Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

O allerhoogste Majesteit

Uit Kerkliedwiki
Versie door Jaap Kamphorst (overleg | bijdragen) op 28 mrt 2024 om 23:44
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Gereformeerd Kerkboek Gezang 36 Op Toonhoogte 2015 163 Weerklank 297 Zangbundel Joh. de Heer 545
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
O allerhoogste Majesteit
Het gebed des Heren
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Vater unser im Himmelreich
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 16e eeuw
Tekst
Dichter Martin Luther
Vertaler Johannes Eusebius Voet
Bijbelplaats Matteüs 6:9-13
Metrisch 8-8-8-8-8-8
Muziek
Componist Martin Luther
Melodie Vater unser im Himmelreich
Herkomst Leipzig 1539
Solmisatie 6-6-4-5-6-4-3-2
Gebruik
Liturgie Onze Vader
Liedbundels
Gereformeerd Kerkboek Gezang 36
Op Toonhoogte 2015 163
Weerklank 297
Zangbundel Joh. de Heer 545
Hervormde Bundel 1938 Gez. E
119 Gezangen 7
Op Toonhoogte 133
Psalmberijming van 1773 G 5
E&R-liedbundel 1 160
Geestelijke Liederenschat 1935 315


O allerhoogste Majesteit is een parafraserende berijming van het Onze Vader. De vertaalde tekst is van Johannes Eusebius Voet, gebaseerd op tekst en melodie van Vater unser im Himmelreich (melodie), van Martin Luther.

Opname beluisteren

Tekst

1 O allerhoogste Majesteit!
Die, in het rijk der heerlijkheid,
De heemlen hebt tot uwen troon,
Wij roepen U, in uwen Zoon,
Die voor ons heeft genoeg gedaan,
Als onzen Vader needrig aan.

2 Geheiligd word’ uw naam; ai! geef,
Dat elk, waar hij op aarde leev’,
Dien Vadernaam erkennen moog’;
Uw deugden roeme hemelhoog;
Dat elk, als kind, aan U gelijk’,
En in zijn doen uw beeldnis blijk’.

3 Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer!
Ai! werp de troon des satans neêr;
Regeer ons door uw’ Geest en woord;
Uw lof word’ eens alom gehoord,
En d’ aarde met uw vreez’ vervuld,
Tot dat G’ uw rijk volmaaken zult.

4 Uw wil geschied’, uw wil alleen,
Als in den hemel, hier beneên;
Uw wil is altoos wijs en goed;
’t Is majesteit al wat Gij doet;
Dat ieder stil daarin berust’,
En uw bevelen doe met lust.

5 Geef heden ons ons daaglijksch brood;
Betoon uw trouwe zorg in nood;
Gij weet, wat elk op aard behoev’;
Dat ons dan geen gebrek bedroev’;
Dat nooit Uw zegen van ons wijk’;
Die maakt alleen ons blij en rijk.

6 Vergeef ons onze schulden, Heer;
Wij schonden al te snood uw eer;
De boosheid kleeft ons altijd aan;
Wie onzer zou voor U bestaan,
Had Jezus niet voor ons geleên?
Wij schelden kwijt, wie ons misdeên.

7 Leid ons in geen verzoeking ooit;
Verberg voor ons uw aanschijn nooit;
Gij weet het, onze kracht is klein;
De driften veel en ’t hart onrein;
Wat wordt er van ons in dien staat,
O Vader, zoo Gij ons verlaat?

8 Verlos ons uit des boozen magt;
Bescherm, en sterk ons door uw kracht;
Wij zijn toch zwak, zijn sterkt’ is groot;
Dus zijn w’ elk oogenblik in nood;
Hier komt nog vleesch en wereld bij,
Ai! sterk ons dan, en maak ons vrij.

9 Want uw is ’t koningrijk, o Heer!
Uw is de kracht, uw is al d’ eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in uw’ Zoon, verhooring gunt,
Die door uw’ Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

10 Ja, Amen! trouwe Vader, ja!
Wij maaken staat op uw genaê.
Ons hart, o God! die alles ziet,
Veroordeelt ons in ’t naadren niet;
Het zegt, daar G’ op ons bidden let,
Geloovig Amen op ’t gebed.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Vater unser im Himmelreich (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Het lied is pas in de 28e uitgave (1991) opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links