Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

U, heilig Godslam, loven wij

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Gereformeerd Kerkboek Gezang 69 Weerklank 161 Zangbundel Joh. de Heer 667
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
U, heilig Godslam, loven wij
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 19e eeuw
Tekst
Dichter Jan Jacob Lodewijk ten Kate
Naar Henri Abraham César Malan
Bijbelplaats Openbaring 4:10
Openbaring 5:8-12
Metrisch 8-9-9-8-8-9-9-8-4-4
Muziek
Melodie Psalm 54
Genève 1562
coda van de deputaten voor de gezangen benoemd door de generale synode van Middelburg 1933
Solmisatie 3-1-1-2-3-4-4-3
Gebruik
Kerkelijk jaar Goede Vrijdag
Voleinding
Thema Aanbidding
Loven en danken
Verzoening
Liedbundels
Gereformeerd Kerkboek Gezang 69
Weerklank 161
Zangbundel Joh. de Heer 667
119 Gezangen 55
Gezangenbundel NGK 521
Uit aller mond 79

U, heilig Godslam, loven wij is een lied bij Openbaring 4:10 en 5:8-10. De tekst is van Jan Jacob Lodewijk ten Kate, de melodie is de Geneefse melodie van Psalm 54 (melodie), met een coda.

Opname beluisteren

Tekst

U, heilig Godslam, loven wij,
Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden,
Gij doet ons tot den Vader treden
Als koningen en priesters, Gij,
Gij, Heiland, kocht ons met uw bloed,
Dies brengen wij U dank en ere,
En werpen w' in aanbidding, Here!
Al onze kronen aan uw voet.
Ja, amen, ja, Halleluja!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 54 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

  • De tekst van J.J.L. ten Kate is te vinden als lied 100 in zijn De Harpe Sions wat wil zeggen dat het ontleend is aan de Chants de Sion van Cesar Malan. Het lijkt erop dat het gaat om de volgende tekst:

Agneau de Dieu, par tes langueurs
Tu pris sur toi notre misère
Et tu nous fis, pour Dieu ton Père
Et rois et sacrificateurs
Ensemble aussi nous te rendons
Honneur, gloire en magnificence,
Force, pouvour, obéissance,
Et dans nos coeurs nous 't adorons
Amen! Amen! Seigneur! Amen!

Een andere vertaling van deze tekst in de Geestelijke Liederen 2016 :O, schuld'loos Lam, Uw offerbloed

  • In de bundel Weerklank is het lied opgenomen zonder coda ('Ja, amen ja, halleluja!'). De laatst weergegeven regel van het lied ('al onze kronen aan uw voet') eindigt met een halve noot en een rust - en dus niet met een kwadraatnoot), wat de indruk wekt dat de drukker of de redactie het coda per abuis is vergeten.
  • De muzieknotatie van het coda uit 1933 is wat betreft notenwaarden en rusten meermalen veranderd in de verschillende edities (1975, 1986 en 2006 en de 'tussenbundel' Negentig Gezangen) van het Gereformeerd Kerkboek.
  • Dit gezang is per abuis niet opgenomen in het alfabetisch register van beginregels van het Gereformeerd Kerkboek, uitgave 2006.
  • De vrijgemaakt-gereformeerde predikant P. Plaatsman (1920-1992) (Zuidbroek, Rotterdam-IJsselmonde, Rotterdam-Zuid) eindige al zijn preken met de tekst van het coda van dit lied: 'Ja, amen, ja, halleluja, amen.'

Culturele informatie

Literatuur

Externe links