Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie, ideeën en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Apocriefen van het Oude Testament

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Deuterocanonieke boeken)
Ga naar: navigatie, zoeken

Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim.

Apocrief is een term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.

Apocriefen van het Oude Testament

De apocriefen van het Oude Testament zijn boeken die tussen de derde en eerste eeuw voor Christus zijn ontstaan binnen het antieke jodendom. Het zijn deels Griekse vertalingen van Hebreeuwse of Aramese boeken, en deels oorspronkelijk in het Grieks geschreven werken. In de rooms-katholieke traditie horen ze bij het Oude Testament, en worden ze deuterocanoniek genoemd. 'Deuterocanoniek' wil zeggen: in tweede instantie aan de canon toegevoegd. De boeken horen wel bij het Oude Testament, maar komen niet voor in de Hebreeuwse bijbel. In de protestantse traditie worden ze ook wel aangeduid als apocriefen. Het woord 'apocrief', dat 'verborgen' betekent, werd al in de vroege kerk gebruikt voor boeken die niet gezaghebbend werden geacht.

De deuterocanonieke of apocriefe boeken bevatten verschillende literaire genres. Er is wijsheidsliteratuur, er zijn historische boeken waarin de strijd van joodse groepen tegen de Griekse overheersers van Judea beschreven wordt, en boeken die als voorbeeldverhaal bedoeld zijn. Ook is er een aantal bewerkingen van een aanvullingen op oudtestamentische boeken te vinden, waaronder Toevoegingen aan Daniël en Ester (Grieks).

Apocriefen van het Nieuwe Testament

Er bestaan ook Apocriefen van het Nieuwe Testament. Dat zijn boeken, waarvan sommige kerken wel en andere niet vinden dat deze deel uitmaken van de canon van het Nieuwe Testament. Deze werken waren al in de oudheid bekend en worden vaak toegeschreven aan een apostel of andere eerste-eeuwse christen. Een voorbeeld is "Handelingen van Paulus", dat door de Ethiopisch-orthodoxe Kerk als canoniek wordt erkend.

Externe links

  • Artikel over het gebruik van de woorden 'apocrief' en 'deuterocanoniek' op Wikipedia
  • Artikel over de Apocriefen van het Oude Testament op Wikipedia
  • Artikel over Apocriefen van het Nieuwe Testament op Wikipedia