Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Prijs de Heer met blijde galmen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Op Toonhoogte 2015 72 Opwekkingsliederen 221 (b) Evangelische Liedbundel 37 (b) Zangbundel Joh. de Heer 446 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Prijs de Heer met blijde galmen
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Prijs den HEER' met blijde galmen
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1760
Psalm 146
Schrijver David (volgens opschrift)
Type Halleluja-psalm
Latijnse titel Lauda, anima mea
Vulgaat Psalm 145
Berijming Psalmberijming van 1773
Tekst
Dichter Genootschap Laus Deo, Salus Populo
Bijbelplaats Psalm 146
Metrisch 8-7-8-7-7-7
Muziek
Componist Hendrik Jan van Lummel (b)
Onbekend (c)
Herkomst Genève 1562 (a)
Solmisatie 3-4-3-1-2-1-7-6 (a)
3-4-5-3-4-5-6-5 (b)
1-2-3-1-6-1-5-3 (c)
Gebruik
Kerkelijk jaar Epifaniëntijd
Liturgie Aanvang
Afsluiting
Thema Trouw en huwelijk
Vrede en gerechtigheid
Liedbundels
Op Toonhoogte 2015 72
Opwekkingsliederen 221 (b)
Evangelische Liedbundel 37 (b)
Zangbundel Joh. de Heer 446 (b)
Geroepen om te zingen 150-II (b)
Liederen van het Leger des Heils 37 (b)
Op Toonhoogte 38 (b)
Psalmberijming van 1773 146 (a)
Opwekkingsliederen Bromet 123 (c)

Prijs de Heer met blijde galmen is de berijming van Psalm 146, gemaakt door het dichtgenootschap Laus Deo, Salus Populo rond 1760. Het Psalm is met de Geneefse melodie opgenomen in de Psalmberijming van 1773, later zijn andere melodieën voor dit lied geschreven.

Opname beluisteren

  • De Geneefse melodie is zowel isometrisch (noten van gelijke lengte) als ritmisch in verschillend tempo te beluisteren op de website Psalmboek.nl: Psalm 146
  • Op de Geneefse melodie uitgevoerd tijdens Mannenzang in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee 20 november 2014:

Tekst

De tekst van de berijming 1773:

1 Prijs den Heer met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
’k Zal, zoo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan zijn’ lof:
’k Zal, zoo lang ik ’t licht geniet,
Hem verhoogen in mijn lied.

2 Vest op prinsen geen betrouwen,
Daar men nimmer heil bij vindt:
Zoudt g’ uw hoop op menschen bouwen?
Als Gods hand hunn’ geest ontbindt,
Keeren zij tot d’ aarde weêr,
Storten met hunn’ aanslag neêr.

3 Zalig hij, die, in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft!
Hij, die, door den nood gedreeven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop in ’t hachlijkst lot
Vestigt op den Heer, zijn’ God!

4 ’t Is de Heer, wiens alvermogen
’t Groot heelal heeft voortgebragt;
Die genadig uit den hoogen
Ziet, wie op zijn’ bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.

Pauze

5 ’t Is de Heer, die ’t recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mildlijk voedt;
Die gevangnen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.

6 ’t Is de Heer, wiens mededoogen
Blinden schenkt het lieflijk licht:
Wie in ’t stof lag neêrgeboogen,
Wordt door Hem weêr opgericht.
God, die lust in waarheid heeft,
Mint hem, die rechtvaardig leeft.

7 ’t Is de Heer, die vreemdelingen
Met een waakend oog beschouwt;
Weêuw en wees, in twistgedingen,
En in kommer, staande houdt:
Maar zijn arm, der vroomen hoop,
Suit de boozen in hunn’ loop.

8 ’t Is de Heer van alle heeren,
Sions God, geducht in magt,
Die voor eeuwig zal regeeren,
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw’ God ter eer;
Prijs zijn grootheid: loof den Heer.

Muziek

De melodie van de onderwijzer Hendrik Jan van Lummel (1815-1877) werd voor het eerst gepubliceerd door zijn collega J.C de Puy in Het Harpje, 1877, nr. 29.

Van de melodie die Meier Salomon Bromet publiceerde in zijn Opwekkingsliederen Bromet (zie hieronder) is verder niets bekend.

Zettingen

Prijs den Heer

Hymnologische informatie