Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ik loof de Heer altijd

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Ik loof den Heer altijd)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 34   Liedboek voor de kerken Psalm 34   Weerklank Ps 34 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ik loof de Heer altijd
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Psalm 34
Schrijver David (volgens opschrift)
Latijnse titel Benedicam Domino
Vulgaat Psalm 33
Berijming Psalmberijming van 1968
Tekst
Dichter Willem Johan van der Molen
Jan Wit
Fedde Schurer (Fr)
Bijbelplaats Psalm 34
Metrisch 6-8-8-6-6-8-8-6
Muziek
Melodie Psalm 34
Herkomst Genève 1551
Solmisatie 2-4-3-4-5-6
Gebruik
Kerkelijk jaar Epifaniëntijd
Allerheiligen
Voleinding
Liturgie Maaltijd van de Heer
Getijde v/d dag Ochtend
Thema Vertrouwen
Zomertijd
Liedbundels
Liedboek 2013 34
Liedboek voor de kerken Psalm 34
Weerklank Ps 34
Lieteboek 2013 34
Lieteboek foar de tsjerken Psalm 34
Rechten
Rechthebbende Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Ik loof de Heer altijd is de berijming van Willem Johan van der Molen en Jan Wit van Psalm 34 in de Psalmberijming van 1968. De melodie is die van Geneefse Psalmen.

Opname beluisteren

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (volledig) worden weergegeven. De woordwolk geeft een indicatie van de taal die in het lied wordt gebruikt.


Het lied heeft negen strofen, de laatste strofe heeft echter geen 8, maar slechts 4 regels. De tekst van de eerste strofe luidt:

1. Ik loof de Heer altijd.
  Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
  Ja, ik beroem mij op de Heer
  en prijs zijn hoog beleid.
  Gods kleinen horen mij
  en zij verheugen zich tezaam.
  Verheft met mij des Heren naam,
  zegen dien en wees blij.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 34 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

In Liedboek 2013 is 'den' vervangen door 'de'. Bovendien is de -t achter enkele werkwoordsvormen vervallen. Fedde Schurer maakte de Friese berijming: Ik loovje aloan myn God;

Culturele informatie

  • Geneefse melodie in de zetting van Claude Goudimel, gespeeld door Ernst Stolz: