Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gebruiker:Ecthelion3/Test/Bijbelplaats Psalmen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Liederen

Bij de Psalmen

... meer resultaten

Bij de Bijbelplaatsen

Psalm 1 t/m 25

BijbelplaatsLied
PsalmWees genadig
Psalm 1Als een boom ben je
Psalm 1Als een schip op het water
Psalm 1Boom geplant aan stromen water
Psalm 1Een boom geplant aan water
Psalm 1Er is geen hemel voor wie aarde ombrengt
Psalm 1Gefeliciteerd, jij die niet meeloopt
Psalm 1Gelukkig is de man die niet bezwijkt
Psalm 1Gelukkig is de mens
Psalm 1Gelukkig mensen die niet gaan
Psalm 1Gelukkig wie niet deelneemt aan 't beraad
Psalm 1Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt
Psalm 1Gezegend hij, die in der bozen raad
Psalm 1Goed is dat je niet doet wat slecht is
Psalm 1Jij, binnenweg van ons bestaan
Psalm 1Jij, om mensen bewogen
Psalm 1Niet als een storm, als een vloed
Psalm 1Welzalig wie niet volgt der bozen raad
Psalm 1Zegen is een mens
Psalm 1:1-3Welzalig de man, die niet wandelt
Psalm 1:3De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Psalm 1:3Staan in winterlicht
Psalm 2Jij in ons midden
Psalm 2Waarom razen volkeren
Psalm 2Waarom woelen de volken
Psalm 2Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Psalm 2Wat willen al die wereldleiders toch
Psalm 2Zeg me waarom
Psalm 2:7God sprak tot mij: mijn zoon ben jij
Psalm 2:7Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Psalm 2:10-12Hij die de hoge bomen
Psalm 2:12De dag der kroning is gekomen
Psalm 3Mijn God, van elke kant
Psalm 3O HEER, de vijand staat
Psalm 3O Heer, de tegenstand komt op van elke kant
Psalm 3O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld
Psalm 3Sta op bevrijd mij toch
Psalm 3:3-6Hoe zalig is 't, o dierb're Heer
Psalm 4Als ik U aanroep
Psalm 4Als ik roep, geef antwoord
Psalm 4De dag, geboren uit het duister
Psalm 4Gij zijt mijn waarheid
Psalm 4Laat als ik roep mij op U hopen
Psalm 4Verhoor mij als ik roep tot U
Psalm 4Wil antwoord geven op mijn vragen
Psalm 4Wil mij, wanneer ik roep, verhoren
Psalm 4Wil, als ik roep, mij antwoord geven
Psalm 4:2O Vader, trek het lot U aan
Psalm 4:7Zegen ons met het licht van uw ogen
Psalm 4:9Ik leg mij in uw hoede neer
... meer resultaten

Psalm 26 t/m 50

BijbelplaatsLied
Psalm 26Doe recht, HEER, spreek mij vrij
Psalm 26Levende, doe jouw gerechtigheid over ons dalen
Psalm 26O Heer, op wie ik pleit
Psalm 26O Here, doe mij recht!
Psalm 27De Heer is mijn licht
Psalm 27De Here is mijn licht, wat kan mij deren
Psalm 27Dit ene heb ik jou gevraagd
Psalm 27Dit is heel mijn verlangen
Psalm 27God is mijn licht, de redder van mijn leven
Psalm 27God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen?
Psalm 27Heer, Gij zijt burcht en toren
Psalm 27Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Psalm 27Nu staan, in dun gewaad van groen
Psalm 27O wanneer ik mij niet hechtte
Psalm 27Om dit ene bid ik
Psalm 27:1Wat God doet, dat is welgedaan
Psalm 27:1Zo vriendelijk en veilig als het licht
Psalm 27:1-2De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:1-5De dag, geboren uit het duister
Psalm 27:4Houd me dicht bij U
Psalm 27:4-5De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:7-9De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:7-9Halleluja! Hoor mij, God, ik roep
Psalm 27:7-9Hoor mijn stem, Heer
Psalm 27:8Houd me dicht bij U
Psalm 27:8-9O Heer, verberg U niet voor mij
Psalm 27:8-9Wij lezen in het lieve licht
Psalm 27:10De dag der kroning is gekomen
Psalm 27:10Laat ons de Heer lofzingen
Psalm 27:11Leer mij Uw weg, o Heer
Psalm 27:11-14De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:13I am sure I shall see
Psalm 27:14Als g' in nood gezeten
Psalm 27:14Vrees niet, o mijn ziele
Psalm 27:14Wait for the Lord
Psalm 28HEER, sterke rots, wil mij verhoren
Psalm 28Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!
Psalm 28Levende God. mijn herder zijt Gij
Psalm 28:9Heer, wij loven en aanbidden U
Psalm 29Die alles overstemt
Psalm 29Engelen, geef aan de HEER
Psalm 29Erken nu de Heer
Psalm 29Gij die hoog verheven zijt
Psalm 29Hemelingen, buigt u neer
Psalm 29Stem die leven wint op dood
Psalm 29:3Almachtige
Psalm 30Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
Psalm 30De avond komt met droefheid
Psalm 30U prijs ik, HEER, want U genas
Psalm 30U zal ik loven, trouwe Heer
... meer resultaten

Psalm 51 t/m 75

BijbelplaatsLied
Psalm 51Asperges Me
Psalm 51Erbarm u, God, en delg genadig
Psalm 51Heb medelijden God! Ik roep U aan
Psalm 51Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Psalm 51Jezus, Zoon van David
Psalm 51Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
Psalm 51Spreek tot mij
Psalm 51Wees genadig (Merkel)
Psalm 51Wees mij genadig, Gij die genade zijt
Psalm 51Wees mij genadig, toon uw goedheid, Heer
Psalm 51:1Ontferm u God
Psalm 51:2Doorgrond mijn hart
Psalm 51:3Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Psalm 51:3-4God, herschep mijn hart
Psalm 51:3-6Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:7Verslagen buigen wij het hoofd
Psalm 51:8-9Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:9Halleluja! Lof zij het Lam
Psalm 51:9Halleluja, lof zij het Lam
Psalm 51:9Lof aan Gods Zoon, die als het Lam
Psalm 51:10Die in de dood gebonden lag
Psalm 51:12Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Psalm 51:12-13Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:12-14Create in me a clean heart
Psalm 51:12-14Schep in mij een zuiver hart
Psalm 51:12-15God, herschep mijn hart
Psalm 51:13Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Psalm 51:17Nader, nog nader, U meer nabij
Psalm 51:18-19Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:18-21God, herschep mijn hart
Psalm 52Als een olijfboom
Psalm 52Waarom beroemt u zich op 't kwade
Psalm 52Waarom toch het kwaad zo te prijzen
Psalm 52Wat sta je het kwaad te bezingen
Psalm 53De dwaas zegt bij zichzelf in overmoed
Psalm 53De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 53)
Psalm 53De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God (Hoekstra)
Psalm 53De dwaze mensen denken in hun hart
Psalm 53De dwazen denken dat God niet bestaat (Psalm 53)
Psalm 53De nietsontziende, niemand erkennende
Psalm 53:5Laat komen, Heer, uw rijk
Psalm 54O God, verlos mij door uw naam!
Psalm 54O God, verlos mij door uw naam
Psalm 54Sterker dan angst is de liefde
Psalm 54Verlos mij, God, uw naam is groot
Psalm 54:6Voici Dieu qui vient à mon secours
Psalm 55God, laat mij smekend tot U treden
Psalm 55Luister, mijn God, hoor naar mijn smeken
Psalm 55Mijn God, wil naar mijn smeken horen
Psalm 55O God, neem mijn gebed ter ore
... meer resultaten

Psalm 76 t/m 100

BijbelplaatsLied
Psalm 76God wordt geëerd in Israël
Psalm 76Heel Juda kent Gods naam en eer
Psalm 76In Juda's stam is God beroemd
Psalm 77Laat mijn klacht ten hemel stijgen!
Psalm 77Luidkeels, om God aan te sporen
Psalm 77Roepend om gehoor te vinden
Psalm 77:20Wij zagen hoe het spoor van God
Psalm 78Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden
Psalm 78Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore
Psalm 78Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
Psalm 78:1-7Luister, volk van God
Psalm 78:15Een boom geplant aan water
Psalm 78:21-28God is tegenwoordig
Psalm 78:70-72Luister, volk van God
Psalm 79O God, de vreemde volken zijn gekomen
Psalm 79O God, nu zijn de heidenen gekomen (Muns)
Psalm 79O God, nu zijn de heidenen gekomen
Psalm 80Gij hebt met groot geduld
Psalm 80Herder van Israël, hoor ons
Psalm 80Hoor naar ons bidden, trouwe Herder
Psalm 80O God van Jozef, leid ons verder
Psalm 80O herder, die uw volk wilt leiden
Psalm 80Wees hier aanwezig, licht in ons midden (Vijftig psalmen)
Psalm 80Wij reizen rusteloos naar waar de vrede woont
Psalm 80:2-3Wek uw kracht en kom bevrijden
Psalm 80:2-4God van de heerscharen, richt ons weer op
Psalm 80:3Wek uw kracht en kom ons bevrijden
Psalm 80:4God die was en is en komt
Psalm 80:4Licht in onze ogen
Psalm 80:4Wees hier aanwezig, God van de machten
Psalm 80:4Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 80:4-8Wees hier aanwezig (IWVL)
Psalm 80:8Wees hier aanwezig, God van de machten
Psalm 80:8Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 80:15-16God van de heerscharen, richt ons weer op
Psalm 80:18-19God van de heerscharen, richt ons weer op
Psalm 80:20Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 81God is onze kracht
Psalm 81Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte
Psalm 81Jubel voor de Heer
Psalm 81:2De Heer heeft zijn volk gevoed
Psalm 81:11De Heer heeft zijn volk gevoed
Psalm 81:17De Heer heeft zijn volk gevoed
Psalm 82De goden zijn bij God gekomen
Psalm 82God staat in 't midden van de goden (De Vries)
Psalm 82God staat in 't midden van de goden
Psalm 82In de vergaderzaal der goden
Psalm 82Laat uw hart zich niet verharden
Psalm 83Houd U niet doof, God, handel nu
Psalm 83Houd U niet stil, zwijg niet, o God
... meer resultaten

Psalm 101 t/m 125

BijbelplaatsLied
Psalm 101Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
Psalm 101Ik zing, HEER, om uw trouw en recht te eren
Psalm 102God, luister naar mijn bidden
Psalm 102HEER, wil mijn gebed verhoren
Psalm 102Heer, hoor mijn gebed, laat blijken
Psalm 102:2Heer, verhoor mijn gebed
Psalm 102:25-28Heer, die de tijd in handen houdt
Psalm 103Duren zal de liefde van God
Psalm 103Loof de koning, heel mijn wezen
Psalm 103Loof nu, mijn ziel, de Here
Psalm 103Mensen leven naar de dood
Psalm 103Mijn ziel, loof nu de Here
Psalm 103Prijs God, mijn ziel, voor al zijn zegeningen
Psalm 103Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
Psalm 103:1Loof nu, mijn ziel, de Here (canon)
Psalm 103:1Looft de HERE mijn ziel
Psalm 103:1-2Bless the Lord, my soul
Psalm 103:1-2Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Psalm 103:4-5Gij roept mijn leven weg uit het graf
Psalm 103:4-5Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 103:8Barmhartige Heer, genadige God
Psalm 103:11Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
Psalm 103:11-12Barmhartige Heer, genadige God
Psalm 103:13-17Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 103:14Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
Psalm 103:14-18Barmhartige Heer, genadige God
Psalm 103:15-16De avondwind draagt deze dag
Psalm 103:15-16Dit is het lied van onze zon
Psalm 103:15-18Heb dank, o God van alle leven
Psalm 103:19-22Gij dienaars van Hem
Psalm 103:20Zegen de Levende, jullie engelen
Psalm 103:20-21Heer God, wij allen loven U
Psalm 103:20-21Hoor, onze Vader, hoor ons aan
Psalm 104Aan U behoort, o Heer der heren
Psalm 104Alles wacht op U vol hoop
Psalm 104Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd
Psalm 104Jo rôpen, Makker fan it goede
Psalm 104Met diep ontzag prijs ik U, hoogste HEER
Psalm 104Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht
Psalm 104U riep, o Maker van het goede
Psalm 104U wil ik noemen
Psalm 104:1-2God van het licht
Psalm 104:1-2Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
Psalm 104:1-2Zo vriendelijk en veilig als het licht
Psalm 104:5-6Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
Psalm 104:24Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
Psalm 104:30Wat in stilte bloeit
Psalm 104:30Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 104:31Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
Psalm 104:33Ik wil zingen van mijn Heer
... meer resultaten

Psalm 126 t/m 150

BijbelplaatsLied
Psalm 126Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
Psalm 126Bracht niet de Heer Sion terecht
Psalm 126Breng ons weer thuis uit de ballingschap
Psalm 126De steppe zal bloeien
Psalm 126Het leek een droom, toch was het waar
Psalm 126O God die boven wolken troont
Psalm 126Toen Gij Sions ballingen terugbracht
Psalm 126Toen God de Heer uit 's vijands macht
Psalm 126Toen God ons weer naar Sion bracht
Psalm 126Zo sprak de Heer der legerscharen
Psalm 126:5-6Zonne der gerechtigheid
Psalm 127Als de Heer het huis niet bouwt
Psalm 127Geen woning komt tot stand
Psalm 127God wil een tempel bouwen
Psalm 127Het rijk van God is als een zaad
Psalm 127Indien de Heer het huis niet bouwt
Psalm 127Wanneer de HEER het huis niet bouwt
Psalm 127Wanneer de Heer het huis niet bouwt
Psalm 127:2Beveel gerust uw wegen
Psalm 127:2De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Psalm 128De droom van God
Psalm 128Geluk en rijke zegen
Psalm 128Gelukkig is de man die leven mag met God
Psalm 128Welzalig is een ieder die God van harte vreest
Psalm 128Welzalig zullen wezen wie in Gods wegen gaan
Psalm 129Het kwaad heeft niet het laatste woord
Psalm 129Hoe zij ook tegenwerkten
Psalm 129Ze onderdrukten mij van jongs af aan
Psalm 129Zij hebben immer van mijn jeugd af aan
Psalm 130God in de hemelen
Psalm 130Hoor, God, ons roepen
Psalm 130Schreeuw uit de diepte
Psalm 130Uit angst en nood stijgt mijn gebed
Psalm 130Uit de diepte roep ik jouw naam
Psalm 130Uit de diepte
Psalm 130Uit de diepten roep ik U (reciteerpsalm)
Psalm 130Uit de diepten roep ik U Blijft U de zonden gedenken
Psalm 130Uit de diepten roep ik U
Psalm 130Uit de diepten roep ik U, Heer
Psalm 130Uit de diepten roep ik jou
Psalm 130Uit diepe nood roep ik, o Heer
Psalm 130Uit diepten van ellende (Hasper)
Psalm 130Uit diepten van ellende roep ik om hulp, o Heer
Psalm 130Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer
Psalm 130Uit diepten van ellende roep ik, Heer
Psalm 130Uit diepten van ellenden
Psalm 130Vanuit het diepe duister
Psalm 130:1Uit de diepte, jou vergeten
Psalm 130:1-4De Heer is steeds barmhartig
Psalm 130:5-6In de lente van mijn leven
... meer resultaten