Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hoop van alle volken/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoop van alle volken
Hoop van alle Volken.jpg

Inhoud Hoop van alle volken bevat de volledige inhoudsopgave van de bundel Hoop van alle volken. Links de Nederlandse titel, rechts de oorspronkelijke taal. Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de alfabetische volgorde in de meest gewenste kolom voorrang te geven.

Liednummer Titel Nederlandse vertaling Titel oorspronkelijke taal Land van herkomst
1 O Heer, wees ons genadig Nkosi si hawukele Zuid-Afrika
2 Heer ontferm u Nkosi Zuid-Afrika
3 Kyrie eleison (Reindorf) Kyrie eleison (Reindorf) Ghana
4 Kyrie eleison (Tamaele) Tuhan, kasihani Indonesië
5 Gij o Heer, God hoe heilig Holy God, holy Mighty Filippijnen
6 Heer, onze Heer Ishwara dayakaro India
7 O Heer, geef ons vrede Khudaya, rahem kar Pakistan
8 Heer, ontferm U over ons Ch'iu Chu Taiwan
9 Kyrie eleison Oré poriaiu Paraguay
10 Wees mij, zondaar, Heer, genadig Tempiedad, Senhor Brazilië
11 O God, ontferm U over ons Senhor, tempiedade de nos Brazilië
12 Kyrie eleison Kyrie eleison Griekenland
13 Kyrie eleison Kyrie eleison Rusland
14 Heilige Here God Agios o Theos Rusland
15 God alle eer Gloria a Dios Peru
16 Gloria Gloria Argentinië
17 Hallelujah! (Reindorf) Hallelujah! (Reindorf) Ghana
18 Puji Tuhan (Loof de Heer) Puji Tuhan Indonesië
19 Heleluyan (Halleluja) Heleluyan India
20 Halle-, Halle-, Hallelujah! Halle-, Halle-, Hallelujah! Caribisch gebied
21 Alleluia! Alleluia! Schotland
22 Halleluja Halleluja Oekraïne
23 Alleluia Alleluia Rusland
24 Sanna (Hosanna) Sanna Zuid-Afrika
25 Heilig, heilig, heilig Santo, santo, es nuestro Dios El Salvador
26 Heilig, heilig, heilig Santo, santo, santo Taiwan
27 Christus, Lam van God Siong-te e lun-ko (Lamb of God) Taiwan
28 Aanschouw het Lam van God Behold the Lamb of God Schotland
29 Amen Amen China
30 Amen! Ennem manan (So be it) India
31 Amen, alleluia! Amen, alleluia! Zuid-Afrika
32 Zing Amen! Asithi: Amen, siyakudumisa Zuid-Afrika
33 Alles wat wij zijn, gave van God Tout est fait pour la gloire de Dieu Cameroen
34 Als ik geloof en jij gelooft If you believe and I believe Zimbabwe
35 De grootste schat Kinvuama ya mono Congo
36 Waar er twee of drie bijeen zijn Het böt ba to ba'a Cameroen
37 De dag dat Jezus opstond Ngarikudzwe zuvairo ano mukaa Zimbabwe
38 Kom, ga met mij Twende Sote Kenia
39 God zond zijn Zoon God sent his Son Zimbabwe
40 Hosanna, hosanna Hosanna, hosanna Zimbabwe
41 Weg met de kruik die jij bij je draagt! Ikibindi Rwanda
42 In Bethlehem was er geen plaats Odi, odi Malawi
43 Hij is verrezen, lof zij de Heer Mfurahini, Halleluya Tanzania
44 Kom, o kom, Heilige Geest Wa Emimimo Nigeria
45 Jezus Christus is bij ons Yesu azali awa Congo
46 Zend mij, Heer Thuma mina Zuid-Afrika
47 Prijs God Ngati rumbidzei Mwari Zimbabwe
48 Verheug je in Jezus Chimwemwe mwa Yesu Zambia
49 Wij zijn hier gekomen l'Espérance Pour l'Afrique Rwanda
50 't Woord van God maakt ons vrij Rakanaka Vhangeri Zimbabwe
51 Wij danken God de Heer Reamo leboga Botswana
52 Heer, erbarm U Lord, have mercy Singapore
53 Geef dat ik U, God, ten volle zal verstaan You, oh my God, gifts of knowledge Iran
54 Gij mijn kracht, Gij miln toevlucht en hoop Saranam, Saranam Sri Lanka/India
55 Mijn God, mijn God Tuhanku, Tuhanku mengapa Indonesië/Filippijnen
56 Golgotha! Golgotha! Bear the weight of the cross Filippijnen
57 Halleluja, Christus is opgestaan Hallelujah, Christ is risen Filippijnen
58 Heilige Geest, gegeven zijt Gij ons Sèng-sïn kàng-lim Taiwam/Engeland
59 Wees stil mijn ziel Silence my soul India/Filippijnen
60 Hemelse Vader, geef aan uw kind'ren Father in heaven Sri Lanka/Filippijnen
61 In Jezus wordt ons leven geheeld In nature as in Jesus Nieuw-Zeeland/Taiwan
62 Hoor de leeuwerik boven het graan Hanulnanun saelulbola Korea
63 Kind van God ontvangen Child of Christmas story Nieuw-Zeeland/Taiwan
64 Kom, Geest van God Kiu Seng-Sin Kang-lim (Come Holy Spirit) Taiwan
65 Lichtend breekt de morgen aan Qing zao quilai kan China
66 Hoor, de murài hij zingt Koedó koedó Indonesië
67 Komt en laat ons vrolijk zingen Let us with a gladsome mind China
68 Jeya ho (Wij buigen voor U) Jeya ho (We bow before You) India
69 Niemand bezit hem No one owns it Filippijnen
70 O God van liefde In great thanksgivings Filippijnen
71 Ons verstand te boven What a great myst Filippijnen
72 Wie verbant alle nacht? Who will set us free? Filippijnen
73 Toen de angst mij bekroop When my troubles arose Filippijnen
74 Vredevorst kom tot ons Ososó ososó Korea
75 Zoals de regen de aarde besproeit Lord, as the earth welcomes showers and rain Korea
76 In mijn gezang stroom ik tot God I touch God with my song India/Filippijnen
77 Zegt het voort wereldwijd Spread the news Iran
78 Zie het vredeskind Hunger carol Nieuw-Zeeland/Taiwan
79 De vrede van Christus La paz del Senor Argentinië
80 Dank, Heer, onze dank Gracias, muchas gracias Costa Rica
81 Heer, zegen ons dagelijks brood Bendice, Senor nuestro pan Argentinië
82 Een lied voor de Heer Cantài ao Senhor Brazilië
83 Gij hebt uw vrienden eens bijeengeroepen (Voetwassing) Lavapés (Jesus tu reuniste os teus amigos) Brazilië
84 Een rijsje is ontsproten Da cepa brotou a rama Brazilie
85 God onze Heer zal ons uit de woestijn bevrijden Quando o Senhor Brazilië
86 Hemelen zingen van vreugde El cielo canta alegria Argentinië
87 Gods volk ging op weg O povo de Deus no deserto Brazilië
88 Het is Pasen, wat een vreugde! Chegou a Pàscoa, que alegria Brazilië
89 Ik heb mijn handen vol Llamado soy de Dios Cuba
90 Jezus, waar laat Gij U vinden Jesus, where can we find you Jamaica
91 Koning der wereld Tuyo es el Reino Argentinië
92 Tongen, talen, talenten, kom Let us talents and tongues employ Jamaica
93 Naar Zijn stad, naar Jeruzalem! Enter into Jerusalem Jamaica
94 Uw Woord komt in ons tot leven Tua Palavra na vida Brazilië
95 Wij danken voor de tafel Senhor, te damos (Bèncào de mesa) Brazilië
96 Zie toch hoe heerlijk Miren qué bueno Argentinië
97 Wat doe ik nu ik Christus ken Que estou fazendo? Brazilië
98 Hemel en aarde, scheppende God Many and Great, o God Noord-Amerika
99 't Was volle maan en wintertijd 't Was in the moon of wintertime Noord-Amerika
100 Hoogste Heer van al wat leeft Hahlwehn Heech kaheeyofahn Noord-Amerika
101 Zuivere vlam Kindle a flame Schotland
102 Als het ademen faalt (De laatste reis) The last journey (Boat Song) Schotland
103 Heer, raak mij aan met uw adem Kosketa minua, Henki! Finland
104 Ik ga eenzaam straten door Contemporary reproaches Schotland
105 Mij leidt een goede sterke hand Nekdo me vede za ruku Tsjechië
106 Laudato si Laudato si Duitsland
107 O Heer mijn God O Lord my God Schotland
108 Zij zit als een vogel She sits like a bird Schotland
109 Talloos zijn de stralen Lågorna är många Zweden
110 Jezus, uw lieve naam willen wij eren Jézus a jó pàsztor Hongarije