Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Nieuw: VIERkamp, ons veelzijdige muzikale evenement rond liturgie en kerkmuziek op 19 juli. Thema: troost in het kerklied Lees meer over inhoud en aanmelding

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Het is de oogopslag die redt

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Het is de oogopslag die redt
Aandachtig lied
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Jaap Zijlstra
Bijbelplaats 1 Tessalonicenzen 5:19
Genesis 1:2
Genesis 8:10
Matteüs 3:13
Marcus 1:19
Matteüs 3:16
Metrisch 8-6-8-6
Muziek
Componist Willem Vogel
Solmisatie 5-1-1-7-1-6-4-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Doop van de Heer
Pinksteren
Liedbundels
Lied van de week 880105
Van harte brengen wij U lof 48

Het is de oogopslag die redt is een lied van Jaap Zijlstra (1933-2015), op muziek van Willem Vogel (1920-2010) en opgedragen aan Willem Barnard (1920-2010).

Tekst

Ontstaan

Dit gedicht van Jaap Zijlstra is afkomstig uit zijn dichtbundel 'Lichtgeraakt' (Kok, Kampen), waarin Zijlstra het kerkelijk jaar rond zingt en dit lied een plaats heeft gegeven rond Pinksteren.

Inhoud

In de tekst van dit 7 strofen tellende lied zijn vier 'verhalen' te herkennen: schepping, Jezus' doop en dood, Noach's ark en de werking van de Geest. De doorlopende lijn door het gedicht is die van 'redding uit het water van de dood'. Dat geldt voor de schepping: dat paasverhaal, dat de aarde optilt uit de chaos van de nacht. Dat geldt voor de doop, evenzeer een opgetrokken worden uit het graf van het water. Dat geldt voor de ark, die 'woonschuit Gods' (strofe 7), in de kerk al zolang het beeld van de gemeente op de golven van het wereldtij. Het zijn allemaal vormen van opstanding. In deze (vier) verhalen is de Geest ook steeds aanwezig: als de wind, die 'broedt op de wateren', als de duif op het hoofd van de gedoopte Jezus, en als de duif die Noach de olijftak brengt (strofe 6). De eerste twee strofen spelen met de gedachte dat God naar ons ómziet én ons áanzie: waar de blik op ons gericht blijft, het bijbelse 'aangezicht' en de ogen niet worden afgewend, is er contact. Deze gedachtengang komt ook voor in de zgn. Aäronitische zegen (Numeri 6) die de dichter in deze strofen mee laat klinken. (Bron: Lied van de Week : zingend antwoorden op de Schrift, januari 1988).


De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. Het is de oogopslag die redt
  • 2. Zie naar ons om, de aarde is
  • 3. Er komt een man uit de Jordaan
  • 4. Het uitspansel scheurt van een stem
  • 5. De heilige hangt aan een hout
  • 6. De Geest vliegt een olijftak aan
  • 7. En is de kerk een woonschuit Gods.

Muziek

Willem Vogel schreef een melodie in A Dur. Het lied kent een overwegend tweedelig ritme. Vogel schreef een begeleidingszetting voor orgel/piano, alsook een driestemmige koorzetting, waar de melodie in de onderstem (TB) is gelegd.

Literatuur

Toelichting:

  • S.de Vries/C.Brandenburg: Lied van de week 880105