Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gebruiker:Ecthelion3/Leesrooster/2015-2016

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Zondag 29 november 2015

1e van de Advent
Zacharia 14:4-9
Psalm 50:1-6
1 Tessalonicenzen 3:9-13
Lucas 21:25-31
Alternatief
Lucas 1:5-25
1rightarrow blue.svg Zie ook Levavi en Adventstijd

Zondag 6 december 2015

2e van de Advent
Maleachi 3:1-4
Psalm 126
Filippenzen 1:3-11
Lucas 3:1-6
Alternatief
Lucas 1:26-38
1rightarrow blue.svg Zie ook Populus Sion en Adventstijd

Zondag 13 december 2015

3e van de Advent
Sefanja 3:14-20
Psalm 85
Filippenzen 4:4-9
Lucas 3:7-18
Alternatief
Lucas 1:39-56
1rightarrow blue.svg Zie ook Gaudete en Adventstijd

Zondag 20 december 2015

4e van de Advent
Micha 5:1-4a(6)
Psalm 80:1-8
Hebreeën 10:5-10
Lucas 1:39-45
Alternatief
Lucas 1:57-80
1rightarrow blue.svg Zie ook Rorate en Adventstijd

Donderdag 24 december 2015

Kerstnacht
Jesaja 8:23b-9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20
Alternatief
Lucas 2:1-14
1rightarrow blue.svg Zie ook Kerstnacht

Vrijdag 25 december 2015

Kerstdag
Jesaja 52:7-10
Psalm 98
Hebreeën 1:1-12
Johannes 1:1-14
Alternatief
Lucas 2:(1)15-20
1rightarrow blue.svg Zie ook Kerstmorgen

Zondag 27 december 2015

Zondag na Kerst
Jesaja 61:10-62:3
Psalm 147:12-20
Galaten 3:23-4:7
Lucas 2:33-40

Vrijdag 1 januari 2016

8e Kerstdag Naamgeving
Numeri 6:22-27
Psalm 8
Handelingen 4:8-12
Lucas 2:21
1rightarrow blue.svg Zie ook Jaarwisseling

Zondag 3 januari 2016

Epifanie
Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Efeziërs 3:1-12
Matteüs 2:1-12
1rightarrow blue.svg Zie ook Epifanie

Zondag 10 januari 2016

1e na Epifanie
Doop van de Heer
Jesaja 40:1-11
Psalm 104:1-13
(Titus 3:4-7)
Lucas 3:15-16,21-22
1rightarrow blue.svg Zie ook Doop van de Heer

Zondag 17 januari 2016

2e na Epifanie
Jesaja 62:1-5
Psalm 96
(1 Korintiërs 12:1-11)
Johannes (1:29-) 2:1-11

Zondag 24 januari 2016

3e na Epifanie
Jesaja 61:1-9
Psalm 145:13-21
(1 Korintiërs 12:12-27)
Lucas 4:14-21

Zondag 31 januari 2016

4e na Epifanie
Jeremia 1:4-10
Psalm 71:1-6
(Psalm 9)
(1 Korintiërs 12:27-31a)
Lucas 4:21-3

Zondag 7 februari 2016

5e na Epifanie
Jesaja 6:1-8
Psalm 138
(1 Korintiërs 15:1-11)
Lucas 5:1-11

Woensdag 10 februari 2016

Aswoensdag
Amos 5:6-15
Psalm 51
2 Korintiërs 5:20-6:10
Matteüs 6:1-6,16-21
Alternatief
Hebreeën 4:1-13
Lucas 9:57-62
1rightarrow blue.svg Zie ook Aswoensdag en Veertigdagentijd

Zondag 14 februari 2016

1e van de 40 dagen
Deuteronomium 5:6-21
Psalm 81
Romeinen 10:8-13
Lucas 4:1-13
Alternatief
Hebreeën 4:14-16; 5:1-10
Lucas 22:39-46
1rightarrow blue.svg Zie ook Invocabit en Veertigdagentijd

Zondag 21 februari 2016

2e van de 40 dagen
Exodus 34:27-35
Psalm 27:7-14
1 Korintiërs 13:1-13
Lucas 9:28-36
Alternatief
Hebreeën 6:13-20
Lucas 6:27-35
1rightarrow blue.svg Zie ook Reminiscere en Veertigdagentijd

Zondag 28 februari 2016

3e van de 40 dagen
Exodus 6:2-88
Psalm 103:1-7
Romeinen 5:1-11
Lucas 13:1-9
Alternatief
Hebreeën 7:15-28
Lucas 22:66-71
1rightarrow blue.svg Zie ook Oculi en Veertigdagentijd

Zondag 6 maart 2016

4e van de 40 dagen
2 Kronieken 36:14-23
Psalm 34:1-11
2 Korintiërs 5:14-21
Lucas 15:11-32
Alternatief
Hebreeën 8:1-13
Lucas 18:9-14
1rightarrow blue.svg Zie ook Laetare en Veertigdagentijd

Woensdag 9 maart 2016

Biddag
2 Kronieken 1:7-13
Psalm 111
Lucas 11:1-13
1rightarrow blue.svg Zie ook Biddag voor Gewas en Arbeid

Zondag 13 maart 2016

5e van de 40 dagen
Jesaja 58:7-10
Psalm 126
Filippenzen 3:7-14
Lucas 20:9-19
Alternatief
Hebreeën 9:15-28
Lucas 23:38-43
1rightarrow blue.svg Zie ook Judica en Veertigdagentijd

Zondag 20 maart 2016

6e van de 40 dagen
Lucas 19:(28)29-40
Psalm 118:1-2,19-29
Jesaja 50:4-7
(Jesaja 52:12-53:12)
Psalm 73:13-20
Filippenzen 2:5-11
Lucas 22:1-23:56
Hebreeën 10:1-10
Lucas 19:22-44
1rightarrow blue.svg Zie ook Palmzondag en Veertigdagentijd

Donderdag 24 maart 2016

Witte Donderdag
Exodus 12:(1)15-20
Psalm 81
(Psalm 116)
Johannes 13:1-15
(Johannes 14:15-31
of Matteüs 26:30-46a)
Alternatief
Hebreeën 10:11-18
Lucas 22:14-20(33)
1rightarrow blue.svg Zie ook Witte Donderdag en Stille Week

Vrijdag 25 maart 2016

Goede Vrijdag
Exodus 12:(1)21-28
Hosea 6:1-6
Psalm 22
Hebreeën 9:11-15
Johannes 18:1-19:42
Alternatief
Hebreeën 10:19-25
Lucas 23:(38)44-47
1rightarrow blue.svg Zie ook Goede Vrijdag en Stille Week

Zaterdag 26 maart 2016

Paasnacht
Genesis 1:1-2:3
Psalm 33:6-9
Genesis 22:1-18
Psalm 16:5-11
Exodus 14:15-15:1a
Exodus 15:1b-3
Jesaja 54:4-14
Psalm 30:2-6
Jesaja 55:1-11
Jesaja 12:1-6
Ezechiël 36:24-28
Psalm 51:9-15
Sefanja 3:12-20
Psalm 126
Psalm 42:2-6
Romeinen 6:3-4
Kolossenzen 3:1-4
Lucas 24:1-10(11)
Alternatief
Hebreeën 12:2
Lucas 24:1-12
1rightarrow blue.svg Zie ook Stille Zaterdag, Paasnacht en Stille Week

Zondag 27 maart 2016

1e van Pasen
Jesaja 51:9-11
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-18
Alternatief
Hebreeën 13:9-21
Lucas 24:13-35
1rightarrow blue.svg Zie ook Paasmorgen

Zondag 3 april 2016

2e van Pasen
Genesis 28:10-22
Psalm 111
(Psalm 150)
Openbaring 1:12b-20
Lucas 24:13-35
1rightarrow blue.svg Zie ook Beloken Pasen

Zondag 10 april 2016

3e van Pasen
Jeremia 32:36-41
Psalm 33:1-11
(Psalm 30)
Openbaring 5:6-14
Lucas 24:35-48

Zondag 17 april 2016

4e van Pasen
Numeri 27:12-23
Psalm 100
Openbaring 7:9-17
Johannes 10:22-30

Zondag 24 april 2016

5e van Pasen
Deuteronomium, 6:1-9
Psalm 145:1-12
Openbaring 19:1-9
Johannes 13:31-35

Zondag 1 mei 2016

6e van Pasen
Joël 2:21-27
Psalm 67
Openbaring,21:10-12,22-27
Johannes 14:23-29

Donderdag 5 mei 2016

Hemelvaart
2 Koningen 2:1-15
Psalm 47
(Psalm 110)
Hebreeën 9:24-28
(Handelingen 1:1-11)
Lucas 24:49-53
(Marcus 16:19-20)
1rightarrow blue.svg Zie ook Hemelvaart

Zondag 8 mei 2016

7e van Pasen
1 Samuel 12:19b-24
Psalm 31:1-9
(Psalm 97)
Openbaring 22:12-21
Johannes 14:15-21

Zondag 15 mei 2016

Pinksteren
Joël 3:1-59
Psalm 104:25-35
Handelingen 2:1-11
Johannes 20:19-23
1rightarrow blue.svg Zie ook Pinksteren

Zondag 22 mei 2016

Trinitatis
Spreuken 8:22-31
Psalm 29
(Openbaring 4:1-11)
Johannes 3:1-16
1rightarrow blue.svg Zie ook Trinitatis

Zondag 29 mei 2016

1e na Trinitatis
1 Koningen 8:22,37-43
Psalm 96
(Galaten 1:1-10)
Lucas 7:1-10
Alternatief
Numeri 9:15-23

Zondag 5 juni 2016

2e na Trinitatis
1 Koningen 17:17-24
Psalm 30
(Galaten 1:11-24)
Lucas 7:11-17
Alternatief
Numeri 12:1-16

Zondag 12 juni 2016

3e na Trinitatis
Hooglied 4:16-5:8
Psalm 100
(Psalm 32)
(Galaten 2:11-21)
Lucas 7:36-8:3
Alternatief
Numeri 13:1-2,21-14:9

Zondag 19 juni 2016

1e van de zomer
Jesaja 65:1-9
Psalm 89:1-9
(Psalm 22:19-28)
(Galaten 3:23-29)
Lucas 8:26-39
Alternatief
Numeri 17:16-26

Zondag 26 juni 2016

2e van de zomer
1 Koningen 19:19-21
Psalm 16
(Galaten 5:1,13-25) Lucas 9:51-62
Alternatief
Numeri 21:4-9

Zondag 3 juli 2016

3e van de zomer
Jesaja 66:10-14
Psalm 66:1-12
(Galaten 6:1-10,14-18)
Lucas 10:1-20
Alternatief
Numeri 23:1-12

Zondag 10 juli 2016

4e van de zomer
Deuteronomium 30:9-14
Psalm 25:1-10
(Kolossenzen 1:1-14)
Lucas 10:(21)25-37
Alternatief
Numeri 27:12-23

Zondag 17 juli 2016

5e van de zomer
1 Samuel 1:1-20
Psalm 15
(Kolossenzen 1:21-27)
Lucas 10:38-42

Zondag 24 juli 2016

6e van de zomer
Genesis 18:20-33
Psalm 138
(Kolossenzen 2:6-15)
Lucas 11:1-13

Zondag 31 juli 2016

7e van de zomer
Prediker 2:1-11
Psalm 49:1-13
(Kolossenzen 3:12-17)
Lucas 12:13-21

Zondag 7 augustus 2016

8e van de zomer
Jesaja 65:17-25
Psalm 33:12-22
(Hebreeën 11:1-16)
Lucas 12:32-40

Zondag 14 augustus 2016

9e van de zomer
Jeremia 23:23-29
Psalm 82
(Hebreeën 11:17-29)
Lucas 12:49-56

Zondag 21 augustus 2016

10e van de zomer
Jesaja 30:15-21
Psalm 112
(Hebreeën 12:22-29)
Lucas 13:22-30

Zondag 28 augustus 2016

11e van de zomer
Deuteronomium, 24:17-22
Psalm 113
(Hebreeën 13:1-6)
Lucas 14:1:7-14

Zondag 4 september 2016

12e van de zomer
Deuteronomium
30:15-20
Psalm 1
(Filemon 1-20)
Lucas 14:25-33

Zondag 11 september 2016

13e van de zomer
Exodus 32:7-14
Psalm 51
(1 Timoteüs 1:12-17)
Lucas 15:1-10

Zondag 18 september 2016

1e van de herfst
Amos 8:4-7
Psalm 138
(1 Timoteüs 2:1-8)
Lucas 16:1-(8)17
Alternatief
Genesis 25:19-34

Zondag 25 september 2016

2e van de herfst
Amos 6:1-10
Psalm 146
(1 Timoteüs 6:11b-19)
Alternatief
Genesis 28:10-22

Zondag 2 oktober 2016

3e van de herfst
Habakuk 3:1-3,16-19
Psalm 37:1-11
(2 Timoteüs 1:6-14)
Lucas 17:1-10
Alternatief
Genesis 29:1-30

Zondag 9 oktober 2016

4e van de herfst
2 Koningen (17:5-7)24:29-34
Psalm 113
(Psalm 111)
(2 Timoteüs 2:8-15)
Lucas 17:11-19
Alternatief
Genesis 32:23-33

Zondag 16 oktober 2016

5e van de herfst
Genesis 32:23-32
Psalm 121
(2 Timoteüs 3:14-4:5)
Lucas 18:1-8
Alternatief
Genesis 37:12-28

Zondag 23 oktober 2016

6e van de herfst
Jeremia 14:7-10,19-22
Psalm 84
(2 Timoteüs 4:6-8,16-18)
Lucas 18:9-14
Alternatief
Genesis 39:1-20

Zondag 30 oktober 2016

7e van herfst
Genesis 12:1-8
Psalm 32
(2 Tessalonicenzen 1:1-12)
Lucas 19:1-10
Alternatief
Genesis 41:1-27

Dinsdag 1 november 2016

Allerheiligen
Jesaja 60:1-11,17-22
Psalm 138
(Psalm 24)
Openbaring 7:2-4,9-17
Matteüs 5:1-12
1rightarrow blue.svg Zie ook Allerheiligen

Woensdag 2 november 2016

Dankdag
1 Kronieken 29:10-16
Psalm 103
Lucas 17:11-19
1rightarrow blue.svg Zie ook Dankdag voor Gewas en Arbeid

Zondag 6 november 2016

8e van de herfst
Jesaja 1:18-26
Psalm 17
(2 Tessalonicenzen 2:13-3:5)
Lucas 19:41-48
Alternatief
Genesis 41:37-46

Zondag 13 november 2016

9e van de herfst
Exodus 3:1-15
Psalm 98
(2 Tessalonicenzen 3:7-13)
Lucas 20:27-38
Alternatief
Genesis 45:1-15

Zondag 13 november 2016

10e van de herfst
Maleachi 3:19-24
Psalm 46
Openbaring 3:7b-12
Lucas 21:5-19
Alternatief
Genesis 50:22-26
Eeuwigheidszondag
Jesaja 60:1-11,17-22
Psalm 138
(Psalm 24)
Openbaring 7:2-4,9-17
Matteüs 5:1-12
1rightarrow blue.svg Zie ook Allerheiligen