Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 86   Liedboek voor de kerken Psalm 86   Gereformeerd Kerkboek Psalm 86    Gereformeerd Kerkboek 2017 86   Op Toonhoogte 2015 35   Weerklank Ps 86 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Psalm 86
Schrijver David (volgens opschrift)
Latijnse titel Inclina, Domine
Vulgaat Psalm 85
Berijming Psalmberijming van 1968
Tekst
Dichter Jan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Psalm 86
Metrisch 8-8-7-7-8-8-7-7
Muziek
Melodie Psalm 86
Herkomst Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551
Solmisatie 2-2-1-2-3-4-3-2
Gebruik
Liturgie Credo
Thema Bevestiging ambtsdragers
Zomertijd
Liedbundels
Liedboek 2013 86
Liedboek voor de kerken Psalm 86
Gereformeerd Kerkboek Psalm 86
Gereformeerd Kerkboek 2017 86
Op Toonhoogte 2015 35
Weerklank Ps 86
Gezangboek voor de EBG 375
Lieteboek 2013 86
Lieteboek foar de tsjerken Psalm 86
Op Toonhoogte 20
Rechten
Rechthebbende Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden is een berijming van Psalm 86. Deze berijming maakt deel uit van de Psalmberijming van 1968. De tekst is van Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit. De melodie is afkomstig uit de Geneefse Psalmen. In de bundel Op Toonhoogte, zijn alleen de strofen 4 en 5 opgenomen, beginregel Leer mij naar uw wil te hand'len'.

Opname beluisteren

  • Samenzang vanuit de Martinikerk te Groningen. Organist: Sietze de Vries. Koor: Roden Girl Choristers, o.l.v. Sonja de Vries

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (volledig) worden weergegeven. De woordwolk geeft een indicatie van de taal die in het lied wordt gebruikt.


De tekst bestaat uit 7 strofen. De eerste strofe is hieronder opgenomen.

1. Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.

2. Ja tot U hef ik mijn leven.
3. Allen die als goden blonken.
4. Leer mij naar uw wil te handelen.
5. Gij zijt groot en zeer verheven.
6. Zie, o God, de trotse bende.
7. Laat mij leven voor uw ogen.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 86 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Culturele informatie

Hymnologische informatie

In de bundel Op Toonhoogte, lied 20 (editie 2005) en lied 35 (editie 2015) zijn alleen de strofen 4 en 5 opgenomen. Bernard Smilde maakte de Friese berijming: Lit myn rop út need en pine