Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Psalmberijming van 1773/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
LiedDichterComponist
'k Hef mijn ziel, o God der godenLoys Bourgeois
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heenLoys Bourgeois
'k Zal met mijn ganse hart uw eerJohannes Eusebius VoetLoys Bourgeois
't Hijgend hert, der jacht ontkomenGenootschap Laus Deo, Salus PopuloLoys Bourgeois
Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijkLoys Bourgeois
Dat Israël nu zegge, blij van geestLoys Bourgeois
De God des heils wil mij ten Herder wezenLoys Bourgeois
J. Zwart
De Heer zal opstaan tot de strijdMatthias Greitter
De lofzang klimt uit Sions zalenHendrik Hasper
Geduchte God, hoor mijn gebeden
God heb ik lief, want die getrouwe HeerKlaas Heeroma
Cor Waringa
Gerben Brouwer
God heb ik lief, want die getrouwe Heer (1773)Pierre Dagues
God heerst als OpperheerMaistre Pierre
God, de Heer, regeertMaistre Pierre
HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen
Het trotsch gedrag des boozenMatthias Greiter
Juich aarde, juich alom den HEERHendrik GhijsenDale Garratt
Komt, laat ons samen Isrels HeerLoys Bourgeois
Laat ieder 's Heren goedheid lovenJohannes Eusebius VoetLoys Bourgeois
Lof aan de God van IsraëlGenootschap Laus Deo, Salus Populo
Anka Brands
Wolfgang Dachstein
Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten
Looft God, looft Zijn naam alomMaistre Pierre
Looft den HEER, want Hij is goed
Looft, looft de Heer gestadigJohannes de Heer
Loys Bourgeois
Looft, looft verheugd de Heer de herenMaistre Pierre
Maak, o Heer, mij uwe wegen
Mijn hart, o HemelmajesteitMaistre Pierre
Neig, o Heer, uw gunstig' oren
Niets is, o OppermajesteitLoys Bourgeois
O Heer, de koning is verheugdBernard Smilde
Martinus Nijhoff
O grote Christus, eeuwig lichtHendrik Ghijsen
Prijs de Heer met blijde galmenGenootschap Laus Deo, Salus PopuloH.J. van Lummel
Jan van Weelden
U alleen, U loven wijJan Willem Schulte Nordholt
Gerben Brouwer
Jan Wit
Uit diepten van ellendenHendrik Ghijsen
Wat drift beheerst het woedend heidendom
Welzalig hij, die in der bozen raadJohannes Eusebius Voet
Welzalig zijn d' oprechten van gemoedLoys Bourgeois
Wil mij, wanneer ik roep, verhoren
Zingt nu blij te moêMaistre Pierre
Zingt, zingt een nieuw gezang de HereLoys Bourgeois
Zo laat Gij, Heer, uw knechtGenootschap Laus Deo, Salus PopuloLoys Bourgeois