemelhoog)
  • Zoals ik ben, 'k pleit anders niet (Zangbundel Joh. de Heer nr 711) . Dit volgt, met enkele kleine moderniseringen, de Opwekkingsliederen van Sankey nagezongen door M.S. Bromet, waarin is het te vinden als no. 52.
  • Zoals ik ben, kom 'k onbereid (Zangbundel Joh. de Heer nr 522).
  • Zoals ik ben kom 'k tot U, Heer ( Liederen van het Leger des Heils no 143)
  • een historische vertaling is die van P.Huet Zoals ik ben. Schoon vuil en snood , in Hosanna, 63 liederen voor drie en vierstemmig mannenkoor....bewerkt en verzameld door S.H. Serné 2e druk, 1879 op een tot dusver nog niet nader geïdentificeerde melodie van W.S. Rockstro.