Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gebruiker:Ecthelion3/Leesrooster/2015-2016

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Zondag 29 november 2015

1e van de Advent
Zacharia 14:4-9
Psalm 50:1-6
1 Tessalonicenzen 3:9-13
Lucas 21:25-31
Alternatief
Lucas 1:5-25
1rightarrow blue.svg Zie ook Levavi en Adventstijd

Zondag 6 december 2015

2e van de Advent
Maleachi 3:1-4
Psalm 126
Filippenzen 1:3-11
Lucas 3:1-6
Alternatief
Lucas 1:26-38
1rightarrow blue.svg Zie ook Populus Sion en Adventstijd

Zondag 13 december 2015

3e van de Advent
Sefanja 3:14-20
Psalm 85
Filippenzen 4:4-9
Lucas 3:7-18
Alternatief
Lucas 1:39-56
1rightarrow blue.svg Zie ook Gaudete en Adventstijd

Zondag 20 december 2015

4e van de Advent
Micha 5:1-4a(6)
Psalm 80:1-8
Hebreeën 10:5-10
Lucas 1:39-45
Alternatief
Lucas 1:57-80
1rightarrow blue.svg Zie ook Rorate en Adventstijd

Donderdag 24 december 2015

Kerstnacht
Jesaja 8:23b-9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20
Alternatief
Lucas 2:1-14
1rightarrow blue.svg Zie ook Kerstnacht

Vrijdag 25 december 2015

Kerstdag
Jesaja 52:7-10
Psalm 98
Hebreeën 1:1-12
Johannes 1:1-14
Alternatief
Lucas 2:(1)15-20
1rightarrow blue.svg Zie ook Kerstmorgen

Zondag 27 december 2015

Zondag na Kerst
Jesaja 61:10-62:3
Psalm 147:12-20
Galaten 3:23-4:7
Lucas 2:33-40

Vrijdag 1 januari 2016

8e Kerstdag Naamgeving
Numeri 6:22-27
Psalm 8
Handelingen 4:8-12
Lucas 2:21
1rightarrow blue.svg Zie ook Jaarwisseling

Zondag 3 januari 2016

Epifanie
Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Efeziërs 3:1-12
Matteüs 2:1-12
1rightarrow blue.svg Zie ook Epifanie

Zondag 10 januari 2016

1e na Epifanie
Doop van de Heer
Jesaja 40:1-11
Psalm 104:1-13
(Titus 3:4-7)
Lucas 3:15-16,21-22
1rightarrow blue.svg Zie ook Doop van de Heer

Zondag 17 januari 2016

2e na Epifanie
Jesaja 62:1-5
Psalm 96
(1 Korintiërs 12:1-11)
Johannes (1:29-) 2:1-11

Zondag 24 januari 2016

3e na Epifanie
Jesaja 61:1-9
Psalm 145:13-21
(1 Korintiërs 12:12-27)
Lucas 4:14-21

Zondag 31 januari 2016

4e na Epifanie
Jeremia 1:4-10
Psalm 71:1-6
(Psalm 9)
(1 Korintiërs 12:27-31a)
Lucas 4:21-3

Zondag 7 februari 2016

5e na Epifanie
Jesaja 6:1-8
Psalm 138
(1 Korintiërs 15:1-11)
Lucas 5:1-11

Woensdag 10 februari 2016

Aswoensdag
Amos 5:6-15
Psalm 51
2 Korintiërs 5:20-6:10
Matteüs 6:1-6,16-21
Alternatief
Hebreeën 4:1-13
Lucas 9:57-62
1rightarrow blue.svg Zie ook Aswoensdag en Veertigdagentijd

Zondag 14 februari 2016

1e van de 40 dagen
Deuteronomium 5:6-21
Psalm 81
Romeinen 10:8-13
Lucas 4:1-13
Alternatief
Hebreeën 4:14-16; 5:1-10
Lucas 22:39-46
1rightarrow blue.svg Zie ook Invocabit en Veertigdagentijd

Zondag 21 februari 2016

2e van de 40 dagen
Exodus 34:27-35
Psalm 27:7-14
1 Korintiërs 13:1-13
Lucas 9:28-36
Alternatief
Hebreeën 6:13-20
Lucas 6:27-35
1rightarrow blue.svg Zie ook Reminiscere en Veertigdagentijd

Zondag 28 februari 2016

3e van de 40 dagen
Exodus 6:2-88
Psalm 103:1-7
Romeinen 5:1-11
Lucas 13:1-9
Alternatief
Hebreeën 7:15-28
Lucas 22:66-71
1rightarrow blue.svg Zie ook Oculi en Veertigdagentijd

Zondag 6 maart 2016

4e van de 40 dagen
2 Kronieken 36:14-23
Psalm 34:1-11
2 Korintiërs 5:14-21
Lucas 15:11-32
Alternatief
Hebreeën 8:1-13
Lucas 18:9-14
1rightarrow blue.svg Zie ook Laetare en Veertigdagentijd

Woensdag 9 maart 2016

Biddag
2 Kronieken 1:7-13
Psalm 111
Lucas 11:1-13
1rightarrow blue.svg Zie ook Biddag voor Gewas en Arbeid

Zondag 13 maart 2016

5e van de 40 dagen
Jesaja 58:7-10
Psalm 126
Filippenzen 3:7-14
Lucas 20:9-19
Alternatief
Hebreeën 9:15-28
Lucas 23:38-43
1rightarrow blue.svg Zie ook Judica en Veertigdagentijd

Zondag 20 maart 2016

6e van de 40 dagen
Lucas 19:(28)29-40
Psalm 118:1-2,19-29
Jesaja 50:4-7
(Jesaja 52:12-53:12)
Psalm 73:13-20
Filippenzen 2:5-11
Lucas 22:1-23:56
Hebreeën 10:1-10
Lucas 19:22-44
1rightarrow blue.svg Zie ook Palmzondag en Veertigdagentijd

Donderdag 24 maart 2016

Witte Donderdag
Exodus 12:(1)15-20
Psalm 81
(Psalm 116)
Johannes 13:1-15
(Johannes 14:15-31
of Matteüs 26:30-46a)
Alternatief
Hebreeën 10:11-18
Lucas 22:14-20(33)
1rightarrow blue.svg Zie ook Witte Donderdag en Stille Week

Vrijdag 25 maart 2016

Goede Vrijdag
Exodus 12:(1)21-28
Hosea 6:1-6
Psalm 22
Hebreeën 9:11-15
Johannes 18:1-19:42
Alternatief
Hebreeën 10:19-25
Lucas 23:(38)44-47
1rightarrow blue.svg Zie ook Goede Vrijdag en Stille Week

Zaterdag 26 maart 2016

Paasnacht
Genesis 1:1-2:3
Psalm 33:6-9
Genesis 22:1-18
Psalm 16:5-11
Exodus 14:15-15:1a
Exodus 15:1b-3
Jesaja 54:4-14
Psalm 30:2-6
Jesaja 55:1-11
Jesaja 12:1-6
Ezechiël 36:24-28
Psalm 51:9-15
Sefanja 3:12-20
Psalm 126
Psalm 42:2-6
Romeinen 6:3-4
Kolossenzen 3:1-4
Lucas 24:1-10(11)
Alternatief
Hebreeën 12:2
Lucas 24:1-12
1rightarrow blue.svg Zie ook Stille Zaterdag, Paasnacht en Stille Week

Zondag 27 maart 2016

1e van Pasen
Jesaja 51:9-11
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-18
Alternatief
Hebreeën 13:9-21
Lucas 24:13-35
1rightarrow blue.svg Zie ook Paasmorgen

Zondag 3 april 2016

2e van Pasen
Genesis 28:10-22
Psalm 111
(Psalm 150)
Openbaring 1:12b-20
Lucas 24:13-35
1rightarrow blue.svg Zie ook Beloken Pasen

Zondag 10 april 2016

3e van Pasen
Jeremia 32:36-41
Psalm 33:1-11
(Psalm 30)
Openbaring 5:6-14
Lucas 24:35-48

Zondag 17 april 2016

4e van Pasen
Numeri 27:12-23
Psalm 100
Openbaring 7:9-17
Johannes 10:22-30

Zondag 24 april 2016

5e van Pasen
Deuteronomium, 6:1-9
Psalm 145:1-12
Openbaring 19:1-9
Johannes 13:31-35

Zondag 1 mei 2016

6e van Pasen
Joël 2:21-27
Psalm 67
Openbaring,21:10-12,22-27
Johannes 14:23-29

Donderdag 5 mei 2016

Hemelvaart
2 Koningen 2:1-15
Psalm 47
(Psalm 110)
Hebreeën 9:24-28
(Handelingen 1:1-11)
Lucas 24:49-53
(Marcus 16:19-20)
1rightarrow blue.svg Zie ook Hemelvaart

Zondag 8 mei 2016

7e van Pasen
1 Samuel 12:19b-24
Psalm 31:1-9
(Psalm 97)
Openbaring 22:12-21
Johannes 14:15-21

Zondag 15 mei 2016

Pinksteren
Joël 3:1-59
Psalm 104:25-35
Handelingen 2:1-11
Johannes 20:19-23
1rightarrow blue.svg Zie ook Pinksteren

Zondag 22 mei 2016

Trinitatis
Spreuken 8:22-31
Psalm 29
(Openbaring 4:1-11)
Johannes 3:1-16
1rightarrow blue.svg Zie ook Trinitatis

Zondag 29 mei 2016

1e na Trinitatis
1 Koningen 8:22,37-43
Psalm 96
(Galaten 1:1-10)
Lucas 7:1-10
Alternatief
Numeri 9:15-23

Zondag 5 juni 2016

2e na Trinitatis
1 Koningen 17:17-24
Psalm 30
(Galaten 1:11-24)
Lucas 7:11-17
Alternatief
Numeri 12:1-16

Zondag 12 juni 2016

3e na Trinitatis
Hooglied 4:16-5:8
Psalm 100
(Psalm 32)
(Galaten 2:11-21)
Lucas 7:36-8:3
Alternatief
Numeri 13:1-2,21-14:9

Zondag 19 juni 2016

1e van de zomer
Jesaja 65:1-9
Psalm 89:1-9
(Psalm 22:19-28)
(Galaten 3:23-29)
Lucas 8:26-39
Alternatief
Numeri 17:16-26

Zondag 26 juni 2016

2e van de zomer
1 Koningen 19:19-21
Psalm 16
(Galaten 5:1,13-25) Lucas 9:51-62
Alternatief
Numeri 21:4-9

Zondag 3 juli 2016

3e van de zomer
Jesaja 66:10-14
Psalm 66:1-12
(Galaten 6:1-10,14-18)
Lucas 10:1-20
Alternatief
Numeri 23:1-12

Zondag 10 juli 2016

4e van de zomer
Deuteronomium 30:9-14
Psalm 25:1-10
(Kolossenzen 1:1-14)
Lucas 10:(21)25-37
Alternatief
Numeri 27:12-23

Zondag 17 juli 2016

5e van de zomer
1 Samuel 1:1-20
Psalm 15
(Kolossenzen 1:21-27)
Lucas 10:38-42

Zondag 24 juli 2016

6e van de zomer
Genesis 18:20-33
Psalm 138
(Kolossenzen 2:6-15)
Lucas 11:1-13

Zondag 31 juli 2016

7e van de zomer
Prediker 2:1-11
Psalm 49:1-13
(Kolossenzen 3:12-17)
Lucas 12:13-21

Zondag 7 augustus 2016

8e van de zomer
Jesaja 65:17-25
Psalm 33:12-22
(Hebreeën 11:1-16)
Lucas 12:32-40

Zondag 14 augustus 2016

9e van de zomer
Jeremia 23:23-29
Psalm 82
(Hebreeën 11:17-29)
Lucas 12:49-56

Zondag 21 augustus 2016

10e van de zomer
Jesaja 30:15-21
Psalm 112
(Hebreeën 12:22-29)
Lucas 13:22-30

Zondag 28 augustus 2016

11e van de zomer
Deuteronomium, 24:17-22
Psalm 113
(Hebreeën 13:1-6)
Lucas 14:1:7-14

Zondag 4 september 2016

12e van de zomer
Deuteronomium
30:15-20
Psalm 1
(Filemon 1-20)
Lucas 14:25-33

Zondag 11 september 2016

13e van de zomer
Exodus 32:7-14
Psalm 51
(1 Timoteüs 1:12-17)
Lucas 15:1-10

Zondag 18 september 2016

1e van de herfst
Amos 8:4-7
Psalm 138
(1 Timoteüs 2:1-8)
Lucas 16:1-(8)17
Alternatief
Genesis 25:19-34

Zondag 25 september 2016

2e van de herfst
Amos 6:1-10
Psalm 146
(1 Timoteüs 6:11b-19)
Alternatief
Genesis 28:10-22

Zondag 2 oktober 2016

3e van de herfst
Habakuk 3:1-3,16-19
Psalm 37:1-11
(2 Timoteüs 1:6-14)
Lucas 17:1-10
Alternatief
Genesis 29:1-30

Zondag 9 oktober 2016

4e van de herfst
2 Koningen (17:5-7)24:29-34
Psalm 113
(Psalm 111)
(2 Timoteüs 2:8-15)
Lucas 17:11-19
Alternatief
Genesis 32:23-33

Zondag 16 oktober 2016

5e van de herfst
Genesis 32:23-32
Psalm 121
(2 Timoteüs 3:14-4:5)
Lucas 18:1-8
Alternatief
Genesis 37:12-28

Zondag 23 oktober 2016

6e van de herfst
Jeremia 14:7-10,19-22
Psalm 84
(2 Timoteüs 4:6-8,16-18)
Lucas 18:9-14
Alternatief
Genesis 39:1-20

Zondag 30 oktober 2016

7e van herfst
Genesis 12:1-8
Psalm 32
(2 Tessalonicenzen 1:1-12)
Lucas 19:1-10
Alternatief
Genesis 41:1-27

Dinsdag 1 november 2016

Allerheiligen
Jesaja 60:1-11,17-22
Psalm 138
(Psalm 24)
Openbaring 7:2-4,9-17
Matteüs 5:1-12
1rightarrow blue.svg Zie ook Allerheiligen

Woensdag 2 november 2016

Dankdag
1 Kronieken 29:10-16
Psalm 103
Lucas 17:11-19
1rightarrow blue.svg Zie ook Dankdag voor Gewas en Arbeid

Zondag 6 november 2016

8e van de herfst
Jesaja 1:18-26
Psalm 17
(2 Tessalonicenzen 2:13-3:5)
Lucas 19:41-48
Alternatief
Genesis 41:37-46

Zondag 13 november 2016

9e van de herfst
Exodus 3:1-15
Psalm 98
(2 Tessalonicenzen 3:7-13)
Lucas 20:27-38
Alternatief
Genesis 45:1-15

Zondag 13 november 2016

10e van de herfst
Maleachi 3:19-24
Psalm 46
Openbaring 3:7b-12
Lucas 21:5-19
Alternatief
Genesis 50:22-26
Eeuwigheidszondag
Jesaja 60:1-11,17-22
Psalm 138
(Psalm 24)
Openbaring 7:2-4,9-17
Matteüs 5:1-12
1rightarrow blue.svg Zie ook Allerheiligen