Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Psalmen

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Psalm)
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina helpt om allerlei versies van de 150 psalmen te vinden.

Verwijstabel

Psalmen zijn liederen die zijn gebaseerd op het bijbelboek Psalmen. Sommige liederen volgen de letterlijke tekst van een vertaling, andere liederen zijn een wat vrijere weergave van die tekst. Door de eeuwen heen zijn er veel liederen over de Psalmteksten gemaakt. De tabel hieronder wijst je snel de weg naar een verwijspagina's per psalm. Op die pagina's vind je per psalm:

  • een overzicht van de onberijmde psalmvertalingen die op muziek zijn gezet.
  • een overzicht van de verschillende psalmberijmingen.
  • de psalmliederen die van of bij die psalm zijn gemaakt.
  • antifonen of keerverzen die passen bij deze psalm.
  • de Latijnse titel en nummering (Vulgaat).
  • een audiolink om de psalm gesproken in het Hebreeuws (de oorspronkelijke taal) te beluisteren (via Academy of Ancient Languages).
  • een link naar de bijbeltekst in één of meer vertalingen van deze psalm.
  • media: links naar toepasselijk beeldmateriaal, oude handschriften, filmpjes van verschillende uitvoeringen.
  • klassieken: bekende bewerkingen van de psalm in de klassieke muziek.
Tabel van de Psalmen
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141
2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 112 122 132 142
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113 123 133 143
4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 134 144
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 116 126 136 146
7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 107 117 127 137 147
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 108 118 128 138 148
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 119 129 139 149
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Psalmen naar thema's geordend

In de Lutherbijbel staat onderstaand overzicht met de psalmen geordend naar suggesties voor pastoraal gebruik.

Lofliederen
op Gods goedheid en trouw
Psalm 92, Psalm 103, Psalm 111, Psalm 113, Psalm 145.
op Gods daden in de schepping en de geschiedenis:
Psalm 8, Psalm 19, Psalm 29, Psalm 33, Psalm 65, Psalm 78, Psalm 89, Psalm 104, Psalm 105, Psalm 114, Psalm 146, Psalm 147.
op God, de koning van de volken:
Psalm 47, Psalm 48, Psalm 67, Psalm 76, Psalm 82, Psalm 93, Psalm 96, Psalm 97, Psalm 98, Psalm 99, Psalm 146.
Gebeden in zware nood
bij ziekte en ongeluk:
Psalm 6, Psalm 13, Psalm 22, Psalm 31, Psalm 38, Psalm 39, Psalm 41, Psalm 51, Psalm 69, Psalm 71, Psalm 86, Psalm 88, Psalm 130.
bij vijandigheid en valse beschuldiging:
Psalm 3, Psalm 4, Psalm 5, Psalm 7, Psalm 17, Psalm 26, Psalm 27, Psalm 28, Psalm 35, Psalm 42/Psalm 43, Psalm 52, Psalm 54, Psalm 55, Psalm 56, Psalm 57, Psalm 58, Psalm 59, Psalm 64, Psalm 70, Psalm 94, Psalm 102, Psalm 109, Psalm 120.
bij rampen en algemene nood:
Psalm 44, Psalm 60, Psalm 74, Psalm 77, Psalm 79, Psalm 80, Psalm 83, Psalm 85, Psalm 89, Psalm 90, Psalm 125, Psalm 126, Psalm 137.
bij onderdrukking en vervolging:
Psalm 9, Psalm 10, Psalm 11, Psalm 12, Psalm 123, Psalm 129.
Dank na redding
Psalm 18, Psalm 22, Psalm 23, Psalm 24, Psalm 25, Psalm 26, Psalm 27, Psalm 28, Psalm 29, Psalm 30, Psalm 31, Psalm 32, Psalm 40, Psalm 66, Psalm 75, Psalm 107, Psalm 108, Psalm 116, Psalm 118, Psalm 124, Psalm 138.
Vertrouwen op God
Psalm 16, Psalm 23, Psalm 27, Psalm 36, Psalm 46, Psalm 52, Psalm 62, Psalm 63, Psalm 91, Psalm 131.
Belofte van goddelijke hulp
Psalm 91, Psalm 121.
Bedevaartsliederen en Feestliturgieën
Psalm 24, Psalm 68, Psalm 84, Psalm 95, Psalm 100, Psalm 115, Psalm 122, Psalm 134, Psalm 135, Psalm 136, Psalm 148, Psalm 149, Psalm 150.
Leergedichten
over het juiste leven
Psalm 1, Psalm 15, Psalm 19 (8-15), Psalm 34, Psalm 50, Psalm 81, Psalm 112, Psalm 119, Psalm 127, Psalm 128, Psalm 133.
over het einde van Gods vijanden
Psalm 14, Psalm 36, Psalm 37, Psalm 49, Psalm 53, Psalm 73.
Sionsliederen
Psalm 46, Psalm 48, Psalm 87, Psalm 122, Psalm 132.
Liederen over en voor de Koning
Psalm 2, Psalm 20, Psalm 21, Psalm 45, Psalm 61, Psalm 72, Psalm 101, Psalm 101, Psalm 110, Psalm 132, Psalm 144.
Verwijzingen naar Christus
Psalm 2, Psalm 22, Psalm 110.

Externe links