Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Heugelijke tijding

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 589
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Heugelijke tijding
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Wort des höchsten Mundes
Taal Duits
Land Duitsland
Tekst
Dichter Heinrich Cornelius Hecker
Vertaler Ahasverus van den Berg
Metrisch 6-6-5-6-6-5-7-8-6
Muziek
Componist Johann Crüger
Melodie Jesu, meine Freude
Solmisatie 6-6-5-4-3-2
Gebruik
Liturgie Rond de Schriften
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 589
119 Gezangen 63
Evangelische Gezangen 36
Gezangboek EBG 291
Gezangboek der ELK 142
Geroepen om te zingen 190-II
Hervormde Bundel 1938 113
Geestelijke Liederenschat 1935 341
Gele Zangbundel 80

Heugelijke tijding is een door Ahasverus van den Berg gemaakte vrije bewerking van het lied van Heinrich Cornelius Hecker, Wort des höchsten Mundes. Het lied kan worden gezongen op de melodie van een lied van Johann Crüger, Jesu, meine Freude (melodie).

Opname beluisteren

Tekst

Ontstaan

A.W. Bronsveld betoogt uitvoerig dat het, zo niet om een oorspronkelijk lied van Van den Berg, dan tenminste om een vrije bewerking van het lied van Hecker gaat.

Inhoud

Tekt uit Evangelische Gezangen 1806 (36):

1 Heugelijke tijding,
Bron van hartverblijding,
Evangeliewoord,
Woord van God gegeven,
Woord van eeuwig leven!
Zalig, die u hoort;
Zalig hij,
Wiens harte gij,
Met een onverwrikt vertrouwen,
Leert op God te bouwen!

2 Door zijn vredeboden
Doet God zondaars nooden
Tot het hoogste goed:
God heeft ons vergeven,
God schenkt ons het leven,
Door des Heilands bloed.
Ja, de Heer
Wil nog veel meer,
Boven bidden, boven denken,
Alles aan ons schenken!

3 Hoe ook afgezworven,
Hoe geheel bedorven,
Hoe gehecht aan ’t kwaad;
Wilt gij zalig wezen,
Niets hebt gij te vreezen,
Hier is hulp en raad;
God vergeeft,
De Midlaar leeft,
Zelfs heeft Hij ’t rantsoen gevonden
Voor de grootste zonden!

4 Zalig, die ’t gelooven!
Troost, hun nooit t’ ontrooven,
Wekt hen steeds tot vreugd;
Kracht tot goede werken
Voelen z’ in zich sterken,
Kracht tot liefd’ en deugd:
Door Gods kracht,
In hun volbragt,
Komen zij gedurig nader
’t Beeld van hunnen Vader.

5 Woord, waarop wij bouwen,
Daar wij op vertrouwen,
Evangeliewoord!
Bergen mogen wijken,
Gij zult nimmer wijken,
Want gij zijt Gods woord!
Dat ons, Heer!
Den troost dier leer
Geene twijfling ooit ontroove!
Sterk ons in ’t geloove!

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Jesu, meine Freude (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

De tekst is heel licht bewerkt (vooral in vers 3) voor de Hervormde Bundel 1938, en in vers 3,4, en 5 voor de Geestelijke Liederenschat 1935
De Zangbundel Joh. de Heer laat vers 3 weg, maar volgt verder de tekst van 1806.
In 119 Gezangen zijn alleen de strofen 1, 2 en 5 opgenomen.

Culturele informatie

Literatuur

A.W. Bronsveld, De Evangelische Gezangen, verzameld in de jaren 1803-1805, en in gebruik bij de Nederlandsche Hervormde Kerk. Historisch-letterkundig onderzoek, Utrecht: Kemink en Zoon, 1917, 205-211.

Externe links