Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

'k Heb geloofd en daarom zing ik

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Gereformeerd Kerkboek Gezang 162   Weerklank 486   Opwekkingsliederen 311   Evangelische Liedbundel 275   Zangbundel Joh. de Heer 543 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
'k Heb geloofd en daarom zing ik
Vorm Strofelied
Tekst
Dichter Charles Wesley
Vertaler J. Mathijssen
Atze Bosch (Fr)
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Componist J. Zundel
Solmisatie 5-5-6-5-3-2-3-2-1
Liedbundels
Gereformeerd Kerkboek Gezang 162
Weerklank 486
Opwekkingsliederen 311
Evangelische Liedbundel 275
Zangbundel Joh. de Heer 543
 LdH 180   LLL 96 

'k Heb geloofd en daarom zing ik is een door J. Mathijssen vertaald lied, oorspronkelijk geschreven door Charles Wesley. De gebruikte melodie is van J. Zundel.

Opname beluisteren

Tekst

1
 'k Heb geloofd en daarom zing ik,
 daarom zing ik van genâ,
 van ontferming en verlossing
 door het bloed van Golgotha.
 Daarom zing ik U, die stervend
 alles, alles hebt volbracht,
 Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
 Lam van God, voor ons geslacht!
2
 'k Heb geloofd en daarom hoger,
 hoger dan Kalvarie's top,
 zie ik boven lucht en wolken,
 Hogepriester, tot U op,
 die in 't ware tabernakel
 voor Gods aanschijn t' allen tijd
 als haar hoofd voor Uw gemeente
 strijdend bidt en biddend strijdt.
3
 'k Heb geloofd in U, Wie d' aarde
 met haar doornen heeft gekroond,
 maar Die nu, gekroond met ere,
 aan Gods rechterzijde troont;
 U, aan wiens doorboorde voeten
 eenmaal in het gans heelal,
 hier, daarboven en hieronder
 alle knie zich buigen zal.
4
 Ja, 'k geloof, en daarom zing ik,
 daarom zing ik U ter eer,
 's werelds Heiland, Hogepriester,
 aller heren Opperheer!
 Zoon van God en Zoon des mensen,
 o, kom spoedig in Uw kracht,
 op des hemels wolken weder!
 Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

De Friese vertaling Ja, ik leau en dêrom sjong ik van Atze Bosch staat in de bundel Lieten fan leauwe en langstme

Culturele informatie

Literatuur

Externe links