Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Prijs de Heer met blijde galmen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Opwekkingsliederen 221 (b)   Evangelische Liedbundel 37 (b)   Zangbundel Joh. de Heer 446 (b) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Prijs de Heer met blijde galmen
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Prijs den HEER' met blijde galmen
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1760
Psalm 146
Schrijver David (volgens opschrift)
Type Halleluja-psalm
Latijnse titel Lauda, anima mea
Vulgaat Psalm 145
Berijming Psalmberijming van 1773
Tekst
Dichter Genootschap Laus Deo, Salus Populo
Bijbelplaats Psalm 146
Metrisch 8-7-8-7-7-7
Muziek
Componist H.J. van Lummel (b)
Johannes de Heer (b)
Herkomst Genève 1562 (a)
Solmisatie 3-4-3-1-2-1-7-6 (a)
3-4-5-3-4-5-6-5 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Epifaniëntijd
Liturgie Aanvang
Afsluiting
Thema Trouw en huwelijk
Vrede en gerechtigheid
Liedbundels
Opwekkingsliederen 221 (b)
Evangelische Liedbundel 37 (b)
Zangbundel Joh. de Heer 446 (b)
 GOTZ 150-II (b)   LdH 37 (b)   OT 38 (b)   Ps1773 146 (a) 

Prijs de Heer met blijde galmen is de berijming van Psalm 146, gemaakt door het dichtgenootschap Laus Deo, Salus Populo rond 1760. Het Psalm is met een Geneefse melodie opgenomen in de Psalmberijming van 1773, later is een andere melodie voor dit lied geschreven.

Liedbundels

Het lied bestaat uit 8 strofen. In de volgende bundels worden de coupletten 2, 5 en 7 weggelaten: Zangbundel Joh. de Heer, Opwekkingsliederen, Geroepen om te zingen, Op Toonhoogte.

Opname beluisteren

  • De Geneefse melodie is zowel isometrisch (noten van gelijke lengte) als ritmisch in verschillend tempo te beluisteren op de website Psalmboek.nl: Psalm 146
  • Op de Geneefse melodie uitgevoerd tijdens Mannenzang in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee 20 november 2014:
  • Op de melodie van Johannes de Heer tijdens de Samenzang in de Gereformeerde kerk Midwolda:

Tekst

De tekst van de berijming 1773:

1
Prijs den HEER' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
2
Vest op prinsen geen betrouwen,
Waar men nimmer heil bij vindt;
Zoudt g' uw hoop op mensen bouwen?
Als Gods hand hun geest ontbindt,
Keren zij tot d' aarde weer,
Storten met hun aanslag neer.
3
Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER', zijn God.
4
't Is de HEER', Wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig, uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.
5
't Is de HEER', die 't recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mildlijk voedt;
Die gevangnen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.
6
't Is de HEER', Wiens mededogen
Blinden schenkt het lieflijk licht;
Wie in 't stof lag neergebogen,
Wordt door Hem weer opgericht.
God, die lust in waarheid heeft,
Mint hem, die rechtvaardig leeft.
7
't Is de HEER', die vreemdelingen
Met een wakend oog beschouwt;
Weeuw en wees in twistgedingen
En in kommer staande houdt;
Maar Zijn arm, der vromen hoop,
Stuit de bozen in hun loop.
8
't Is de HEER' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.

Muziek

Liturgisch gebruik

Het lied sluit aan bij de thema's Trouw, Gerechtigheid en Epifaniëntijd. Verder kan dit lied worden gebruikt bij de Aanvang en Afsluiting van een viering.

Hymnologische informatie