Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie, ideeën en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Welk een vriend is onze Jezus

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Op Toonhoogte 2015 216 Hemelhoog 365 Evangelische Liedbundel 299 Zangbundel Joh. de Heer 150
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Welk een vriend is onze Jezus
Onze beste Vriend
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel What a friend we have in Jesus
Taal Engels
Land Canada
Periode 1e helft 19e eeuw
Tekst
Dichter Joseph M. Scriven
Vertaler Meier Salomon Bromet
A.C. Bondam (b)
Mevr. G.
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Componist Charles C. Converse
Melodie Converse
Solmisatie 5-5-6-5-3-1-1-6
Gebruik
Thema Vertrouwen
Liedbundels
Op Toonhoogte 2015 216
Hemelhoog 365
Evangelische Liedbundel 299
Zangbundel Joh. de Heer 150
Gezangboek EBG 451
Gemeenschap van Christus zingt 117
Geroepen om te zingen 69-II
Gele Zangbundel 198
Liederen van het Leger des Heils 258 (b)
Op Toonhoogte 165
Opwekkingsliederen Bromet 86
Liederen voor de Gemeentezang 534
Liedbundel met Bijbellezingen 185

Welk een vriend is onze Jezus is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van What a friend we have in Jesus. De tekst is geschreven door de naar Canada geëmigreerde Ier Joseph M. Scriven (1819-1886) en van muziek voorzien door Charles C. Converse (1832-1918).

Opname beluisteren

  • Mannenkoor en samenzang, Nederland Zingt:

Tekst

Onze beste Vriend
1 Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neêr,
Juist omdat wij ’t al niet brengen
In ’t gebed tot onzen Heer.

2 Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in ’t strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
Dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing,
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.

3 Zijn wij zwak, belast, beladen,
En ter neêr gedrukt door zorg!
Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot den Heer,
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Muziek

Zettingen

Onze beste Vriend

Hymnologische informatie

1 Welk een Vriend is onze Jezus,
Die in mijne plaats wil staan;
Welk een voorrecht mag het heeten
Dat ’k nu vrij tot God mag gaan.
’k Heb zoo menigmaal gestreden
Met de zonden van mijn hart,
Maar, wanneer ik had gebeden,
Goot Hij balsem in mijn hart.

2 Mocht verzoeking ons genaken
In den strijd van vleesch en bloed,
Dan zult Gij ons niet verzaken,
Dan schenkt Gij ons nieuwen moed.
Neen, geen vriend kan trouwer wezen
Dan Gij, die ons lijden draagt.
Heer, Gij wilt ons ook genezen,
Als ons hart Uw bijstand vraagt.

3 Zijn wij zwak, bezwaard, beladen
En terneer gedrukt door zorg,
Dan wilt Gij ons sterken, raden,
Dierb’re Heiland, onze Borg!
Ja, als allen ons verlaten,
Schuilen wij bij onzen Heer;
Mocht de wereld ons ook haten,
Hij bemint ons des te meer.

Culturele informatie

Het lied nodigt uit tot veel verschillende arrangementen. Bijvoorbeeld:

  • Kraayenoord (live):