Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

't Hijgend hert, der jacht ontkomen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Op Toonhoogte 2015 15 Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 351
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
't Hijgend hert, der jacht ontkomen
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 18e eeuw
Psalm 42
Schrijver Zonen van Korach (volgens opschrift)
Type Klaagzang
Latijnse titel Quemadmodum
Vulgaat Psalm 41
Berijming Psalmberijming van 1773
Tekst
Dichter Genootschap Laus Deo, Salus Populo
Metrisch 8-7-8-7-7-7-8-8
Muziek
Componist Loys Bourgeois
Herkomst Genève 1551
Solmisatie 1-2-3-2-1-7-6-5
Liedbundels
Op Toonhoogte 2015 15
Zangbundel Joh. de Heer 351
Op Toonhoogte 7
Psalmberijming van 1773 42
Geestelijke Liederen 2016 279

't Hijgend hert der jacht ontkomen is een berijming van Psalm 42 uit de collectie Psalmberijming van 1773.

Opname beluisteren

Tekst

1 ’t Hijgend hert, de jagt ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frissche waterstroomen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer:
God des levens, ach! wanneer
Zal ik naadren voor uw oogen,
In uw huis uw’ naam verhoogen?

2 ’k Heb mijn traanen, onder ’t klaagen,
Tot mijn spijze, dag en nacht,
Daar mij spotters durven vraagen:
„Waar is God, dien gij verwacht?”
Mijn benaauwde ziel versmelt,
Als zij zich voor oogen stelt,
Hoe ik, onder stem en snaaren,
Feest hield met Gods blijde schaaren.

3 O mijn ziel! wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ’s Hoogsten lof uw’ lust:
Want Gods goedheid zal uw’ druk
Eens verwisslen in geluk.
Hoop op God; sla ’t oog naar boven,
Want ik zal zijn’ naam nog looven.

4 ’k Denk aan U, o God! in ’t klaagen,
Uit de landstreek der Jordaan;
Van mijn leed doe ’k Hermon waagen;
’k Roep van ’t klein gebergt U aan.
’k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
Daar ’t gedruis der waatren groeit,
Daar uw golven, daar uw baaren
Mijn benaauwde ziel vervaaren.

Pauze

5 Maar de Heer zal uitkomst geeven,
Hij, die ’s daags zijn gunst gebiedt:
’k Zal in dit vertrouwen leeven,
En dat melden in mijn lied.
’k Zal zijn’ lof, zelfs in den nacht,
Zingen daar ik Hem verwacht,
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

6 ’k Zal tot God, mijn steenrots, spreeken:
„Waarom, Heer, vergeet Ge mij?
„’k Ga in ’t zwart, door rouw bezweeken,
„Om mijns vijands dwinglandij,
„Die mij hoont, mij ’t hart doorboort,
„Dat gestaag deez’ lastring hoort:
„Waar is God, op wien gij bouwdet,
„En aan wien g’ uw zaak vertrouwdet?”

7 O mijn ziel! wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ’s Hoogsten lof uw’ lust:
Menigwerf heeft Hij uw’ druk
doen verandren in geluk.
Hoop op Hem, sla ’t oog naar boven;
Ik zal God, mijn’ God, nog looven!

Hymnologische informatie