Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Getijden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Liedboek 2013
Liedboek 2013.jpg

Vaste gezangen voor de getijden

Openingsvers

Nr. Titel
LB 62a Bij God alleen verstilt mijn ziel
LB 193 God, kom mij te hulp
LB 194 Onze hulp is in de naam van de Heer
LB 294 Wees hier aanwezig

Afsluiting van het psalmengebed

Nr. Titel
LB 195 Ere zij de Vader en de Zoon

Psalmvers na de lezing in de dagsluiting

Bundel - Titel
LB 196 In uw handen, Heer, beveel ik mijn leven

Gebeden

Nr. Titel
LB 192a Nu de avond valt
LB 192b Nu hier de avond valt
LB 193 God, kom mij te hulp
LB 194 Onze hulp is in de naam van de Heer
LB 195 Ere zij de Vader en de Zoon
LB 196 In uw handen, Heer, beveel ik mijn leven
LB 197 Gij die het sprakeloze bidden hoort
LB 198 Heer, laat mijn woorden stijgen
LB 199 Koester de namen die wij hier gedenken
LB 200 Wek uw kracht
LB 201 Die ons gedenkt
LB 202 Blijf bij ons, want het is avond
LB 367a Heer, ontferm u

Zegenbede

Nr. Titel
LB 203 De Heer schenke ons zijn zegen

Morgen

Nr. Titel
LB 3 O Heer, de vijand stelt
LB 5 Laat mij, mijn koning, tot U spreken
LB 57 Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij
LB 63 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
LB 92 Waarlijk, dit is rechtvaardig
LB 108 Mijn hart is, Heer, in U gerust
LB 158 Lofzang van Zacharias
LB 200 Wek uw kracht en kom ons bevrijden
LB 204 Gij bron van :jd en eeuwigheid
LB 205 Daar kraait een haan, een goed bericht
LB 206 De zon gaat op in gouden schijn
LB 207 De trouw en goedheid van de Heer
LB 208 Nu wordt het licht, de dag breekt aan
LB 209 Heer Jezus, o Gij dageraad
LB 210 God van hemel, zee en aarde
LB 211 De gouden zonne hee) overwonnen
LB 212 Laten wij zingend deze dag beginnen
LB 213 Morgenglans der eeuwigheid
LB 214 Het licht dat weer opnieuw begon
LB 215 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
LB 216 Dit is een morgen als ooit de eerste
LB 217 De dag gaat open voor het woord des Heren
LB 218 Dank U voor deze nieuwe morgen
LB 219 Licht om te leven
LB 220 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon
LB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
LB 222 De morgen is een vroege vriend
LB 223 Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans
LB 224 Elke dag vertelt over God de Heer
LB 286 Waar de mensen dwalen in het donker
LB 293 Hoor mijn stem, Heer
LB 296 Die de morgen ontbood
LB 326 Van ver, van oudsher aangereikt
LB 405 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
LB 411 U, God, loven wij
LB 500 Uit uw verborgenheid
LB 501 Als een ster in lichte luister
LB 599 O diepe nacht die ons omringt
LB 600 Licht, ontloken aan het donker
LB 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen
LB 672 Kom laat ons deze dag
LB 690 Taal op de tong
LB 780 In de schoot van mijn moeder geweven
LB 876 Heel ons leven, de gave van God
LB 885 Groot is uw trouw, o Heer
LB 910 Soms groet een licht van vreugde
LB 929 Zoals de regen onverwacht
LB 984 Gezegend die de wereld schept

Maaltijd

Nr. Titel
LB 121 Ik sla mijn ogen op en zie
LB 145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal
LB 225 Zingen wij van harte zeer
LB 226 Dank U voor uw overvloed
LB 227 Loof de Heer, want Hij is goed
LB 228 Gezegend ben Jij, God in ons midden
LB 229 Gezegend zijt Gij, Eeuwige God
LB 230 Het eten staat op tafel klaar
LB 231 Dank U, dat wij samen eten - Zegen, Schepper, heel ons leven
LB 232 Heer, blijf bij ons, kom in ons huis
LB 233 Wat klaarstaat op de tafel
LB 234 Die met ons deelt
LB 235 Voor alle goede gaven, Heer
LB 385 De tafel van samen, de tafel is gedekt
LB 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
LB 396 Vrede is het woord
LB 718 God, die leven hebt gegeven
LB 725 Gij boden rond Gods troon

Avond

Nr. Titel
LB 4 Laat als ik roep mij op U hopen
LB 16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
LB 31 Op U vertrouw ik, Heer der heren
LB 63 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
LB 91 Heil hem wien God een plaats bereidt
LB 113 Prijs, halleluja, prijs de Heer
LB 134 Gij dienaars aan de Heer gewijd
LB 135 Halleluja! loof de Heer
LB 141 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken
LB 157 Lofzang van Maria
LB 159 Lofzang van Simeon
LB 196 In uw handen, Heer, beveel ik mijn leven
LB 202 Blijf bij ons, want het is avond
LB 236 O Schepper God, die alles grondt
LB 237 O zalig licht, Drievuldigheid
LB 238 Vriendelijk licht van de heilige glorie
LB 239 O Christus die de zonne zijt
LB 240 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer
LB 241 Gij die mijn liefste kleinood zijt
LB 242 Nu is de dag voorbijgegaan
LB 243 O Heer mijn God, ook deze nacht
LB 244 Nu is de dag ten einde
LB 245 ’k Wil U, o God, mijn dank betalen
LB 246 De maan is opgekomen
LB 247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
LB 248 De dag, door uwe gunst ontvangen
LB 249 All night, all day
LB 250 Ik leg mij in uw hoede neer
LB 251 Blijf bij ons, reisgenoot
LB 252 De avondwind draagt deze dag
LB 253 De zon daalt in de zee
LB 254 Vriendelijk licht, dat heel de dag
LB 255 Gij volgt ons uit Jeruzalem
LB 256 Bleib mit deiner Gnade bei uns
LB 257 Nu het avond is
LB 258 De dag gaat nu bij ons vandaan
LB 259 Zend ons een engel in de nacht
LB 260 Wie blijft er waken als ik ga slapen
LB 261 Licht, verlaat ons niet
LB 262 Deze dag, het werk gedaan
LB 263 Wees Gij mijn toevlucht
LB 264 Er is een dag voorbij gegaan
LB 265 Gij waakt en draagt
LB 266 Die ons schiep
LB 267 Wees bij ons, wees ons een geleide
LB 268 Goede herder, als wij slapen
LB 269 Als ik slaap en droom van morgen
LB 293 Hoor mijn stem, Heer
LB 296 Die de morgen ontbood
LB 458 Zuivere vlam
LB 598 Dans nos obscurités
LB 646 De Heer is onze reisgenoot
LB 780 In de schoot van mijn moeder geweven
LB 919 Gij die alle sterren houdt
LB 920 Gij hebt, o God, dit broze
LB 944 O Heer, verberg U niet voor mij
LB 1004 Veelvuldig zijt Gij aan het licht gekomen