Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

God heeft het eerste woord

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 513 (a)   Liedboek voor de kerken Gezang 1 (a)   Op Toonhoogte 2015 228 (a)   Weerklank 430 (a)   Gezangen voor Liturgie 446 (a)   Zingt Jubilate 541 (a)   Oud-Katholiek Gezangboek 841 (a) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
God heeft het eerste woord
Nieuwjaarslied
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Jan Wit
Vertaler Eppie Dam (Fr)
Cor Waringa (Fr)
Markus Jenny (Du)
Bijbelplaats Genesis 1
Genesis 2:1-3
Psalm 139:13-16
Jesaja 43:1
Jesaja 49:1
Johannes 1:1-5
Kolossenzen 1:15-20
Openbaring 1:8
Openbaring 21:1-8
Openbaring 22:13
Metrisch 6-7-7-6
Muziek
Componist Gerard Kremer (a)
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (b)
Melodie God heeft het eerste woord (a)
Solmisatie 6-5-5-6-6-3 (a)
5-3-2-1-2-6 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Kersttijd
Jaarwisseling
Thema Doop
Levenseinde
Belijdenis
Liedbundels
Liedboek 2013 513 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 1 (a)
Op Toonhoogte 2015 228 (a)
Weerklank 430 (a)
Gezangen voor Liturgie 446 (a)
Zingt Jubilate 541 (a)
Oud-Katholiek Gezangboek 841 (a)
 102 Gez 89 (a)   AB Va 74a (a), 74 (b)   Bavo 144 (a)   CofG 139 (a)   EBG 301 (a)   EG 199   ERG 260   Fil 31 (a)   LB Fr 513 (a)   LD 1082 (a)   LdH 159 (a)   OT 170 (a)   PP 226 (a)   YfC 46 (a) 

God heeft het eerste woord is een oorspronkelijk Nederlands lied met tekst van Jan Wit (1914-1980) en muziek van Gerard Kremer (1919-1970). Het lied is vertaald in het Duits (Gott hat das erste Wort), in het Engels (God speaks the primal word), en in het Frans (La Parole est à Dieu).

Opname beluisteren

Samenzang vanuit de Columnakerk te Groningen, organist is Egbert Minnema
 • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in tenor (www.liedboekzettingen.nl)
 • Fragmenten van een populaire uitvoering beluisteren op Muziekweb

Tekst

Woordwolk liedtekst
 • De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven. Vindplaats elders

Inhoud

De tekst van het lied verwijst naar Johannes 1:1-3: "1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat."

Vertalers

Het lied is vertaald in het Duits (Gott hat das erste Wort) door Markus Jenny Het lied is ook vertaald in het Frans (La Parole est à Dieu) door Fr. Pierre-Etienne. In Colours of Grace is ook de Duitse, Engelse en Franse tekst opgenomen.

Muziek

GodHeeftHetEersteWoordMUZIEK.png

Muziekuitgaven

 • Gerard Kremer - Liedboek voor de kerken, 491 gezangen, Koor- en orgeluitgave.
 • Wim van Beek - Orgelboek bij de 491 gezangen.
 • Wout van Andel - Nieuw orgelboek bij de 491 gezangen.
 • Vierstemmige zetting, c.f. in tenor door Henk Lemckert (www.liedboekzettingen.nl).

Zie het artikel Zie God heeft het eerste woord (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Liturgisch gebruik

 • Bijbellied, passend bij Gen 1; Gen 2,1-3; Ps 139,13-16; Jes 43,1; Jes 49,1; Jer 1,5; Joh 1,1-5; Kol 1,15-20; Op 1,8; Op 21,1-8; Op 22,13.
 • Vaak gebruikt bij: Advent, Kersttijd, Jaarwisseling/8e Kerstdag, Doop, Levenseinde.

Hymnologische informatie

De dichter Jan Wit (1914-1980) schreef deze tekst als een nieuwjaarslied. De eerste strofe spreekt over de schepping van de wereld, de tweede over het begin van het persoonlijk leven, de derde over de voleinding van de wereld. De laatste strofe bundelt deze thema's: ‘God staat aan het begin / en Hij komt aan het einde. / Zijn woord is van het zijnde / oorsprong en doel en zin.’ Eppie Dam en Cor Waringa maakten de Friese vertaling: God hat it earste wurd

Culturele informatie

Over Johannes Bijbel en cultuur

Literatuur

Overige toelichtingen:

 • I.de Sutter: De lofzang van alle tijden, blz.113
 • Continuo: Zingen en spelen, blz.99 (L.van Tongeren/S.Groot)
 • Muziek & Liturgie: jan.2005, blz.5 (W.Kloppenburg)

Externe links

Een toelichting op de Duitse bewerking van het Nederlandse lied geeft een blogartikel van M.C. Batenburg.

Etalagester
Fairytale bookmark gold.svg Dit artikel voldoet aan de kwaliteit en uitgangspunten die gelden voor de informatie op Kerkliedwiki.
Meer van dit soort artikelen staan in de Etalage
.