Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Kerkelijk jaar/Paastijd

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen in het Liedboek 2013 die passen in de Paastijd.

Bundel - Titel
LB 18 Ik heb U lief van ganser harte, Here
LB 21 O Heer, de koning is verheugd
LB 23 Ik wil van God als van mijn Herder spreken
LB 27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
LB 30 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
LB 33 Kom nu met zang en roer de snaren
LB 40 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht
LB 66 Breek, aarde, uit in jubelzangen
LB 67 God zij ons gunstig en genadig
LB 81 Jubelt God ter eer
LB 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
LB 95 Steekt nu voor God de loftrompet
LB 98 Zing een nieuw lied voor God de Here
LB 100 Juich Gode toe, bazuin en zing
LB 114 Toen Israël uit Egypteland ging
LB 117 Loof, alle volken, loof de Heer
LB 118 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
LB 136 Loof de Heer, want Hij is goed
LB 138 U loof ik, Heer, met hart en ziel
LB 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben
LB 145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal
LB 149 Halleluja! laat opgetogen
LB 150 Loof God, loof Hem overal
LB 161 Christus gaat voor alles uit en alles rust in Hem
LB 176 Om Sions wil zwijg ik niet stil
LB 222 De morgen is een vroege vriend
LB 223 Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans
LB 232 Heer, blijf bij ons, kom in ons huis
LB 255 Gij volgt ons uit Jeruzalem
LB 284 Christus, Gij zijt het licht in ons leven
LB 296 Die de morgen ontbood
LB 326 Van ver, van oudsher aangereikt
LB 338j Halleluja. Verheug u allen
LB 351 In U zijn wij begrepen
LB 368f God van leven en licht
LB 372 De Heer heeft zijn volk gevoed
LB 374 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan
LB 379 Breek ons, Heer, het brood
LB 386 Vier met alles wat in je is
LB 395 Op de avond, toen de uittocht
LB 403a Gezegend Gij, heilige Vader
LB 403d Gij louter licht
LB 424 Verzadigd de honger
LB 523 Christus ging als eerste
LB 534 Hij die de blinden weer liet zien
LB 600 Licht, ontloken aan het donker
LB 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen
LB 604 De eerste dag der week
LB 607 Gij zijt voorbijgegaan
LB 608 De steppe zal bloeien
LB 609 Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied
LB 610 Zo dor en doods
LB 613 Christus is opgestaan
LB 620 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt
LB 622 Nu triomfeert de Zoon van God
LB 623 O hart, spring op vol vreugde
LB 640 Introïtusantifoon voor de zondagen in de paastijd
LB 641 Jezus leeft en ik met Hem
LB 642 Ik zeg het allen, dat Hij leeft
LB 643 Zing nu de Heer! Hij zag ons aan
LB 644 Terwijl wij Hem bewenen
LB 645 Zing ten hemel toe
LB 646 De Heer is onze reisgenoot
LB 647 Voor mensen die naamloos
LB 648 Zing halleluja, hemel en aarde, zing
LB 649 O Heer, blijf toch niet vragen
LB 650 De aarde is vervuld
LB 651 Christus heeft voor ons geleden
LB 652 Zing jubilate voor de Heer
LB 653 U kennen, uit en tot U leven
LB 654 Zing nu de Heer, stem allen in
LB 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang
LB 656 Ik ben de wijnstok
LB 657 Zolang wij ademhalen
LB 658 Gods adem waait zijn woorden uit den hoge
LB 659 Kondig het jubelend aan
LB 664 Naam van Jezus, nu verheven
LB 667 Hij leeft
LB 690 Taal op de tong
LB 706 Dans mee met Vader, Zoon en Geest
LB 709 Nooit lichter ving de lente aan
LB 715 Zoals de halmen buigen in de wind
LB 740 Maria heeft ontvangen
LB 767 De toekomst van de Heer is daar
LB 808 In diepe nacht ben ik gegaan
LB 839 Ik danste die morgen toen de schepping begon
LB 977 Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd
LB 978 Aan U behoort, o Heer der heren
LB 986 De oorsprong van leven en licht
LB 987 Bron van het zijnde

Hemelvaartsdag

Bundel - Titel
LB 20 Moge de Heer u antwoord geven
LB 21 O Heer, de koning is verheugd
LB 24 De aarde en haar volheid zijn
LB 47 Volken weest verheugd
LB 68 God richt zich op, de vijand vlucht
LB 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
LB 95 Steekt nu voor God de loftrompet
LB 96 Zingt voor de Heer op nieuwe wijze
LB 97 Groot koning is de Heer
LB 99 God is Koning, Hij
LB 110 De Here God heeft tot mijn heer gesproken
LB 145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal
LB 150 Loof God, loof Hem overal
LB 380 Gij, Jezus Christus, opgestegen
LB 651 Christus heeft voor ons geleden
LB 660 Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren
LB 661 Ten hemel opgevaren is
LB 662 Heer, komt in deze tijd
LB 663 Al heeft Hij ons verlaten
LB 664 Naam van Jezus, nu verheven
LB 665 Om Christus' wil zijn wij verblijd
LB 666 De Heer is opgetogen
LB 667 Hij leeft
LB 692 Wij wachten op de Geest beloofd