Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Halleluja, lof zij het Lam

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek voor de kerken Gezang 259   Gereformeerd Kerkboek Gezang 109   Weerklank 173   Hemelhoog 588   Zangbundel Joh. de Heer 615 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Halleluja, lof zij het Lam
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 19e eeuw
Tekst
Dichter Isaac da Costa
Vertaler Fedde Schurer (Fr)
David de Jong (Fr)
Bijbelplaats Johannes 19:31-37
Openbaring 5:12
Johannes 1:29
Openbaring 1:17-18
Psalm 51:9
Romeinen 8:39
Metrisch 8-8-7-8-8-7
Muziek
Melodie Halleluja! lof zij den Heer
Herkomst Evangelische Gezangen 1806
Solmisatie 1-5-3-1-5-6-7-1
Gebruik
Kerkelijk jaar Trinitatis
Thema Aanbidding
Naam
Loven en danken
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 259
Gereformeerd Kerkboek Gezang 109
Weerklank 173
Hemelhoog 588
Zangbundel Joh. de Heer 615
119 Gezangen 53
Lieten fan leauwe en langstme 100
Lieteboek foar de tsjerken Gezang 259
Uit aller mond 138

Halleluja, lof zij het Lam is een lied van Isaac da Costa, de melodie is voor het eerst gepubliceerd in de bundel Evangelische Gezangen in 1806.

Opname beluisteren

Samenzang in de gkv van Schildwolde. Dennis Wubs, orgel.

Tekst

De tekst van dit lied is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Ontstaan

Isaac da Costa dichtte vijf 'Paaschzangen', waarvan deze 'Lofzang' er een is. De dichter zette boven zijn lied 'Openb. 5:12', een tekst die in het Liedboek voor de kerken onder het lied is afgedrukt.

Inhoud

Muziek

Gezien de ontstaanstijd, kan het lied het best in een rustig tempo en zonder de rusten tussen de regels worden gezongen.

Zettingen

Bewerkingen

Hymnologische informatie

  • Het Gereformeerd Kerkboek en Weerklank hebben vier coupletten bij dit lied. In Uit aller mond staan drie coupletten: 'Halleluja! Lof zij het lam', 'De koning op des vaders troon' en 'Aanbidt de Vader in het woord'. Het Liedboek voor de kerken en Hemelhoog hebben er twee ('Halleluja! Lof zei het Lam' en 'Aanbidt de Vader in het woord!).
  • Er doet zich een vreemd taalkundig verschijnsel voor in het eerste couplet van dit lied. De meeste bundels hebben als eerste twee regels: 'Halleluja, lof zij het Lam, / die onze zonden op zich nam'. Alleen Uit aller mond heeft het verwijswoord 'dat' in plaats van 'die' als eerste woord de tweede regel. Dat is taalkundig juist. Kennelijk vinden de andere bundels het niet eerbiedig om het Lam (Jezus Christus) met 'dat' aan te duiden.
  • De tweede helft (regel 4, 5 en 6) van de melodie heeft grote overeenkomsten met die van het lied Alleluja! louange a Dieu uit Cantiques pour le culte public die sinds 1803 in gebruik was bij de Waalse gemeenten in Nederland. De Nerderlandse vertaling van dat lied begint met de regel Halleluja, lof zij de Heer!, Liedboek voor de kerken, gezang 258.

De Friese vertaling Halleluja, lof foar it Laam van David de Jong staat in de bundel Lieten fan leauwe en langstme

De Friese vertaling Halleluja, lhaw lof it Laam van Fedde Schurer staat in Friese Lieteboek foar de Tsjerken

Culturele informatie

Literatuur

Externe links