Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Daal, Schepper, Heil'ge Geest, daal af

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 182█
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Daal, Schepper, Heil'ge Geest, daal af
Herkomst
Titel Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 16e eeuw
Tekst
Dichter Martin Luther
Vertaler Isaac da Costa (b)
Onbekend (a)
Metrisch 8-8-8-8
Muziek
Melodie Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (a)
Psalm 134 (b)
Solmisatie 5-6-5-4-5-1-2-1 (a)
1-1-7-6-5-1-2-3 (b)
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 182█
Hervormde Bundel 1938 78
Geestelijke Liederenschat 1935 222

Daal, Schepper, Heil'ge Geest, daal af is de vertaling van het lied Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist van Martin Luther (1483-1546). Luther bewerkte de Latijnse tekst van de Pinksterhymne Veni Creator Spiritus. De oorspronkelijke vertaling , van Isaac de Costa wordt gebruikt in de Zangbundel Joh, de Heer, met de melodie van de geneefse Psalm 134.. Een ingrijpend gewijzigde tekst met dezelfde beginregel wordt gebruikt in de Hervormde bundel 1938. deze gebruikt de melodie afkomstig uit Wittenberg 1529. De verwijzing naar da Costa als auteur is hier niet geheel terecht gehandhaafd. DeGeestelijke Liederenschat 1935 heeft een versie met 5 strofen.

Opname beluisteren

Tekst

  • Als, origineel, naar JdH

Daal, Schepper Heil'ge Geest! daal af!
Uw adem, die ons ’t aanzijn gaf,
herschepp’, beziel’ vervull’ de borst
die naar Uw waterstroomen dorst!

Die in der waarheid Parakleet
Vertrooster, Zalver, Voorspraak heet!
Gij, eeuwig, versche levensbron!
Gij, ongeschapen Liefdezon!

Bestraal, o zevenvuldig Licht!
Den tempel Gods, door U gesticht;
En , Vinger van Gods rechterhand
Bespreng den stam, door U geplant

Van eeuw tot eeuw Belofte en Tolk
Des Vaders aan Zijn kerk en volk!
Verkregen Gaaf, verworven Loon
Van d' aan het kruis geslagen Zoon!

Laaf met Uw regens ons gemoed!
Stort in onze aad'ren Uwen gloed!
Wie naar Uw komst en roering smacht,
Ontvangt in de onmacht hemelkracht!

Loopt als een stroom de vijand aan
O, hef Gijzelf omhoog de vaan!
't Zal waarheid zijn, waar Gij ons leidt
En vreugde en vree in eeuwigheid

  • Versie HB1938

Daal, Schepper Heilge Geest! daal af!
Uw adem, die ons ’t aanzijn gaf.
Vervull’ met bovenaardsche kracht
Het schepsel, dat uw zegen wacht.

Gij zijt de Trooster die ons leidt
de gave, die ons God bereidt
de bron, waaruit het leven vloeit
het vuur, dat heel ons hart doorgloeit

Gij, van Gods liefde 't onderpand
en vinger van Gods rechterhand
door U gezalfd, meldt onze mond
den lof des Vaders, die U zond

Ontsteek Gij 't licht voor onzen zin
giet onze harten liefde in
versterk door uwe scheppersmacht
van 't veege lijf de zwakke kracht

Weer van ons af des vijands nijd
en geef ons vrede 't allen tijd
Wanneer Gij onze Leidsman zijt
treft ons geen onheil in den strijd

Leer ons den Vader en den Zoon
met U, den Geest, van beider troon
tot ons gedaald uit d' eeuwigheid
Aanbidden nu en 't allen tijd!

Beginregels GLs1935
1. Daal, Schepper Heil'ge Geest, daal af
2. Gij, die voor alle zieleleed
3. Bestraal, o zevenvoudig Licht
4. O, dat uw licht in ons ook viel'
5. Loopt als een stroom de vijand aan

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.