Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gebruiker:Ecthelion3/Test/Bijbelplaats Psalmen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Liederen

Bij de Psalmen

... meer resultaten

Bij de Bijbelplaatsen

Psalm 1 t/m 25

BijbelplaatsLied
PsalmWees genadig
Psalm 1Als een boom aan levend water
Psalm 1Als een boom ben je
Psalm 1Als een schip op het water
Psalm 1Bekleed ons met eerbied
Psalm 1Boom geplant aan stromen water
Psalm 1De vreugde die het hart verwarmt
Psalm 1Een boom geplant aan water
Psalm 1Er is geen hemel voor wie aarde ombrengt
Psalm 1Gefeliciteerd, jij die niet meeloopt
Psalm 1Gelukkig de man die niet treedt in het overleg van de bozen
Psalm 1Gelukkig is de man die niet bezwijkt
Psalm 1Gelukkig is de mens
Psalm 1Gelukkig mensen die niet gaan
Psalm 1Gelukkig wie niet deelneemt aan 't beraad
Psalm 1Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt
Psalm 1Gelukkig zal je zijn
Psalm 1Gezegend hij, die in der bozen raad
Psalm 1Goed is dat je niet doet wat slecht is
Psalm 1Jij, binnenweg van ons bestaan
Psalm 1Jij, om mensen bewogen
Psalm 1Leven als de bomen
Psalm 1Niet als een storm, als een vloed
Psalm 1Welzalig wie niet volgt der bozen raad
Psalm 1Wie door God Zelf is aangeraakt
Psalm 1Zalig hij die niet ingaat
Psalm 1Zalig is de man
Psalm 1Zegen is een mens
Psalm 1:1-3Welzalig de man, die niet wandelt
Psalm 1:1-4Gelukkig de man
Psalm 1:3De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Psalm 1:3Staan in winterlicht
Psalm 1:6Gelukkig de man
Psalm 2Jij in ons midden
Psalm 2Waardoor raakten volkeren in beroering
Psalm 2Waarom razen volkeren
Psalm 2Waarom woelen de volken
Psalm 2Waartoe zweren de natiën samen
Psalm 2Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Psalm 2Wat willen al die wereldleiders toch
Psalm 2Zeg me waarom
Psalm 2:4Die in de hoge hemel
Psalm 2:6-7Eer aan God (Gerhardt/van der Zeyde)
Psalm 2:7Als die koning zal verschijnen
Psalm 2:7God sprak tot mij: mijn zoon ben jij
Psalm 2:7Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Psalm 2:8U zei: 'Vraag en je zult ontvangen'
Psalm 2:10-12Hij die de hoge bomen
Psalm 2:12De dag der kroning is gekomen
Psalm 3ENE, hoe talrijk zijn geworden mijn benauwers
... meer resultaten

Psalm 26 t/m 50

BijbelplaatsLied
Psalm 26Doe recht, HEER, spreek mij vrij
Psalm 26Levende, doe jouw gerechtigheid over ons dalen
Psalm 26O Heer, op wie ik pleit
Psalm 26O Here, doe mij recht!
Psalm 26Wees, ENE, mijn rechter
Psalm 27De ENE is mijn licht en mijn redding
Psalm 27De Heer is mijn licht
Psalm 27De Here is mijn licht, wat kan mij deren
Psalm 27Dit ene heb ik jou gevraagd
Psalm 27Dit is heel mijn verlangen
Psalm 27Eén ding wil ik U vragen
Psalm 27God is mijn licht, de redder van mijn leven
Psalm 27God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen?
Psalm 27God, voor U is niets onmogelijk
Psalm 27Heer, Gij zijt burcht en toren
Psalm 27Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Psalm 27Nu staan, in dun gewaad van groen
Psalm 27O wanneer ik mij niet hechtte
Psalm 27Om dit ene bid ik
Psalm 27U bent mijn anker
Psalm 27:1De Heer is mijn licht, mijn burcht en mijn redder
Psalm 27:1Een levensweg te gaan
Psalm 27:1God is mijn licht, mijn heil, mijn kracht
Psalm 27:1God is mijn licht, mijn zielsbehoud
Psalm 27:1I have a light
Psalm 27:1In mijn twijfels, mijn verdriet
Psalm 27:1Wat God doet, dat is welgedaan
Psalm 27:1Zo vriendelijk en veilig als het licht
Psalm 27:1-2De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:1-3Op God is onze hoop
Psalm 27:1-3U hoort mij als ik bid
Psalm 27:1-5De dag, geboren uit het duister
Psalm 27:4Dit is mijn verlangen
Psalm 27:4Houd me dicht bij U
Psalm 27:4Ik kniel neer en belijd
Psalm 27:4Ik verlang naar uw aanwezigheid
Psalm 27:4Jezus, stralend licht
Psalm 27:4Welkom in ons midden, Jezus
Psalm 27:4-5De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:4-6Ik wil altijd zijn waar U bent
Psalm 27:7De lente is gekomen
Psalm 27:7-9De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:7-9Halleluja! Hoor mij, God, ik roep
Psalm 27:7-9Hoor mijn stem, Heer
Psalm 27:8Houd me dicht bij U
Psalm 27:8Ik kniel neer en belijd
Psalm 27:8-9O Heer, verberg U niet voor mij
Psalm 27:8-9Wij lezen in het lieve licht
Psalm 27:10De dag der kroning is gekomen
Psalm 27:10Laat ons de Heer lofzingen
... meer resultaten

Psalm 51 t/m 75

BijbelplaatsLied
Psalm 51Asperges Me
Psalm 51Erbarm u, God, en delg genadig
Psalm 51God onzer vaad'ren, Gij zijt goed
Psalm 51God, wees in uw vriendschap mij genadig
Psalm 51Heb medelijden God; ik roep U aan
Psalm 51Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Psalm 51Jezus, Zoon van David
Psalm 51O visioen van 't heiligdom omhoog
Psalm 51Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
Psalm 51Ontferm u over mij, o God
Psalm 51Spreek tot mij
Psalm 51Was mij witter dan sneeuw
Psalm 51Wees genadig (Merkel)
Psalm 51Wees mij genadig, Gij die genade zijt
Psalm 51Wees mij genadig, God, toon mij uw trouw
Psalm 51Wees mij genadig, toon uw goedheid, Heer
Psalm 51Wees ons genadig, God, wees ons nabij
Psalm 51:1Ontferm u God
Psalm 51:2Doorgrond mijn hart
Psalm 51:3Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Psalm 51:3-4God, herschep mijn hart
Psalm 51:3-6Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:7Heer Jezus, ik wensch te zijn rein en volmaakt
Psalm 51:7Heer Jezus, och maak ook mij rein en gezond
Psalm 51:7Lord Jesus, I long to be perfectly whole
Psalm 51:7Verslagen buigen wij het hoofd
Psalm 51:8-9Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:9Halleluja! Lof zij het Lam
Psalm 51:9Halleluja, lof zij het Lam
Psalm 51:9Lof aan Gods Zoon, die als het Lam
Psalm 51:10Die in de dood gebonden lag
Psalm 51:12O for a heart to praise my God
Psalm 51:12Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Psalm 51:12-13Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:12-14Create in me a clean heart
Psalm 51:12-14Schep in mij een zuiver hart
Psalm 51:12-15God, herschep mijn hart
Psalm 51:13Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Psalm 51:17Nader, nog nader, U meer nabij
Psalm 51:18-19Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:18-21God, herschep mijn hart
Psalm 51:19Schepper God, U die alles adem geeft
Psalm 52Als een olijfboom
Psalm 52Waarom beroemt u zich op 't kwade
Psalm 52Waarom toch het kwaad zo te prijzen
Psalm 52Wat prijs je jezelf om kwaad, o held
Psalm 52Wat sta jij het kwaad te bezingen
Psalm 52:10-11Voor uw schoonheid, ons getoond
Psalm 53De dwaas zegt bij zichzelf in overmoed
Psalm 53De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 53)
... meer resultaten

Psalm 76 t/m 100

BijbelplaatsLied
Psalm 76Doen kennen heeft zich in Juda: God
Psalm 76God wordt geëerd in Israël
Psalm 76Heel Juda kent Gods naam en eer
Psalm 76In Juda is Gods naam beroemd
Psalm 77In het diepst van de nacht
Psalm 77Laat mijn klacht ten hemel stijgen!
Psalm 77Luid roep ik tot God zal horen
Psalm 77Mijn stem klinkt tot God, ik schreeuw het uit
Psalm 77Roepend om gehoor te vinden
Psalm 77:20Wij zagen hoe het spoor van God
Psalm 78Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden
Psalm 78Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore
Psalm 78Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
Psalm 78Neem, mijn gemeente, mijn Wet ter ore
Psalm 78Toen Israël geboren is
Psalm 78:1-7Luister, volk van God
Psalm 78:3-4Brood uit de hemel gaf Hij hun
Psalm 78:14-16Ons geluk staat U voor ogen
Psalm 78:15Een boom geplant aan water
Psalm 78:21-28God is tegenwoordig, God is in ons midden (Schulte Nordholt)
Psalm 78:23-25Brood uit de hemel gaf Hij hun
Psalm 78:54Brood uit de hemel gaf Hij hun
Psalm 78:70-72Luister, volk van God
Psalm 79O God, de vreemde volken zijn gekomen
Psalm 79O God, heidenen zijn gekomen in uw erfdeel
Psalm 79O God, nu zijn de heidenen gekomen (Muns)
Psalm 79O God, nu zijn de heidenen gekomen
Psalm 79:11De nacht gaat komen, rusten wij nu allen
Psalm 79:13Talloos de liederen, talloos
Psalm 80Gij hebt met groot geduld
Psalm 80God, breng een keer in ons lot
Psalm 80Herder van Israel, neig uw oor
Psalm 80Herder van Israël, hoor ons
Psalm 80Hoor naar ons bidden, trouwe herder
Psalm 80Keer onze dagen ten goede, o God
Psalm 80O God van Jozef, leid ons verder
Psalm 80O herder, die uw volk wilt leiden
Psalm 80Wees hier aanwezig, licht in ons midden (Vijftig psalmen)
Psalm 80Wij reizen rusteloos naar waar de vrede woont
Psalm 80:2Herder Israels, hoor
Psalm 80:2Herder Israëls, hoor!
Psalm 80:2-3Wek uw kracht en kom bevrijden
Psalm 80:2-4God van de heerscharen, richt ons weer op
Psalm 80:3Wek uw kracht en kom ons bevrijden
Psalm 80:4God die was en is en komt
Psalm 80:4Licht in onze ogen
Psalm 80:4Wees hier aanwezig, God van de machten
Psalm 80:4Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 80:4-8Wees hier aanwezig (IWVL)
Psalm 80:8Wees hier aanwezig, God van de machten
... meer resultaten

Psalm 101 t/m 125

BijbelplaatsLied
Psalm 101Ik ga zingen van vriendschap en recht
Psalm 101Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
Psalm 101Ik zing, HEER, om uw trouw en recht te eren
Psalm 102ENE, hoor mijn gebed, laat mijn hulpgeroep
Psalm 102God, luister naar mijn bidden
Psalm 102Heer, hoor mijn gebed, laat blijken
Psalm 102Luister, HEER, en hoor mij klagen
Psalm 102:1Dans nos obscurités
Psalm 102:2Heer, verhoor mijn gebed
Psalm 102:7-8Een vogel ver nog van de morgen
Psalm 102:25-28Heer, die de tijd in handen houdt
Psalm 103Duren zal de liefde van God
Psalm 103God ontfermt zich over ons
Psalm 103Heerser over al wat leeft
Psalm 103Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen
Psalm 103Loof de koning, heel mijn wezen
Psalm 103Loof nu, mijn ziel, de Here
Psalm 103Mensen leven naar de dood
Psalm 103Met heel mijn ziel
Psalm 103Mijn ziel, loof nu de Here
Psalm 103Nu loof ik God de Here
Psalm 103O goede Schepper, trouwe Heer
Psalm 103Praise, my soul, the King of heaven
Psalm 103Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning
Psalm 103Zegen, mijn ziel, de ENE, heel mijn binnenste
Psalm 103Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
Psalm 103:1Dit is mijn verlangen
Psalm 103:1Loof nu, mijn ziel, de Here (canon)
Psalm 103:1Looft de HERE mijn ziel
Psalm 103:1-2Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Psalm 103:1-3Bless the Lord, my soul
Psalm 103:3Heer, ik kom en beken
Psalm 103:4-5Gij roept mijn leven weg uit het graf
Psalm 103:4-5Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 103:5Langs de luchten snelt een spoor
Psalm 103:8Barmhartige Heer, genadige God
Psalm 103:10Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 103:11Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
Psalm 103:11Zijn trouw houdt mensen op de been
Psalm 103:11-12Barmhartige Heer, genadige God
Psalm 103:13Hoor de roep van de Koning
Psalm 103:13I've heart a thousand stories
Psalm 103:13-17Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 103:14Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
Psalm 103:14-18Barmhartige Heer, genadige God
Psalm 103:14-18Wij zijn als adem, U was er altijd
Psalm 103:15-16De avondwind draagt deze dag
Psalm 103:15-16Dit is het lied van onze zon
Psalm 103:15-18Heb dank, o God van alle leven
Psalm 103:19-22Gij dienaars van Hem
... meer resultaten

Psalm 126 t/m 150

BijbelplaatsLied
Psalm 126Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
Psalm 126Bracht niet de Heer Sion terecht
Psalm 126Breng ons weer thuis uit de ballingschap
Psalm 126De steppe zal bloeien
Psalm 126God onze Heer zal ons uit de woestijn
Psalm 126Groot heeft de Heer gehandeld aan ons
Psalm 126Het leek een droom, toch was het waar
Psalm 126O God die boven wolken troont
Psalm 126Toen Gij Sions ballingen terugbracht
Psalm 126Toen God de Heer uit 's vijands macht
Psalm 126Toen God ons weer naar Sion bracht
Psalm 126Wij zijn hier vreemdelingen
Psalm 126Zo sprak de Heer der legerscharen
Psalm 126:3Can you believe
Psalm 126:3Look what the Lord has done
Psalm 126:4Gij zijt een mensenzoon
Psalm 126:4Zoals de regen onverwacht
Psalm 126:5Wij staan voor uw troon
Psalm 126:5-6Zonne der gerechtigheid
Psalm 127Als de Heer het huis niet bouwt
Psalm 127Geen woning komt tot stand
Psalm 127God wil een tempel bouwen
Psalm 127Het rijk van God is als een zaad
Psalm 127Indien de Heer het huis niet bouwt
Psalm 127Wanneer de HEER het huis niet bouwt
Psalm 127Wanneer de Heer het huis niet bouwt
Psalm 127:1Alles wat ik ben behoort U toe
Psalm 127:2Beveel gerust uw wegen
Psalm 127:2De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Psalm 128De droom van God
Psalm 128Geluk en rijke zegen
Psalm 128Gelukkig is de man die leven mag met God
Psalm 128Welzalig is een ieder die God van harte vreest
Psalm 128Welzalig zullen wezen wie in Gods wegen gaan
Psalm 128:1-5Gelukkig alwie de Heer vreest (Kahmann)
Psalm 128:1-5Gelukkig alwie de Heer vreest (van der Putt)
Psalm 129Het kwaad heeft niet het laatste woord
Psalm 129Hoe zij ook tegenwerkten
Psalm 129Ze onderdrukten mij van jongs af aan
Psalm 129Zij hebben immer van mijn jeugd af aan
Psalm 130Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Psalm 130God in de hemelen
Psalm 130God, wij roepen uit de diepte
Psalm 130Hoor ook ik niet bij hen
Psalm 130Hoor, God, ons roepen, of wij gaan verloren
Psalm 130Ik roep uit de diepten tot U, Heer!
Psalm 130Schreeuw uit de diepte
Psalm 130Uit angst en nood stijgt mijn gebed
Psalm 130Uit de diepte roep ik jouw naam
Psalm 130Uit de diepte
... meer resultaten