Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

O Heer, de Koning is verheugd

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 355
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
O Heer, de Koning is verheugd
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1773
Psalm 21
Schrijver David (volgens opschrift)
Type Koningspsalm
Latijnse titel Domine, in virtute tua
Vulgaat Psalm 20
Berijming Psalmberijming van 1773
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 355
Psalmberijming van 1773 21

O Heer, de Koning is verheugd is de beginregel van Psalm 21 in de Psalmberijming van 1773 (en ook in die van 1968, zie O Heer, de koning is verheugd). De berijming is van de hand van Johannes Eusebius Voet (1706-1778) en bewerkt door de voorbereidende commissie.

Opname beluisteren

Tekst

1 O Heer! de Koning is verheugd
Om uw geducht vermogen;
Uw heil zweeft hem voor d’ oogen:
En met wat blijde zielevreugd
Zal hij, door al uw daên
Verrukt, ten reie gaan!

2 Wat hij U smeekt’ uit ’s harten grond,
En al zijn rein verlangen
Hebt Gij hem doen ontvangen;
Ook hebt Gij d’ uitspraak van zijn’ mond,
Al wat hij heeft begeerd,
Geweigerd, noch geweerd.

3 Gij, die hem gunstig hebt gered,
Zijt hem, met volle stroomen
Van zegen, voorgekomen;
Ook hebt Gij hem op ’t hoofd gezet,
Hem, die op U betrouwt,
Een kroon van ’t fijnste goud.

4 Hij heeft, o God! van U begeerd
Het onverganglijk leven;
Gij hebt het hem gegeven:
Zoo zijn de dagen hem vermeêrd;
Zoo leeft de Vorst altoos;
Zoo leeft hij eindeloos!

5 Hoe groot en schittrend is zijn eer,
Door ’t heil aan hem beweezen!
Hoe is zijn roem gereezen,
O alvermoogend’ Opperheer!
Wat glans, wat majesteit
Hebt Gij dien Vorst bereid!

6 Gewis! Gij zult, al eeuwen door,
Hem met uw gunst verzellen,
En tot een’ zegen stellen:
Ja, Gij geleidt hem op het spoor
Der vreugde, bij het licht
Van ’t godlijk aangezicht.

7 De Koning rust op uwe trouw,
O eeuwig Opperwezen!
Uw goedheid, nooit volpreezen,
Duldt niet, dat hij ooit wanklen zou:
Neen, d’ Allerhoogste zal
Hem hoeden voor den val.

Pauze

8 Uw sterke hand zal onverwacht
Al uwe haaters vinden;
Uw wraak zal hen verslinden;
Uw rechterhand zal eens, met kracht,
Vernielen en verslaan
Hen, die uw rijk weêrstaan.

9 Dan doet uw toornig aangezicht
Hen, als een oven, rooken,
Door ’t heetste vuur ontstooken;
Dan wordt, in ’s Heeren strafgericht,
De gloed, die hen verteert,
Met vlam op vlam vermeêrd.

10 De vruchten van hun huwlijksbed
Zult Gij van d’ aard verderven,
En doen door rampen sterven;
Totdat men, waar men zoek’ of lett’,
Geen nakroost meer bespeurt,
Dat hunnen dood betreurt.

11 Want tegen U heeft dit geslacht
Een godloos kwaad beslooten;
En, met zijn bondgenooten,
Een schandelijke daad bedacht;
Doch al dat listig woên
Zal leed noch hinder doen.

12 Want uw alziend en toornig oog
Zal hen ten doelwit zetten;
Gij zult uw pijlen wetten,
En doen ze, van uw’ staalen boog,
Tot hun verderf gericht,
Hun vliegen in ’t gezicht.

13 Verhoog, o Heer! uw’ naam en kracht!
Zoo zal ons vrolijk zingen
Door lucht en wolken dringen:
Zoo wordt uw heerschappij en magt
Door ons, nog eeuwen lang,
Geloofd met psalmgezang.

Muziek

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer heeft in de 28e uitgave (1991) strofe 1, 5 en 13 opgenomen.