Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Evangelie volgens Marcus

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Evangelie volgens Marcus
2e boek van de Evangeliën
Verhalen
1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
1:16-20 Simon. Andreas. Jakobus en Johannes geroepen
1:21-45 Een nieuwe leer met gezag
2:1-3:6 Jezus' gezag betwist
3:7-19 Jezus, de schriftgeleerden en zijn verwanten
3:20-35 Jezus. de menigte en zijn leerlingen
4:1-34 Gelijkenissen over het koninkrijk van God
4:35-6:6 Vijf confrontaties: geloof en ongeloof (Marcus)
6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
6:14-29 De dood van Johannes
6:30-44 Het teken van de broden
6:45-56 Naar de overkant van het meer (Marcus)
7:1-23 Rein en onrein
7:24-37 Naar Tyrus. Sidon en Dekapolis
8:1-21 Het tweede teken van de broden
8:22-26 Genezing van een blinde (Marcus)
8:27-9:1 Wie is Jezus? (Marcus)
9:2-13 Een stem uit de hemel
9:14-29 Geloof en ongeloof (Marcus)
9:30-50 Onderricht aan de leerlingen (Marcus)
10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
10:13-31 Binnengaan in het koninkrijk van God
10:32-52 Op weg naar Jeruzalem
11:1-11 Intocht in Jeruzalem (Marcus)
11:12-25 De vijgenboom en de tempel
11:27-12:12 Confrontatie met hogepriesters. schriftgeleerden en oudsten
12:13-34 Confrontatie met Farizeeën. Herodianen en Sadduceeën
12:35-44 Onderricht in de tempel
13:1-37 De komst van de Mensenzoon (Marcus)
14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
14:12-31 Het pesachmaal (Marcus)
14:32-52 Nachtwake en arrestatie
14:53-72 Jezus verhoord en verloochend (Marcus)
15:1-15 Jezus voor Pilatus (Marcus)
15:16-39 Kruisiging (Marcus)
15:40-47 Graflegging
16:1-8 Het lege graf
16:9-20 Na de opstanding

Het Evangelie volgens Marcus is het tweede boek van het Nieuwe Testament en het tweede van de canonieke evangeliën.

Liederen

BijbelplaatsLied
Marcus 1Breng ons weer thuis uit de ballingschap
Marcus 1:1U kwam van boven en beneden
Marcus 1:1-8Als zoon van Abraham zeg ik
Marcus 1:1-8Een engel roept de oude man
Marcus 1:1-11Bode die zijn weg bereidde
Marcus 1:1-11De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter
Marcus 1:1-11Een man die zwom van zee naar bron
Marcus 1:1-13Het leven is als een woestijn
Marcus 1:1-18Kwam van Godswege
Marcus 1:2-3De Doper staat aan de rivier
Marcus 1:2-3God zij geloofd uit alle macht
Marcus 1:2-3Verwacht de komst des Heren
Marcus 1:2-8Zeg, heb je wel die man gezien
Marcus 1:7-11Johannes doopt in de Jordaan
Marcus 1:9-11Christ unser Herr zum Jordan kam
Marcus 1:9-11Christus ging als eerste
Marcus 1:9-11Daar komt een man uit Nazaret
Marcus 1:9-11Een duif van alzo hoge
Marcus 1:9-11Hij die in Gods naam
Marcus 1:9-11Jezus komt bij de Jordaan
Marcus 1:9-11Johannes doopte bij de Jordaan
Marcus 1:9-11Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan
Marcus 1:9-11O God die uit het water
Marcus 1:9-11Ootmoedig was het water
Marcus 1:9-11Roept God een mens tot leven
Marcus 1:9-11Toen Jezus bij het water kwam
Marcus 1:9-11Toen Jezus de Jordaan inliep
Marcus 1:9-11Toen Mozes was geboren
Marcus 1:9-11Van 't vroeglicht van de dageraad
Marcus 1:9-11Water, water van de doop
Marcus 1:9-13Een mens te zijn op aarde (Barnard)
Marcus 1:9-13Toen Jezus was gekomen
Marcus 1:9-13Veertig dagen van vervoering
Marcus 1:9-20De mens van God bemind
Marcus 1:10-11Wij wachten op de Geest beloofd
Marcus 1:11Wij leven van de wind
Marcus 1:12-13Het waren tien geboden
Marcus 1:12-13Israël trok Egypte uit
Marcus 1:12-13Jezus, diep in de woestijn
Marcus 1:12-13Wij leven niet van brood alleen
Marcus 1:12-15Een mens leeft niet van brood alleen
Marcus 1:14Daar komt een man uit Nazaret
Marcus 1:14-20Kom en volg mij op de weg
Marcus 1:14-20Simon, Andreas, daar op het meer
Marcus 1:15Dit lied gaat over Jezus
Marcus 1:15Hoor, hoe de goede tijding luidt
Marcus 1:16-18Simon en Andreas
Marcus 1:16-20De vissen scholen samen
Marcus 1:16-20Jezus, die langs het water liep
Marcus 1:17-20Iedereen is op zoek naar u die redt
... meer resultaten

Registers per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.