Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Bijbelregister/Marcus

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Liedboek 2013
Liedboek 2013.jpg

Liederen in het Liedboek 2013 die aansluiten bij het Evangelie volgens Marcus.

Inhoud:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16

Marcus 1

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 1:1-18 Kwam van Godswege LB 456b
Marcus 1:1-8 Een engel roept de oude man LB 741
Marcus 1:2-3 God zij geloofd uit alle macht LB 158a
Marcus 1:2-3 Verwacht de komst des Heren LB 439
Marcus 1:3 Halleluja. Bereidt de weg van de Heer LB 338f
Marcus 1:9-11 Toen Jezus bij het water kwam LB 522
Marcus 1:9-11 Juich voor de koning van de Joden LB 526
Marcus 1:9-11 Roept God een mens tot leven LB 346
Marcus 1:9-11 O God die uit het water LB 356
Marcus 1:9-11 Christus ging als eerste LB 523
Marcus 1:9-11 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan LB 524
Marcus 1:9-11 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 1:9-11 Water, water van de doop LB 358
Marcus 1:9-11 Van ’t vroeglicht van de dageraad LB 516
Marcus 1:9-13 Een mens te zijn op aarde LB 538
Marcus 1:10-11 Wij wachten op de Geest beloofd LB 692
Marcus 1:11 Wij leven van de wind LB 687
Marcus 1:12-13 Het waren tien geboden LB 540
Marcus 1:12-13 Jezus, diep in de woestijn LB 539
Marcus 1:14 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 1:16-20 Jezus die langs het water liep LB 531
Marcus 1:29-34 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Marcus 1:37 Iedereen zoekt U, jong of oud LB 837
Marcus 1:39 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 1:40-42 Rots waaruit het leven welt LB 911

Marcus 2

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 2:1-12 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Marcus 2:17 Nu laat ons God de Here LB 863

Marcus 3

Bijbelplaats - Titel - Bundel
Marcus 3:7-11 Daar komt een man uit Nazaret LB 533

Marcus 4

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 4:1-20 Een zaaier ging uit om te zaaien LB 764
Marcus 4:1-20 Een zaaier zaaide zaad in ’t rond LB 183
Marcus 4:13-20 Groen ontluikt de aarde LB 625
Marcus 4:30-32 Wil je wel geloven dat het groeien gaat LB 923
Marcus 4:30-32 Een heel klein zaadje LB 181
Marcus 4:35-41 Heer, stuur zelf het schip der kerk LB 965
Marcus 4:35-41 Jezus, meester aller dingen LB 352

Marcus 5

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 5:21-24 Meisje sta op LB 179
Marcus 5:21-43 Hem even aan te mogen raken LB 855
Marcus 5:28 Christus die u wilt tooien LB 938
Marcus 5:35-43 Meisje sta op LB 179

Marcus 6

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 6:15 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 6:17-29 Een engel roept de oude man LB 741
Marcus 6:30-44 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden LB 546
Marcus 6:30-44 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Marcus 6:30-44 Danken wij de goede God LB 403c
Marcus 6:32-44 Zeven was voldoende LB 383
Marcus 6:34 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht LB 272
Marcus 6:34-44 O Heer die onze Vader zijt LB 836
Marcus 6:37 O Vader, trek het lot U aan LB 995
Marcus 6:45-52 Ga in het schip, zegt Gij LB 917
Marcus 6:45-52 Gij ziet ons vechten met de macht LB 933
Marcus 6:46 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht LB 272
Marcus 6:50 Stem die de stenen breekt LB 918
Marcus 6:53-56 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak LB 391
Marcus 6:56 Christus die u wilt tooien LB 938

Marcus 7

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 7:24-30 Voor mensen die naamloos LB 647
Marcus 7:31-37 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Marcus 7:31-37 Daar komt een man uit Nazaret LB 533

Marcus 8

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 8:1-10 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Marcus 8:22-26 Wat God doet, dat is welgedaan LB 909
Marcus 8:22-26 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Marcus 8:22-26 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839
Marcus 8:29 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 8:34 Een rijke schat van wijsheid LB 313
Marcus 8:34 Jezus, ga ons voor LB 835
Marcus 8:34-35 Roept God een mens tot leven LB 346
Marcus 8:34-35 Waarom moest ik uw stem verstaan LB 941
Marcus 8:35 Wat zijn de goede vruchten LB 841
Marcus 8:35 Heer, zie ons aarzelend staan LB 349
Marcus 8:35 Tijd van vloek en tijd van zegen LB 845

Marcus 9

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 9:2 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Marcus 9:2-10 Gij zijt in glans verschenen LB 543
Marcus 9:2-4 Christus naar wie wij heten LB 544
Marcus 9:2-8 Christus staat in majesteit LB 545
Marcus 9:2-8 Het waren tien geboden LB 540
Marcus 9:33-35 O grote God die liefde zijt LB 838
Marcus 9:33-37 De eersten zijn de laatsten LB 991

Marcus 10

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 10:13-16 Here Jezus, wij zijn nu LB 347
Marcus 10:13-16 Heer van uw kerk LB 348
Marcus 10:15 Het koninkrijk is voor een kind LB 782
Marcus 10:17-22 Wat te kiezen, leven, dood LB 843
Marcus 10:17-27 Neem mijn leven, laat het, Heer LB 912
Marcus 10:21 Dat wij onszelf gewonnen geven LB 816
Marcus 10:23-25 God, die leven hebt gegeven LB 718
Marcus 10:30 Wat mijn God wil geschiede altijd LB 899
Marcus 10:31 De eersten zijn de laatsten LB 991
Marcus 10:33 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Marcus 10:33 Alles wat over ons geschreven is LB 536
Marcus 10:42-44 Toen Jezus wist: nu is gekomen LB 569
Marcus 10:46-52 Wat God doet, dat is welgedaan LB 909
Marcus 10:46-52 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Marcus 10:46-52 Blinde man, ga voort gij LB 182
Marcus 10:46-52 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839

Marcus 11

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 11:1-11 Verheug u, gij dochter van Sion LB 550
Marcus 11:1-11 Hoe zal ik U ontvangen LB 441
Marcus 11:1-11 God lof! Nu is gekomen LB 438
Marcus 11:1-11 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Marcus 11:1-11 Gaat, stillen in de lande LB 440
Marcus 11:1-11 Dit is een dag van zingen LB 552
Marcus 11:1-11 De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter LB 549
Marcus 11:1-11 Welkom, welkom, koning Jezus LB 554
Marcus 11:1-11 Stap voor stap gaat door Jeruzalem LB 553
Marcus 11:1-11 Dans en zing: hosanna voor de koning LB 555
Marcus 11:1-11 Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij LB 551
Marcus 11:8-10 Hef op uw hoofden, poorten wijd LB 435
Marcus 11:9 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Marcus 11:9 Vaste gezangen lutherse traditie LB 270
Marcus 11:9 Heilig, heilig, heilig LB 406b
Marcus 11:9 Holy, holy, holy Lord LB 406c
Marcus 11:9 Lam Gods, dat de zonden (Ord. Mehrtens) LB 408a
Marcus 11:9 Lam Gods dat de zonden (Ord. De Sutter) LB 408b
Marcus 11:9 Lam Gods, dat de zonden (Markusmis) LB 408c
Marcus 11:9 Lam van God (Ord. ‘U alle eer’) LB 408e
Marcus 11:9 Christus, Gezalfde (Ord. ‘Glorie de Eeuw’) LB 408f
Marcus 11:9 Lam Gods dat de zonden (Vogelmis) LB 408d
Marcus 11:15-17 Runderen, schapen en duiven te koop LB 187
Marcus 11:25 Zo spreekt de Heer die ons geschapen LB 537

Marcus 12

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 12:27 Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer LB 960
Marcus 12:28-31 Wie oren om te horen heeft LB 320

Marcus 13

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 13:14-32 Richt op uw macht, o Here der heerscharen LB 451
Marcus 13:14-32 Eens, als de bazuinen klinken LB 769
Marcus 13:24-29 Zal er ooit een dag van vrede LB 462
Marcus 13:24-32 De nacht loopt ten einde LB 460
Marcus 13:28 Niet als een storm, als een vloed LB 321
Marcus 13:32-36 De Heer verschijnt te middernacht LB 751

Marcus 14

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 14:3-9 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Marcus 14:3-9 De geur van mirre hangt LB 563
Marcus 14:12-16 Op de avond, toen de uittocht LB 395
Marcus 14:22 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839
Marcus 14:22-24 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Marcus 14:22-24 Het hoogste woord daalt uit het licht LB 565
Marcus 14:22-24 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan LB 374
Marcus 14:22-24 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak LB 391
Marcus 14:22-24 Als ik in deze stille tijd LB 393
Marcus 14:22-24 Hij onthaalde ons aan tafel LB 567
Marcus 14:22-24 Op de avond, toen de uittocht LB 395
Marcus 14:22-24 Danken wij de goede God LB 403c
Marcus 14:22-24 Gezegend Gij, machtige God LB 403e
Marcus 14:28 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 14:32-33 U komt mij, lieve God LB 852
Marcus 14:32-42 Heilige God, geprezen zij LB 870
Marcus 14:32-42 In stille nacht houdt Hij de wacht LB 571
Marcus 14:32-42 Door wat voor grote eenzaamheden LB 582
Marcus 14:32-42 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Marcus 14:32-42 Gij die ver voor ons uit LB 559
Marcus 14:32-42 Toen Jezus had gebeden LB 570
Marcus 14:32-42 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Marcus 14:43-46 Het hoogste woord daalt uit het licht LB 565
Marcus 14:53-65 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Marcus 14:61 Hier zwijgt het hoge denken LB 581
Marcus 14:65 O hoofd vol bloed en wonden LB 576b
Marcus 14:65 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Marcus 14:65 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560

Marcus 15

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 15:6-15 Zie de mens die in zijn lijden LB 586
Marcus 15:13-14 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Marcus 15:17-20 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Marcus 15:17-20 O hoofd vol bloed en wonden LB 576b
Marcus 15:17-41 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Marcus 15:22-28 O liefde die verborgen zijt LB 561
Marcus 15:22-32 O wereld, zie uw leven LB 577
Marcus 15:22-47 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd LB 585
Marcus 15:26 Naam van Jezus die ten dode LB 557
Marcus 15:33-37 Maria heeft ontvangen LB 740
Marcus 15:34-39 Niets droeg hem meer LB 579
Marcus 15:40-41 Kom zing het lied van Eva LB 738
Marcus 15:42-47 Nu valt de nacht LB 590
Marcus 15:42-47 O lichaam van het woord LB 589

Marcus 16

Bijbelplaats Titel Nr.
Marcus 16:1-11 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Marcus 16:1-20 O hart, spring op vol vreugde LB 623
Marcus 16:1-8 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt LB 620
Marcus 16:1-8 De Heer is waarlijk opgestaan LB 617
Marcus 16:1-8 Kom zing het lied van Eva LB 738
Marcus 16:1-8 Tussen waken, tussen dromen LB 631
Marcus 16:1-8 Stil ligt de tuin rondom het witte graf LB 592
Marcus 16:1-8 Christus in het graf geborgen LB 639
Marcus 16:1-8 De oorsprong van leven en licht LB 986
Marcus 16:6 Lof zij God in de hoogste troon LB 619
Marcus 16:6-7 Victimae /Christen, offer nu je loflied LB 615
Marcus 16:7 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Marcus 16:9-11 Ik zoek mijn Heer, met graf is leeg LB 626
Marcus 16:14-20 Al heeft Hij ons verlaten LB 663
Marcus 16:14-20 Hij die gesproken heeft een woord LB 362
Marcus 16:15 Tot het uiterste LB 1015
Marcus 16:19 Ten hemel opgevaren is LB 661
Marcus 16:19-20 De Heer is opgetogen LB 666