Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Inhoud/Cantica

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
151 Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag Het lied van Mozes (Schelfzeelied)
152 Mijn hart verheugt zich zeer De lofzang van Hanna
153 Vol vreugde put je water Het lied van Jesaja
154a Gij werken des Heren, zegen de Heer Het lied van de drie mannen in het vuur
154b Heel de schepping, prijs de Heer Het lied van de drie mannen in het vuur
155 Zijt Gij mijn God Het lied van Jona
156 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd Het lied van Habakuk
157a Mijn ziel maakt groot de Heer De lofzang van Maria
157b Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade De lofzang van Maria
157c Met hart en ziel maak ik Hem groot (Willem Vogel) De lofzang van Maria
157d Met hart en ziel maak ik Hem groot (Christiaan Winter) De lofzang van Maria
157e De Barmhartige ziet naar mij om De lofzang van Maria
158a God zij geloofd uit alle macht De lofzang van Zacharias
158b Een schoot van ontferming is onze God De lofzang van Zacharias
158c Gezegend de Heer, gezegend Isrels God De lofzang van Zacharias
159a Nu is het woord gezegd De lofzang van Simeon
159b Nu laat Gij, Heer, mij gaan De lofzang van Simeon
159c De glorie van de Eeuwige zal worden onthuld De lofzang van Simeon
160a Die rechtens God gelijk Lied van de deemoed
160b Laat onder u de gezindheid zijn Canticum naar Filippenzen 2
161 Christus gaat voor alles uit Canticum naar Kolossenzen 1