Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

'k Heb geloofd en daarom zing ik

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Gereformeerd Kerkboek Gezang 162 Weerklank 486 Opwekkingsliederen 311 Evangelische Liedbundel 275 Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 543
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
'k Heb geloofd en daarom zing ik
Lied des geloofs
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land België
Periode 2e helft 19e eeuw
Tekst
Dichter Jan-Baptist Mathysen
Vertaler Hendrik Hasper (a)
Anne de Vries (b)
Atze Bosch (fr)
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Componist John Zundel
Melodie Beecher
Solmisatie 5-5-6-5-3-2-3-2-1
Liedbundels
Gereformeerd Kerkboek Gezang 162
Weerklank 486
Opwekkingsliederen 311
Evangelische Liedbundel 275
Zangbundel Joh. de Heer 543
Liederen van het Leger des Heils 180
Lieten fan leauwe en langstme 96
119 Gezangen 60
Liederen voor de Gemeentezang 482 (b)
E&R-liedbundel 1 137: 1, 3, 4
Liedbundel met Bijbellezingen 480 (a)
Jeugd in aktie 5
Geestelijke Liederen 2016 169
Geestelijke Liederenschat 1935 305
Gele Zangbundel 54

'k Heb geloofd en daarom zing ik (Lied des geloofs) is een lied van de Belgische kunstschilder en dichter Jan-Baptist Mathysen (1817-1909); de melodie is Beecher van John Zundel.

Opname beluisteren

  • Samenzang vanuit de Columnakerk te Groningen. Organist: Egbert Minnema

Tekst

1
 'k Heb geloofd en daarom zing ik,
 daarom zing ik van genâ,
 van ontferming en verlossing
 door het bloed van Golgotha.
 Daarom zing ik U, die stervend
 alles, alles hebt volbracht,
 Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
 Lam van God, voor ons geslacht!
2
 'k Heb geloofd en daarom hoger,
 hoger dan Kalvarie's top,
 zie ik boven lucht en wolken,
 Hogepriester, tot U op,
 die in 't ware tabernakel
 voor Gods aanschijn t' allen tijd
 als haar hoofd voor Uw gemeente
 strijdend bidt en biddend strijdt.
3
 'k Heb geloofd in U, Wie d' aarde
 met haar doornen heeft gekroond,
 maar Die nu, gekroond met ere,
 aan Gods rechterzijde troont;
 U, aan wiens doorboorde voeten
 eenmaal in het gans heelal,
 hier, daarboven en hieronder
 alle knie zich buigen zal.
4
 Ja, 'k geloof, en daarom zing ik,
 daarom zing ik U ter eer,
 's werelds Heiland, Hogepriester,
 aller heren Opperheer!
 Zoon van God en Zoon des mensen,
 o, kom spoedig in Uw kracht,
 op des hemels wolken weder!
 Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

Ontstaan

Het lied wordt ten onrechte wel op naam van ds. Nicolaas de Jonge (1845-1908) gezet. Mathysen was een tijd lang medewerker van hem; het lied gold wel als het lievelingslied van De Jonge.

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Beecher (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links