Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Het liefste lied van overzee/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Het liefste lied van overzee
LiefsteLiedDeel1.jpg

Deel 1 (2012)

Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de alfabetische volgorde in de meest gewenste kolom voorrang te geven in de sortering.

Liednummer Beginregel Engelse titel Tune-naam
1. Aan U, Vader alle glorie Praise, my soul (melodie)
2. Adem uw Geest in mij Breathe on me, breath of God Eastville (melodie)
3. Al beheers ik alle talen Michael (melodie)
4. Al wat ademt moet nu zwijgen Let all mortal flesh keep silence Picardy (melodie)
5. Als de Gekruisigde kijkt Hij mij aan Jesus, the Crucified, pleads for me Jesus the crucified (melodie)
6. Als de hemel vol gezang is Angelvoices ever singing Angelvoices (melodie)
7. Als wij tot U bidden, Vader Father, hear the prayer we offer Sussex (melodie)
8. Christus is de ware hoeksteen Christ is made the sure foundation Westminster Abbey (melodie)
9. Christus, machtig zegevierend Christ triumphant, ever reigning Guiting Power (melodie)
10. Christus, mijn Heer Lord Jesus Christ Living Lord (melodie)
11. Daal, Liefdesvuur, daal neer Come down, o love divine Down Ampney (melodie)
12. Daglicht gaat stralen Morning has broken Bunessan (melodie)
13. De blinde ziet zijn ogen uit Almsgiving (melodie)
14. De dag die wij van U ontvingen The day thou gavest, Lord St. Clement (melodie)
15. De Geest heeft Hem ertoe gebracht Jacob's well (melodie)
16. De lieve vrede wordt bewaard Cornwall (melodie)
17. De vrede die van God uitgaat St. Columba (melodie)
18. Die innig met U leefden Thornbury (melodie)
19. Die vuur van boven bij ons bracht O Thou who camest from above Hereford (melodie)
20. Door het donker hier gekomen Merton (melodie)
21. Door uw weldadig woord Thou whose almighty word Moscow (melodie)
22. Een aarde veelbelovend Wolvercote (melodie)
23. Een diepe nacht houdt Bethlehem O little town of Bethlehem Forest Green (melodie)
24. Een herder is mijn Heer, mijn God The King of love my Shepherd is Dominus regit me (melodie)
25. Een kind dat als de zon verschijnt Wareham (melodie)
26. Een lied weerklinkt in deze nacht On Christmas night all Christians sing Sussex Carol (melodie)
27. Elke knie moet buigen: Jezus is de Heer At the name of Jesus every knee shall bow Evelyns (melodie)
28. Gezang klinkt in de wereldnacht It came upon a midnight clear Noel (melodie)
29. Gij boden rond Gods troon Ye holy angels bright Darwall's 148th (melodie)
30. Gij hebt uw hart en ziel in ons gelegd Bont-Newydd (melodie)
31. Gij, in 't hemels licht verheven Lord, enthroned in heavenly splendour St. Helen (melodie)
32. Hoe heerlijk, hoe heilig Immortal, invisible St. Denio (melodie)
33. Hoor, hoe de goede tijding luidt Illsley (melodie)
34. 't Is goed, Heer, hier te zijn 'T is good, Lord to be here Carlisle (melodie)
35. Is niet muziek door U aan ons gegeven Eternal God Eternal God (melodie)
36. Kruis van Christus, hout der schande Cross of Jesus, Cross of sorrow Cross of Jesus (melodie)
37. Leid Gij mij, wees mijn bevrijder Guide me, O Thou great Redeemer Cwm Rhondda (melodie)
38. Licht in onze ogen Glenfinlas (melodie)
39. Liefde, eenmaal uitgesproken Abbot's Leigh (melodie)
40. Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt Eventide (melodie)
41. Met liefde ongekend My song is love unknown Love unknown (melodie)
42. Naam van Jezus, hoog verheven All for Jesus, all for Jesus All for Jesus (melodie)
43. Ongestraft mag liefde bloeien Blaenwern (melodie)
44. Ons is een boodschap toevertrouwd We have a gospel to proclaim Fulda (melodie)
45. Sta op, er wacht een nieuwe dag This Endris Nyght (melodie)
46. U vereer ik I adore Thee I adore thee (melodie)
47. Uw lente werpt haar licht vooruit St. Magnus (melodie)
48. Waar eens David is geboren Once in royal David's city Irby (melodie)
49. Waar voert vandaag het oude spoor And did those feet in ancient time Jerusalem (melodie)
50. Wie op uw woord vertrouwt, o God Coe Fen (melodie)
51. Wij staan aan zijn kribbe Craddle Song (melodie)
52. Wij zoeken hier uw aangezicht Whitsun (melodie)
53. Wij wonen aan de stromen Offertorium (melodie)
54. Woon in mijn dromen Be thou my vision Slane (melodie)
55. Woon in wat ik ben God be in my head God be in my head (melodie)
56. Word stil nu de Ene tot ons komt Be still, for the presence of the Lord Be still (melodie)
57. Zie, als koning zal Hij komen Lo! He comes with clouds descending Helmsley (melodie)
58. Zingt volop Gods lof O, praise ye the Lord Laudate Dominum (melodie)
59. Zonder maat is Gods erbarmen There's a wideness in God's mercy Corvedale (melodie)
60. Zoon van David, om de slagen Holy Jesus, by thy passion Holy Jesus (melodie)
Het liefste Lied deel 2

Deel 2 (2015)

Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de alfabetische volgorde in de meest gewenste kolom voorrang te geven in de sortering.

Liednummer Beginregel Engelse titel Tune-naam
1. Al dat schitterende schoons All things bright and beautiful
2. Al het lange wachten Faithful vigil ended Pastor Pastorum (melodie)
3. Al laat geen zon zich zien Amen court (melodie)
4. Als ik jou bij name roep Will you come and follow me
5. Dank voor de tijd Lord, for the years
6. De boog van Gods erbarmen The rainbow of Gods mercy Dies Dominica (melodie)
7. De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen The Church is wherever God's people are praising The bard of Armach (melodie)
8. De lof, de eer, de glorie All glory, laud and honour St. Theodulf (melodie) / Valet will ich dir geben
9. Die eerste Kerst The first Nowell
10. Drie schepen kwamen aangezeild I saw three ships
11. Een hemels licht straalt van zo hoog A heavenly splendour from on high St. Petersburg (melodie)
12. Een herder die naar weiden zoekt The Lord my pasture shall prepare Surrey (melodie)
13. Een lied weerklinkt in deze nacht On Christmas night all Christians sing Sussex Carol (melodie)
14. Erbarmen dat onzegbaar is Jesu, thy mercies are untold St. Fulbert (melodie)
15. Ga maar gerust Be still my soul Finlandia (melodie)
16. Ga voort, ga voort met majesteit! Ride on, ride on in majesty Winchester new (melodie)
17. Geest van heelheid, overstroom ons Healing river of the spirit Joel (melodie)
18. Geloofd moet Abrams God The God of Abraham praise
19. Het kind lag op Maria's schoot The Christ Child lay on Mary's lap
20. Hoe moeten wij U loven O God beyond all praisings Thaxted (melodie)
21. Hoog geboren, diep verloren Infant holy, infant lowly
22. Hoog geroemd in vele talen Glorious things of thee are spoken Abbot's Leigh (melodie)
23. Hoor, als wij eendrachtig bidden For the healing of the nations Picardy (melodie)
24. Ik dank mijn Schepper I praise my Maker Monmouth (melodie)
25. Ik danste die morgen dat de wereld begon I danced in the morning
26. Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak I heard the voice of Jesus say Kingsfold (melodie)
27. In de kille winter In the bleak midwinter Cranham (melodie)
28. Is Hij mijn Herder, niets ontbreekt The Lord's my shepherd Brother James Air (melodie)
29. Is Hij mijn Herder, niets ontbreekt The Lord's my shepherd Crimond (melodie)
30. Kan ooit mijn lied toereikend zijn How shall I sing that majesty Coe Fen (melodie)
31. Kijk om je heen Look at the world
32. Kom, Geest van God, en raak ons hart Come, Holy Ghost, our hearts inspire Crediton (melodie)
33. Kom, laten wij van tafel gaan Now let us from the table rise Solothurn (melodie)
34. Kom tot ons, o langverwachte Come, thou long-expected Jesus Cross of Jesus (melodie)
35. Laat de geest van Jezus Christus May the mind of Christ my Saviour Saint Leonard's (melodie)
36. Lopend door het lover Walking in a garden Dun Aluinn (melodie)
37. Maak heel mijn leven tot een lied Fill thou my life Richmond (melodie)
38. Maak heel mijn leven tot een lied Fill thou my life Gerontius (melodie)
39. Maak liefde waar, in geven en aanvaarden Let love be real, in giving and receiving Londonderry Air (melodie)
40. Mag ik jou tot goede vriend zijn Brother, sister, let me serve you The Servant Song (melodie)
41. Mensen, ontwaak Christians, awake Yorkshire (melodie)
42. Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God Tell out my soul Woodlands (melodie)
43. Nu de dag voorbij is Now the day is over Eudoxia (melodie)
44. O Christus, hoor ons bidden aan O Christ the healer, we have come Angelus (melodie)
45. O God van al wat leeft, vergeef Dear Lord and Father of mankind
46. Ooit zal het vrede zijn Peace in our time, o Lord
47. Prijs de dag dat Hij verrees Hail the day that sees Him rise Llanfair (melodie)
48. Stap voor stap ga ik de wereld door One more step along the world I go Southcote (melodie)
49. Straal, lieflijk Licht Lead, kindly Light Sandon (melodie)
50. Val, traan na traan Drop, drop, slow tears Song 46 (melodie)
51. Vol zorgen leggen wij We lay out broken world Garelochside (melodie)
52. Voor de aarde in haar pracht For the beauty of the earth Englands Lane (melodie)
53. Voor de schepping en haar vruchten For the gift of his creation East Acklam (melodie)
54. Waar de nacht de mensen houdt omvangen In a world where people walk in darkness Let us light a candle (melodie)
55. Waar herders waakten bij hun vee While shepherds watched their flocks by night Winchester old (melodie)
56. Wanneer een mist herkenning laat vervagen When memory fades Finlandia (melodie)
57. Welkom zijn in Gods geheimen Alleluja, sing to Jesus Hyfrydol (melodie)
58. Wie gaan daar stralend in het wit How bright these glorious spirits shine
59. Wij mogen hier opnieuw beginnen This is a day of new beginnings Canonmills (melodie)
60. Wij scholen samen Saint Matthew DCM (melodie)
61. Wij zijn de ezel en de os A babe is born (melodie)
62. Zie de mens gebonden Adam lay ybouden
63. Zing, Noorderland, een lied Hills of the North, rejoice Little Cornard (melodie)
64. Zoals een hert naar water smacht As pants the hart for cooling streams Martyrdom (melodie)
65. Zoek de stilte en vind de ruimte Come and find the quiet centre Lewis folk melody (melodie)