Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hemelsbreed/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Hemelsbreed
Hemelsbreed-cover.jpg

Eens in de paar jaar wordt er een nieuwe uitbreiding uitgebracht. Dit overzicht bestaat uit de nummers tot en met de derde uitbreiding (1-412).

1-100

Nr. Titel
1 Welzalig de man die niet wandelt
2 Uw liefde/Pour over me
3 Psalm 3
4 Psalm 4
5 U, Heer bent wonderschoon/Oh Lord, You're beautiful
6 Kom, nu is de tijd, aanbid Hem/Come, now is the time to worship
7 'k Hef mijn roep tot U, o Heer
8 Ubi caritas/Daar waar liefde is en vrede
9 Jezus alleen/In Christ alone
10 Jezus, alles geef ik U/Jesus, all for Jesus
11 Ik wil altijd zijn waar U bent
12 Mildheid en majesteit/Meekness and majesty
13 Vader van de schepping
14 Hungry
15 Machtige Redder/Beautiful Saviour
16 Om U heen
17 Wij blijven geloven
18 Laat mij Jezus in de wereld zijn
19 Freedom reigns
20 Crucem tuam
21 Waardig is het Lam
22 Turn your eyes upon Jesus
23 De Here is mijn herder
24 Awesome God
25 Psalm 25
26 Komt allen tezamen
27 Breathe
28 Hij is Heer
29 Jezus vol liefde
30 Come and see
31 Surrender
32 Ik stel mijn vertrouwen
33 Juicht, want Jezus is Heer
34 O kom nu en jubel
35 Zie hoe Jezus daar loopt
36 I want to serve the purpose of God
37 Wat de toekomst brengen moge
38 Heer, ik kom tot U
39 Ik wil zingen van het kruis
40 Ja, ik geloof in Jezus
41 Op dat moment/Once again
42 Psalm 42
43 Als een hert dat verlangt naar water
44 Onze Vader in de hemel
45 Zolang er mensen zijn op aarde
46 Vader, vol van vrees en schaamte
47 Who am I
48 Leanin' on You
49 Door de wereld gaat een woord
50 Soon and very soon
51 God van trouw
52 I'll always love You
53 Laat uw glorie zien
54 Maak ons een leger
55 U maakte mij tot een ander mens
56 Ik wil jou van harte dienen
57 Licht van de wereld/Light of the world
58 Laat me in U blijven, groeien, bloeien
59 Geest van hierboven
60 Forever
61 Ere zij aan God de Vader
62 Go tell it on the mountains
63 Our God reigns
64 Zo lief had God de Vader ons/How deep the Father's love for us
65 Er is een dag
66 U bent machtig/You are mighty
67 Psalm 67
68 Bleib mit deiner Gnade/Blijf met uw genade
69 U zij de glorie
70 Kom tot de Vader
71 Glorie aan God
72 Lord, You have my heart
73 Omdat Hij niet ver wou zijn
74 Lead us Lord
75 Show us more of You
76 Prachtige God/Beautiful One
77 De zaligheid is van God/Salvation belongs to our God
78 Ik wil heel dicht bij U zijn
79 Wie is Hij/Who is this
80 Maak groot de Here, onze God, de Rots
81 Hart van aanbidding/The heart of worship
82 I want to praise You
83 Better is one day
84 Wat hou ik van uw huis
85 In the Lord
86 Ik wil leven door uw Geest/I will offer up my life
87 Geef vrede, Heer, geef vrede
88 Holy, holy
89 Mijn Vader, dank U wel
90 Dankt, dankt nu allen God
91 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
92 Dank U voor uw kostbare bloed
93 More than oxygen
94 Bron van levend water
95 Meer dan rijkdom/Above all
96 Zegen, aanbidding
97 Jezus, open mijn oren
98 Psalm 98
99 De Heer zegene u
100 Juicht aarde, juicht alom de Heer

101-200

Nr. Titel
101 Tell me why do you weep
102 Hoe groot zijt Gij/How great Thou art
103 Psalm 103
104 Neem mijn leven, laat het, Heer
105 Heer, raak mijn hart aan
106 Ik kom in uw heiligdom binnen
107 Hoor, de englen zingen d'eer
108 Heer, ik prijs uw grote naam
109 Ik wil juichen voor U, mijn Heer
110 Awaken the dawn
111 Breng dank aan de Eeuwige/Give thanks
112 Met vreugde zal ik tot U zingen Heer
113 Dit is mijn verlangen
114 Wie is God behalve onze Heer
115 Mijn Verlosser leeft
116 O Heer, die onze Vader zijt
117 O Lord, the clouds are gathering
118 Create in me a clean heart
119 El Shaddai
120 Wij eren en aanbidden U
121 Ik hef mijn ogen
122 Heer, machtig God, ik loof U
123 Gods volk wordt uitgeleid
124 Hier in uw heiligdom
125 Groot is de Heer
126 Ik aanbid U
127 Let the flame burn brighter
128 Maak mij rein voor U
129 God is getrouw
130 Uit de diepten
131 Hij kwam bij ons heel gewoon
132 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
133 Kroon Hem met gouden kroon
134 Laat heel de wereld het zien
135 Wees verhoogd
136 Heer, U bent El Elohim
137 Door uw genade, Vader
138 Meer liefde, meer kracht
139 Heer, U doorgrondt en kent mij
140 Niemand is als U
141 Blessed be your name
142 Majesteit
143 Blijf mij nabij
144 Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam
145 U bent mijn schuilplaats, Heer
146 Vrede zij u
147 Sing hallelujah
148 Ach blijf met uw genade
149 Zie ik sterren aan de hemel staan
150 Halleluja, looft God in zijn heiligdom
151 Ik ben zo dankbaar, Heer
152 Bleibet hier
153 Dit is de tijd van Elia
154 Laat ons loflied voor U zijn als reukwerk
155 Zal er ooit een dag van vrede
156 Ik stort mijn Geest
157 Heer, uw bloed dat reinigt mij
158 Wie door de Geest is aangeraakt
159 U maakt ons één
160 Bless the Lord, my soul/Prijs de Heer mijn ziel
161 Amazing grace
162 Dans nos obscurités/Als alles duister is
163 Eenzaamheid
164 Heilige Geest van God
165 In heavenly armour
166 Geprezen zij de Here
167 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
168 Laudate omnes gentes/Verblijd u, alle volken
169 Be ye still
170 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
171 In the silence
172 Omdat Hij leeft
173 Mijn hoop is op U, Heer
174 Every move I make
175 Vader God, ik vraag me af
176 Lof zij de Heer, de almachtige Koning
177 Come let us worship and bow down
178 Holy, holy, God almighty
179 Machtige Heer, grote Verlosser
180 Mijn Jezus, mijn Redder
181 Heilig, heilig, heilig
182 Hoort hoe God met mensen omgaat
183 Uw tederheid genas
184 De dag door uwe gunst ontvangen
185 Jezus geeft een loflied in ons hart
186 Ere zij God
187 Jezus, ga ons voor
188 Er is een verlosser
189 God of wonders
190 Wees blij, want Hij, Koning Jezus
191 Zoek eerst het Koninkrijk van God
192 Hoor ons loflied
193 Beautiful God
194 Komt, verwondert u hier mensen
195 Hij is verheerlijkt/He is exalted
196 A blind man stood by the road
197 U die mij geschapen hebt
198 Thank You for saving me
199 Hallelujah
200 Immanuël, groot en heilig

201-300

Nr. Titel
201 Uw liefde heb ik lief
202 Dicht, dichtbij U
203 Heer, U bent welkom
204 God wijst mij een weg
205 Wees mijn verlangen/Be Thou my vision
206 Liefdevol
207 Draw me close to You
208 De rivier
209 Jesus, keep me near the cross
210 Wees genadig
211 Make me a channel of your peace
212 How long
213 What a Friend I've found
214 I could sing of your love forever
215 Jezus leeft in eeuwigheid
216 U weet het
217 Stille nacht, heilige nacht
218 Uw naam is heilig
219 Invitation Fountain
220 Immanuël
221 Hier aan uw voeten, Heer/Humble King
222 Abba, Vader
223 Ik bouw op U
224 Kadosh
225 I heard the voice of Jesus say
226 Joy to the world
227 Glorie, glorie aan het Lam
228 Jésus le Christ/Jezus, U bent het licht
229 Vrede van God
230 Here der heren, Koning der koningen
231 When I survey the wondrous cross
232 Machtig God, sterke Rots
233 Machtig God
234 Jezus, wij vieren dat U overwon
235 Schijn met uw licht in mijn hart, Heer/Open the eyes of my heart, Lord
236 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
237 Eer zij God in onze dagen
238 Jezus, wij verhogen U
239 Eens als de bazuinen klinken
240 You are my all in all
241 How long, o Lord
242 The Lord is gracious and compassionate
243 Everyday
244 Awake, o Israel
245 Onuitspreekbaar
246 Regeer in mij
247 Ik wil U, o God, mijn dank betalen
248 Praise, my soul, the King of heaven
249 Jahweh
250 Aan uw voeten, Heer
251 How great is our God
252 We are one in the Spirit
253 Groot is uw trouw
254 No sacrifice
255 Samen in de naam van Jezus
256 This little light of mine
257 De hemel juicht/All heaven declares
258 Shout to the north
259 Little by little
260 Ik geloof in God de Vader
261 Jezus, hoop van de volken
262 Shout for joy to the Lord
263 In moments like these
264 Father, we love You
265 Lof zij de Heer
266 Meine Zeit
267 Wees stil voor het aangezicht van God
268 Wij zijn meer dan overwinnaars
269 Heer, U bent mijn leven
270 Omdat U zoveel van mij hield
271 God is goed
272 Jezus, ik houd van U
273 Groot en machtig is Hij
274 We wanna thank You
275 Great is He
276 Come, let us sing
277 Al zou de vijgeboom niet bloeien
278 Don't build your house
279 Love the Lord, your God
280 I am a new creation
281 Wie op de Heer vertrouwen
282 Love, love, love, love
283 Geen and're naam
284 Een vaste burcht is onze God
285 Prijs Adonai
286 Ik vermag alle dingen in Hem
287 Looft de Here, alle gij volken
288 Creation creed
289 Wat mij dierbaar was
290 When I see the stars
291 His love is warmer
292 Here Jezus, om uw woord
293 King of kings and Lord of lords
294 U stierf voor mij
295 It's me, o Lord
296 Mogen de woorden van mijn mond
297 Dank U voor deze nieuwe morgen
298 Heer, doorgrond mijn hart
299 O Lord, hear my prayer
300 Overvloedig geef Ik u/Life so full

301-400

Nr. Titel
301 U bent heilig
302 Trust in the Lord
303 Votum en groet
304 Strength will rise
305 Hoelang nog?
306 Jesus, be the centre
307 Nabij Gods hoog verheven troon/Before the throne of God above
308 Voor uw grote naam
309 See what a morning
310 Waar komt mijn hulp vandaan?
311 Power of the cross
312 Everlasting
313 Speak, o Lord
314 Today
315 Happy day
316 Mighty to save
317 Met ons
318 Hosanna
319 Adem om van U te zingen
320 The Kingdom of God
321 Ik val niet uit zijn hand
322 Grote God, wij loven U
323 Indescribable
324 Stil
325 Ik was hongerig
326 Trading my sorrows
327 You never let go
328 In uw aanwezigheid
329 Lof, aanbidding
330 Mijn toevlucht
331 Lord, You are good/Heer, U bent goed
332 De rivier
333 I surrender
334 Come people of the risen king
335 Daar juicht een toon
336 Kom nu hemel, wees blij
337 Nothing can ever
338 In de hemel is de Heer
339 Hosanna
340 Welk een vriend is onze Jezus/What a friend we have in Jesus
341 Psalm 149
342 Jezus ging Gods weg
343 God heeft het eerste woord
344 Rising sun
345 Zie de zon, zie de maan
346 Gebed om zegen
347 10,000 Reasons
348 Set a fire
349 I will rise
350 Ik wandel in het licht met Jezus
351 By faith
352 Toon mijn liefde
353 Hallejula Adonai
354 God I look to you
355 Majesty
356 Saviour of the world
357 Build Your kingdom here
358 Iedere nacht verlang ik naar U/In jeder Nacht, sehn' ich mich nach dir
359 A little longer
360 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
361 Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten
362 Our God
363 Beneath the waters
364 Holy spirit
365 Daar ruist langs de wolken
366 Break every chain
367 Emmaüs
368 Oceans
369 Glory/Glorie
370 Still, my soul, be still/Stil, mijn ziel, wees stil
371 Psalm 24
372 How he loves us
373 Één klein kind
374 Hoopvolle toekomst
375 Cornerstone
376 Jezus Overwinnaar
377 Vul dit huis met uw glorie
378 Breng ons samen
379 Revelation song
380 You say
381 Houd vol
382 Living hope
383 Wait for the Lord/Wacht op de Heer
384 Holy spirit
385 Who You say I am
386 May you have/Ik wens you
387 Good, good Father
388 Lion and the lamb
389 Here's my heart, Lord/Hier is mijn hart, Heer
390 Een toekomst vol van hoop
391 Behold our God/Zie onze God
392 Vol ontzag
393 Met open armen
394 Reckless love
395 Witter dan sneeuw
396 Ik kan niet zonder u
397 King of my heart
398 My lighthouse
399 Ga met God en Hij zal met je zijn
400 Victor's crown/Zegekroon

401-412

Nr. Titel
401 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
402 O come to the altar
403 Als er vergeving is
404 Testify to love
405 No longer slaves
406 Way maker
407 Onze Schuilplaats is God
408 Great are you lord
409 Alles voor Hem
410 Heerser over alle dingen
411 Build my life
412 Ik zal er zijn