Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag is op zaterdag 30 maart in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Bijbelregister/Marcus

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen in het Liedboek 2013 die aansluiten bij het Evangelie volgens Marcus.

Inhoud:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16

Marcus 1

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 1:1-18 Kwam van Godswege LB 456b
Marcus 1:1-8 Een engel roept de oude man LB 741
Marcus 1:2-3 God zij geloofd uit alle macht LB 158a
Marcus 1:2-3 Verwacht de komst des Heren LB 439
Marcus 1:3 Halleluja. Bereidt de weg van de Heer LB 338f
Marcus 1:9-11 Toen Jezus bij het water kwam LB 522
Marcus 1:9-11 Juich voor de koning van de Joden LB 526
Marcus 1:9-11 Roept God een mens tot leven LB 346
Marcus 1:9-11 O God die uit het water LB 356
Marcus 1:9-11 Christus ging als eerste LB 523
Marcus 1:9-11 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan LB 524
Marcus 1:9-11 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 1:9-11 Water, water van de doop LB 358
Marcus 1:9-11 Van ’t vroeglicht van de dageraad LB 516
Marcus 1:9-13 Een mens te zijn op aarde LB 538
Marcus 1:10-11 Wij wachten op de Geest beloofd LB 692
Marcus 1:11 Wij leven van de wind LB 687
Marcus 1:12-13 Het waren tien geboden LB 540
Marcus 1:12-13 Jezus, diep in de woestijn LB 539
Marcus 1:14 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 1:16-20 Jezus die langs het water liep LB 531
Marcus 1:29-34 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Marcus 1:37 Iedereen zoekt U, jong of oud LB 837
Marcus 1:39 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 1:40-42 Rots waaruit het leven welt LB 911

Marcus 2

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 2:1-12 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Marcus 2:17 Nu laat ons God de Here LB 863

Marcus 3

Bijbelplaats - Titel - Bundel
Marcus 3:7-11 Daar komt een man uit Nazaret LB 533

Marcus 4

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 4:1-20 Een zaaier ging uit om te zaaien LB 764
Marcus 4:1-20 Een zaaier zaaide zaad in ’t rond LB 183
Marcus 4:13-20 Groen ontluikt de aarde LB 625
Marcus 4:30-32 Wil je wel geloven dat het groeien gaat LB 923
Marcus 4:30-32 Een heel klein zaadje LB 181
Marcus 4:35-41 Heer, stuur zelf het schip der kerk LB 965
Marcus 4:35-41 Jezus, meester aller dingen LB 352

Marcus 5

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 5:21-24 Meisje sta op LB 179
Marcus 5:21-43 Hem even aan te mogen raken LB 855
Marcus 5:28 Christus die u wilt tooien LB 938
Marcus 5:35-43 Meisje sta op LB 179

Marcus 6

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 6:15 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 6:17-29 Een engel roept de oude man LB 741
Marcus 6:30-44 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden LB 546
Marcus 6:30-44 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Marcus 6:30-44 Danken wij de goede God LB 403c
Marcus 6:32-44 Zeven was voldoende LB 383
Marcus 6:34 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht LB 272
Marcus 6:34-44 O Heer die onze Vader zijt LB 836
Marcus 6:37 O Vader, trek het lot U aan LB 995
Marcus 6:45-52 Ga in het schip, zegt Gij LB 917
Marcus 6:45-52 Gij ziet ons vechten met de macht LB 933
Marcus 6:46 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht LB 272
Marcus 6:50 Stem die de stenen breekt LB 918
Marcus 6:53-56 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak LB 391
Marcus 6:56 Christus die u wilt tooien LB 938

Marcus 7

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 7:24-30 Voor mensen die naamloos LB 647
Marcus 7:31-37 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Marcus 7:31-37 Daar komt een man uit Nazaret LB 533

Marcus 8

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 8:1-10 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Marcus 8:22-26 Wat God doet, dat is welgedaan LB 909
Marcus 8:22-26 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Marcus 8:22-26 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839
Marcus 8:29 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 8:34 Een rijke schat van wijsheid LB 313
Marcus 8:34 Jezus, ga ons voor LB 835
Marcus 8:34-35 Roept God een mens tot leven LB 346
Marcus 8:34-35 Waarom moest ik uw stem verstaan LB 941
Marcus 8:35 Wat zijn de goede vruchten LB 841
Marcus 8:35 Heer, zie ons aarzelend staan LB 349
Marcus 8:35 Tijd van vloek en tijd van zegen LB 845

Marcus 9

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 9:2 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Marcus 9:2-10 Gij zijt in glans verschenen LB 543
Marcus 9:2-4 Christus naar wie wij heten LB 544
Marcus 9:2-8 Christus staat in majesteit LB 545
Marcus 9:2-8 Het waren tien geboden LB 540
Marcus 9:33-35 O grote God die liefde zijt LB 838
Marcus 9:33-37 De eersten zijn de laatsten LB 991

Marcus 10

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 10:13-16 Here Jezus, wij zijn nu LB 347
Marcus 10:13-16 Heer van uw kerk LB 348
Marcus 10:15 Het koninkrijk is voor een kind LB 782
Marcus 10:17-22 Wat te kiezen, leven, dood LB 843
Marcus 10:17-27 Neem mijn leven, laat het, Heer LB 912
Marcus 10:21 Dat wij onszelf gewonnen geven LB 816
Marcus 10:23-25 God, die leven hebt gegeven LB 718
Marcus 10:30 Wat mijn God wil geschiede altijd LB 899
Marcus 10:31 De eersten zijn de laatsten LB 991
Marcus 10:33 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Marcus 10:33 Alles wat over ons geschreven is LB 536
Marcus 10:42-44 Toen Jezus wist: nu is gekomen LB 569
Marcus 10:46-52 Wat God doet, dat is welgedaan LB 909
Marcus 10:46-52 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Marcus 10:46-52 Blinde man, ga voort gij LB 182
Marcus 10:46-52 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839

Marcus 11

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 11:1-11 Verheug u, gij dochter van Sion LB 550
Marcus 11:1-11 Hoe zal ik U ontvangen LB 441
Marcus 11:1-11 God lof! Nu is gekomen LB 438
Marcus 11:1-11 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Marcus 11:1-11 Gaat, stillen in de lande LB 440
Marcus 11:1-11 Dit is een dag van zingen LB 552
Marcus 11:1-11 De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter LB 549
Marcus 11:1-11 Welkom, welkom, koning Jezus LB 554
Marcus 11:1-11 Stap voor stap gaat door Jeruzalem LB 553
Marcus 11:1-11 Dans en zing: hosanna voor de koning LB 555
Marcus 11:1-11 Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij LB 551
Marcus 11:8-10 Hef op uw hoofden, poorten wijd LB 435
Marcus 11:9 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Marcus 11:9 Vaste gezangen lutherse traditie LB 270
Marcus 11:9 Heilig, heilig, heilig LB 406b
Marcus 11:9 Holy, holy, holy Lord LB 406c
Marcus 11:9 Lam Gods, dat de zonden (Ord. Mehrtens) LB 408a
Marcus 11:9 Lam Gods dat de zonden (Ord. De Sutter) LB 408b
Marcus 11:9 Lam Gods, dat de zonden (Markusmis) LB 408c
Marcus 11:9 Lam van God (Ord. ‘U alle eer’) LB 408e
Marcus 11:9 Christus, Gezalfde (Ord. ‘Glorie de Eeuw’) LB 408f
Marcus 11:9 Lam Gods dat de zonden (Vogelmis) LB 408d
Marcus 11:15-17 Runderen, schapen en duiven te koop LB 187
Marcus 11:25 Zo spreekt de Heer die ons geschapen LB 537

Marcus 12

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 12:27 Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer LB 960
Marcus 12:28-31 Wie oren om te horen heeft LB 320

Marcus 13

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 13:14-32 Richt op uw macht, o Here der heerscharen LB 451
Marcus 13:14-32 Eens, als de bazuinen klinken LB 769
Marcus 13:24-29 Zal er ooit een dag van vrede LB 462
Marcus 13:24-32 De nacht loopt ten einde LB 460
Marcus 13:28 Niet als een storm, als een vloed LB 321
Marcus 13:32-36 De Heer verschijnt te middernacht LB 751

Marcus 14

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 14:3-9 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Marcus 14:3-9 De geur van mirre hangt LB 563
Marcus 14:12-16 Op de avond, toen de uittocht LB 395
Marcus 14:22 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839
Marcus 14:22-24 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Marcus 14:22-24 Het hoogste woord daalt uit het licht LB 565
Marcus 14:22-24 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan LB 374
Marcus 14:22-24 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak LB 391
Marcus 14:22-24 Als ik in deze stille tijd LB 393
Marcus 14:22-24 Hij onthaalde ons aan tafel LB 567
Marcus 14:22-24 Op de avond, toen de uittocht LB 395
Marcus 14:22-24 Danken wij de goede God LB 403c
Marcus 14:22-24 Gezegend Gij, machtige God LB 403e
Marcus 14:28 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 14:32-33 U komt mij, lieve God LB 852
Marcus 14:32-42 Heilige God, geprezen zij LB 870
Marcus 14:32-42 In stille nacht houdt Hij de wacht LB 571
Marcus 14:32-42 Door wat voor grote eenzaamheden LB 582
Marcus 14:32-42 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Marcus 14:32-42 Gij die ver voor ons uit LB 559
Marcus 14:32-42 Toen Jezus had gebeden LB 570
Marcus 14:32-42 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Marcus 14:43-46 Het hoogste woord daalt uit het licht LB 565
Marcus 14:53-65 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Marcus 14:61 Hier zwijgt het hoge denken LB 581
Marcus 14:65 O hoofd vol bloed en wonden LB 576b
Marcus 14:65 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Marcus 14:65 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560

Marcus 15

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 15:6-15 Zie de mens die in zijn lijden LB 586
Marcus 15:13-14 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Marcus 15:17-20 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Marcus 15:17-20 O hoofd vol bloed en wonden LB 576b
Marcus 15:17-41 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Marcus 15:22-28 O liefde die verborgen zijt LB 561
Marcus 15:22-32 O wereld, zie uw leven LB 577
Marcus 15:22-47 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd LB 585
Marcus 15:26 Naam van Jezus die ten dode LB 557
Marcus 15:33-37 Maria heeft ontvangen LB 740
Marcus 15:34-39 Niets droeg hem meer LB 579
Marcus 15:40-41 Kom zing het lied van Eva LB 738
Marcus 15:42-47 Nu valt de nacht LB 590
Marcus 15:42-47 O lichaam van het woord LB 589

Marcus 16

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 16:1-11 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Marcus 16:1-20 O hart, spring op vol vreugde LB 623
Marcus 16:1-8 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt LB 620
Marcus 16:1-8 De Heer is waarlijk opgestaan LB 617
Marcus 16:1-8 Kom zing het lied van Eva LB 738
Marcus 16:1-8 Tussen waken, tussen dromen LB 631
Marcus 16:1-8 Stil ligt de tuin rondom het witte graf LB 592
Marcus 16:1-8 Christus in het graf geborgen LB 639
Marcus 16:1-8 De oorsprong van leven en licht LB 986
Marcus 16:6 Lof zij God in de hoogste troon LB 619
Marcus 16:6-7 Victimae /Christen, offer nu je loflied LB 615
Marcus 16:7 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 16:9-11 Ik zoek mijn Heer, met graf is leeg LB 626
Marcus 16:14-20 Al heeft Hij ons verlaten LB 663
Marcus 16:14-20 Hij die gesproken heeft een woord LB 362
Marcus 16:15 Tot het uiterste LB 1015
Marcus 16:19 Ten hemel opgevaren is LB 661
Marcus 16:19-20 De Heer is opgetogen LB 666