Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Psalmberijming van 1773/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
LiedDichterComponist
'k Hef mijn ziel, o God der godenLoys Bourgeois
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heenLoys Bourgeois
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên
'k Zal met mijn ganse hart uw eerJohannes Eusebius VoetLoys Bourgeois
't Hijgend hert, der jacht ontkomenGenootschap Laus Deo, Salus PopuloLoys Bourgeois
Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijkJohannes Eusebius VoetLoys Bourgeois
Behoud, o Heer! wil ons te hulpe komenJohannes Eusebius VoetHenry John Gauntlett
Dat Israël nu zegge, blij van geestLoys Bourgeois
De God des heils wil mij ten Herder wezenLoys Bourgeois
J. Zwart
De Heer regeert: de hoogste MajesteitGenootschap Laus Deo, Salus PopuloLoys Bourgeois
De Heer zal opstaan tot de strijdJohannes Eusebius VoetMatthias Greitter
De lofzang klimt uit Sions zalenJohannes Eusebius Voet
Geduchte God, hoor mijn gebeden
Geef, Heer, den Koning uwe rechtenJohannes Eusebius VoetLoys Bourgeois
God heb ik lief, want die getrouwe Heer (1773)Johannes Eusebius Voet
God heerst als OpperheerGenootschap Laus Deo, Salus PopuloMaistre Pierre
God, de Heer, regeertJohannes Eusebius VoetMaistre Pierre
HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen
Het trotsch gedrag des boozenJohannes Eusebius VoetMatthias Greiter
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenotMaistre Pierre
Ik ben verblijd, wanneer men mijLoys Bourgeois
Ja, waarlijk, God is Isrel goedLoys Bourgeois
Juich aarde, juich alom den HEERHendrik GhijsenDale Garratt
Komt, laat ons samen Isrels HeerLoys Bourgeois
Laat ieder 's Heren goedheid lovenJohannes Eusebius VoetLoys Bourgeois
Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten
Looft God, looft Zijn naam alomHendrik GhijsenMaistre Pierre
Looft den HEER, want Hij is goedGenootschap Laus Deo, Salus PopuloWalter Bond Gilbert
Looft, looft de Heer gestadigJohannes de Heer
Loys Bourgeois
Looft, looft verheugd de Heer de herenGenootschap Laus Deo, Salus PopuloMaistre Pierre
Maak, o Heer, mij uwe wegen
Mijn geroep uit angst en vrezenJohannes Eusebius VoetLoys Bourgeois
Mijn hart, o HemelmajesteitGenootschap Laus Deo, Salus PopuloMaistre Pierre
Mijn ziel, herdenk met heilig bevenJohannes Eusebius Voet
Neig, o Heer, uw gunstig' orenJohannes Eusebius Voet
Niets is, o OppermajesteitGenootschap Laus Deo, Salus PopuloLoys Bourgeois
O Heer, de Koning is verheugd
O Heer, wij danken U van harteDatheens Psalmen Davids 1568
O allerhoogste MajesteitMartin LutherMartin Luther
O grote Christus, eeuwig lichtHendrik Ghijsen
Prijs de Heer met blijde galmenGenootschap Laus Deo, Salus PopuloOnbekend
Hendrik Jan van Lummel
Prijst den Naam van uwen GodGenootschap Laus Deo, Salus Populo
U alleen, U loven wij; ja wijHendrik Ghijsen
Uit diepten van ellendenHendrik Ghijsen
Wat drift beheerst het woedend heidendom
Welzalig hij, die in der bozen raadJohannes Eusebius Voet
Welzalig zijn d' oprechten van gemoedLoys Bourgeois
Wil mij, wanneer ik roep, verhoren
Zijn grondslag, Zijn onwrik'bre vastighedenJohannes Eusebius VoetMaistre Pierre
Zingt nu blij te moêMaistre Pierre
... meer resultaten