Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki heeft nu een dagelijkse podcast: Luistertroost! Ons alternatief, nu veel kerkdiensten zijn gestopt. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Neem mijn leven, laat het, Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 912   Liedboek voor de kerken Gezang 473   Op Toonhoogte 2015 286   Weerklank 267   Oud-Katholiek Gezangboek 822   Zangbundel Joh. de Heer 134,313(b),463(c} 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Neem mijn leven, laat het, Heer
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Take my life and let it be
Taal Engels
Land Engeland
Periode 1874
Tekst
Dichter Frances Ridley Havergal
Vertaler C.B. Burger
Meier Salomon Bromet (c)
A.C. Bondam (d)
Eppie Dam (Fr)
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Psalm 25:4
Psalm 119:1
Psalm 119:29-37
Jesaja 6:7
Matteüs 19:16-23
Marcus 10:17-27
Lucas 18:18-27
Romeinen 8:1-2
2 Korintiërs 3:17
Galaten 5:1
Galaten 5:13-14
Efeziërs 6:10-20
1 Johannes 4:7-12
Metrisch 7-7-7-7
Muziek
Componist Justin Heinrich Knecht
W. A. Mozart (b)
P.S. Keller (c)
Melodie Ohne Rast und unverweilt
Solmisatie 3-2-1-3-5-4-3
Gebruik
Thema Vertrouwen
Navolging
Belijdenis
Bevestiging ambtsdragers
Liedbundels
Liedboek 2013 912
Liedboek voor de kerken Gezang 473
Op Toonhoogte 2015 286
Weerklank 267
Oud-Katholiek Gezangboek 822
Zangbundel Joh. de Heer 134,313(b),463(c}
 ELK 211   GZb 140   H1938 228   LB Fr 912   LdH 365 (c)   OT 235 

} Neem mijn leven, laat het, Heer is een vertaling van het Engelse lied Take my life and let it be. De tekst is van Frances Ridley Havergal (1836-1879), de vertaling is van C.B. Burger. De meest gangbare melodie is van Justin Heinrich Knecht.

Opname beluisteren

 • Nederland zingt:
 • Melodie Hendon:
 • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in tenor (www.liedboekzettingen.nl)

Tekst

Engelse tekst Vertaling

1 Take my life and let it be
consecrated, Lord, to thee.
Take my moments and my days;
let them flow in endless praise.

2 Take my hands and let them move
at the impulse of thy love.
Take my feet and let them be
swift and beautiful for thee.

3 Take my voice and let me sing
always, only, for my King.
Take my lips and let them be
filled with messages from thee.

4 Take my silver and my gold;
not a mite would I withhold.
Take my intellect and use
every power as thou shalt choose.

5 Take my will and make it thine;
it shall be no longer mine.
Take my heart it is thine own;
it shall be thy royal throne.

6 Take my love; my Lord, I pour
at thy feet its treasure store.
Take myself, and I will be
ever, only, all for thee.

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Ohne Rast und unverweilt (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Ontstaan

Frances R. Havergal schreef haar tekst oorspronkelijk in coupletten van twee regels als een lied van "self-consecration to Christ" op 4 februari 1874. Zij schreef daar zelf over:

I went for a little visit of five days [to Areley House, Worcestershire, in December 1873]. There were ten persons in the house, some unconverted and long prayed for, some converted but not rejoicing Christians. [God] gave me the prayer, "Lord, give me all this house." And He just did! Before I left the house, everyone had got a blessing. The last night of my visit. . . I was too happy to sleep and passed most of the night in praise and renewal of my own consecration, and these little couplets formed themselves and chimed in my heart, one after another, till they finished with "Ever, only, all, for Thee."

Inhoud

Dit lied is oorspronkelijk gepubliceerd in de vorm van twaalf tweeregelige coupletten. Na de algemene toewijding van heel het leven in het eerste couplet komen in de tien volgende tien speciale aspecten van de menselijke persoonlijkheid aan de orde en daarna wordt in het slotcouplet alles samengevat in het woord 'zelf'. Met de bede 'neem' wordt alles wat een mens heeft en alles wat hij is, aan God en Zijn dienst geofferd. Hij beslist, welk gebruik Hij ervan zal maken.

Hymnologische informatie

Eppie Dam en Bernard Smilde maakten de Friese vertaling: Nim myn libben, lit it, Hear

6a Neem mijn zonden en mijn schuld
in 't beleid van uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind,
steeds de weg tot U hervind.

7a Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht

8a Neem en weeg mijn staat en stand
in de weegschaal van uw hand.
Maak dat ik in deemoed leer
knecht te zijn, als Gij, o Heer.

9a Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

 • In de Engelstalige wereld is de Hendon melodie meer gangbaar, deze wordt toegeschreven aan César Malan
 • In de Gele Zangbundel is een variatie op de tekst van Gezang 473 uit Liedboek voor de kerken (regels uit verschillende strofen zijn samengevoegd).
 • De Zangbundel Joh. de Heer heeft maar liefst 4 verschillende versies van dit lied opgenomen:
  • Joh de Heer Nr. 134 is het meest conform de basisversie, met op een enkele plaats een andere bewoording. De muziek is volgens een arrangement van E.Zwart.
  • Nr. 271 kan beter als een ander lied gezien worden , zie Neem mijn leven, laat het Heer, halleluja
  • Nr. 313 heeft de melodie (b) en volgt de basistekst, met slechts de eerste 3 coupletten.
  • Nr. 463 volgt de wat vrijere vertaling van Meier Salomon Bromet , met 6 coupletten waar de regels in de verschillende strofen anders gevoegd zijn.