Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Het liefste lied van overzee/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Het liefste lied van overzee
LiefsteLiedDeel1.jpg

Deel 1 (2012)

Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de alfabetische volgorde in de meest gewenste kolom voorrang te geven in de sortering.

Liednummer Beginregel Engelse titel Tune-naam
1. Aan U, Vader alle glorie Praise, my soul
2. Adem uw Geest in mij Breathe on me, breath of God Eastville
3. Al beheers ik alle talen Michael
4. Al wat ademt moet nu zwijgen Let all mortal flesh keep silence Picardy
5. Als de Gekruisigde kijkt Hij mij aan Jesus, the Crucified, pleads for me Jesus the Crucified
6. Als de hemel vol gezang is Angelvoices ever singing Angelvoices
7. Als wij tot U bidden, Vader Father, hear the prayer we offer Sussex
8. Christus is de ware hoeksteen Christ is made the sure foundation Westminster Abbey
9. Christus, machtig zegevierend Christ triumphant, ever reigning Guiting Power
10. Christus, mijn Heer Lord Jesus Christ Living Lord
11. Daal, Liefdesvuur, daal neer Come down, o love divine Down Ampney
12. Daglicht gaat stralen Morning has broken Bunessan
13. De blinde ziet zijn ogen uit Almsgiving
14. De dag die wij van U ontvingen The day thou gavest, Lord St. Clement
15. De Geest heeft Hem ertoe gebracht Jacob's Well
16. De lieve vrede wordt bewaard Cornwall
17. De vrede die van God uitgaat St. Columba
18. Die innig met U leefden Thornbury
19. Die vuur van boven bij ons bracht O Thou who camest from above Hereford
20. Door het donker hier gekomen Merton
21. Door uw weldadig woord Thou whose almighty word Moscow
22. Een aarde veelbelovend Wolvercote
23. Een diepe nacht houdt Bethlehem O little town of Bethlehem Forest Green
24. Een herder is mijn Heer, mijn God The King of love my Shepherd is Dominus regit me
25. Een kind dat als de zon verschijnt Wareham
26. Een lied weerklinkt in deze nacht On Christmas night all Christians sing Sussex carol
27. Elke knie moet buigen: Jezus is de Heer At the name of Jesus every knee shall bow Evelyns
28. Gezang klinkt in de wereldnacht It came upon a midnight clear Noel
29. Gij boden rond Gods troon Ye holy angels bright Darwall's 148th
30. Gij hebt uw hart en ziel in ons gelegd Woodlands
31. Gij, in 't hemels licht verheven Lord, enthroned in heavenly splendour St. Helen
32. Hoe heerlijk, hoe heilig Immortal, invisible St. Denio
33. Hoor, hoe de goede tijding luidt Illsley
34. 't Is goed, Heer, hier te zijn 't Is good, Lord to be here Carlisle
35. Is niet muziek door U aan ons gegeven Eternal God Eternal God
36. Kruis van Christus, hout der schande Cross of Jesus, Cross of Sorrow Cross of Jesus
37. Leid Gij mij, wees mijn bevrijder Guide me, O Thou great Redeemer Cwm Rhondda
38. Licht in onze ogen Glenfinlas
39. Liefde, eenmaal uitgesproken Abbot's Leigh
40. Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt Eventide
41. Met liefde ongekend My song is love unknown Love unknown
42. Naam van Jezus, hoog verheven All for Jesus, all for Jesus All for Jesus
43. Ongestraft mag liefde bloeien Blaenwern
44. Ons is een boodschap toevertrouwd We have a gospel to proclaim Fulda
45. Sta op, er wacht een nieuwe dag This Endris Nyght
46. U vereer ik, U vereer ik I adore Thee I adore Thee
47. Uw lente werpt haar licht vooruit St. Magnus
48. Waar eens David is geboren Once in royal David's city Irby
49. Waar voert vandaag het oude spoor And did those feet in ancient time Jerusalem
50. Wie op uw woord vertrouwt, o God Coe Fen
51. Wij staan aan zijn kribbe Cradle Song
52. Wij zoeken hier uw aangezicht Whitsun
53. Wij wonen aan de stromen Offertorium
54. Woon in mijn dromen Be thou my vision Slane
55. Woon in wat ik ben God be in my head God be in my head
56. Word stil nu de ENE tot ons komt en onder ons wil zijn Be still, for the presence of the Lord Be still
57. Zie, als koning zal Hij komen Lo! He comes with clouds descending Helmsley
58. Zingt volop Gods lof O, praise ye the Lord Laudate Dominum
59. Zonder maat is Gods erbarmen There's a wideness in God's mercy Corvedale
60. Zoon van David, om de slagen Holy Jesus, by thy passion Holy Jesus
Het liefste Lied deel 2

Deel 2 (2015)

Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de alfabetische volgorde in de meest gewenste kolom voorrang te geven in de sortering.

Liednummer Beginregel Engelse titel Tune-naam
1. Al dat schitterende schoons All things bright and beautiful All things bright and beautiful
2. Al het lange wachten Faithful vigil ended Pastor Pastorum
3. Al laat geen zon zich zien Amen Court
4. Als ik jou bij name roep Will you come and follow me Kelvingrove
5. Dank voor de tijd, dat ons uw liefde leidde Lord of the years Lord of the years
6. De boog van Gods erbarmen The rainbow of Gods mercy Dies Dominica
7. De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen The Church is wherever God's people are praising The bard of Armach
8. De lof, de eer, de glorie All glory, laud and honour St. Theodulf / Valet will ich dir geben
9. Die eerste Kerst, in donk're nacht The first Nowell The first Nowell
10. Drie schepen kwamen aangezeild I saw three ships I saw three ships
11. Een hemels licht straalt van zo hoog A heavenly splendour from on high St. Petersburg
12. Een herder die naar weiden zoekt The Lord my pasture shall prepare Surrey
13. Een lied weerklinkt in deze nacht On Christmas night all Christians sing Sussex carol
14. Erbarmen dat onzegbaar is Jesu, thy mercies are untold St. Fulbert
15. Ga maar gerust Be still my soul Finlandia
16. Ga voort, ga voort met majesteit Ride on, ride on in majesty Winchester new
17. Geest van heelheid, overstroom ons Healing river of the spirit Joel
18. Geloofd Abrahams Gods The God of Abraham praise Leoni
19. Het kind lag op Maria's schoot The Christ Child lay on Mary's lap The Christ Child lay on Mary's lap
20. Hoe moeten wij U loven O God beyond all praisings Thaxted
21. Hoog geboren, diep verloren Infant holy, infant lowly Infant Holy
22. Hoog geroemd in vele talen Glorious things of thee are spoken Abbot's Leigh
23. Hoor, als wij eendrachtig bidden For the healing of the nations Picardy
24. Ik dank mijn Schepper, als ik zing I praise my Maker Monmouth
25. Ik danste die morgen dat de wereld begon I danced in the morning Lord of the dance
26. Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak I heard the voice of Jesus say Kingsfold
27. In de kille winter In the bleak midwinter Cranham
28. Is Hij mijn Herder, niets ontbreekt The Lord's my shepherd Brother James's Air
29. Is Hij mijn Herder, niets ontbreekt The Lord's my shepherd Crimond
30. Kan ooit mijn lied toereikend zijn How shall I sing that majesty Coe Fen
31. Kijk om je heen Look at the world Look at the world
32. Kom, Geest van God, en raak ons hart Come, Holy Ghost, our hearts inspire Crediton
33. Kom, laten wij van tafel gaan Now let us from the table rise Solothurn
34. Kom tot ons, o langverwachte Come, thou long-expected Jesus Cross of Jesus
35. Laat de geest van Jezus Christus May the mind of Christ my Saviour St. Leonards
36. Lopend door het lover als de dag verbleekt Walking in a garden Dun Aluinn
37. Maak heel mijn leven tot een lied Fill thou my life Richmond
38. Maak heel mijn leven tot een lied Fill thou my life Gerontius
39. Maak liefde waar, in geven en aanvaarden Let love be real, in giving and receiving Londonderry Air
40. Mag ik jou tot goede vriend zijn Brother, sister, let me serve you Servant Song
41. Mensen, ontwaak, groet feestelijk de dag Christians, awake Yorkshire
42. Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God Tell out my soul Woodlands
43. Nu de dag voorbij is Now the day is over Eudoxia
44. O Christus, hoor ons bidden aan O Christ the healer, we have come Angelus
45. O God van al wat leeft, vergeef Dear Lord and Father of mankind Repton
46. Ooit zal het vrede zijn Peace in our time, o Lord Peace in our time, o Lord
47. Prijs de dag dat Hij verrees Hail the day that sees Him rise Llanfair
48. Stap voor stap ga ik de wereld door One more step along the world I go Southcote
49. Straal, lieflijk Licht, nu mij de nacht bevangt Lead, kindly Light, amid the encircling gloom Sandon
50. Val, traan na traan Drop, drop, slow tears Song 46
51. Vol zorgen leggen wij We lay out broken world Garelochside
52. Voor de aarde in haar pracht For the beauty of the earth Englands Lane
53. Voor de schepping en haar vruchten For the gift of his creation East Acklam
54. Waar de nacht de mensen houdt omvangen In a world where people walk in darkness Let us light a candle
55. Waar herders waakten bij hun vee While shepherds watched their flocks by night Winchester old
56. Wanneer een mist herkenning laat vervagen When memory fades Finlandia
57. Welkom zijn in Gods geheimen Alleluja, sing to Jesus Hyfrydol
58. Wie gaan daar, stralend in het wit How bright these glorious spirits shine Ballerma
59. Wij mogen hier opnieuw beginnen This is a day of new beginnings Canonmills
60. Wij scholen samen rond het Woord St. Matthew
61. Wij zijn de ezel en de os A babe is born
62. Zie de mens, gebonden in een vrije val Adam lay ybounden Adam lay ybounden
63. Zing, Noorderland, een lied Hills of the North, rejoice Little Cornard
64. Zoals een hert naar water smacht As pants the hart for cooling streams Martyrdom
65. Zoek de stilte en vind de ruimte Come and find the quiet centre Lewis Folk Melody