Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Kerkelijk jaar/Drie dagen van Pasen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen in het Liedboek 2013 passend op de drie dagen van Pasen (in de Stille Week), in de Paaswake en op Paasmorgen.

Witte Donderdag

Bundel - Titel
LB 67 God zij ons gunstig en genadig
LB 81 Jubelt God ter eer
LB 116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
LB 346 Roept God een mens tot leven
LB 390 Het brood in de aarde gevonden
LB 391 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak
LB 393 Als ik in deze stille tijd
LB 395 Op de avond, toen de uittocht
LB 559 Gij die ver voor ons uit
LB 564 Introïtusantifoon Witte Donderdag
LB 565 Het hoogste woord daalt uit het licht
LB 566 Midden in de dood
LB 567 Hij onthaalde ons aan tafel
LB 568 Ubi caritas Deus ibi est
LB 569 Toen Jezus wist: nu is gekomen
LB 570 Toen Jezus had gebeden
LB 571 In stille nacht houdt Hij de wacht
LB 578 O kostbaar kruis, o wonder Gods
LB 582 Door wat voor grote eenzaamheden
LB 586 Zie de mens die in zijn lijden
LB 882 Allerhoogste God, heilig en glorierijk
LB 998 Jij hebt je vrienden toen bijeengeroepen

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

Paaswake

Bundel - Titel
LB 13 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
LB 30 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
LB 42 Evenals een moede hinde
LB 136 Loof de Heer, want Hij is goed
LB 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben
LB 150 Loof God, loof Hem overal
LB 151 Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag
LB 153 Vol vreugde put je water
LB 154 Het lied van de drie mannen in het vuur
LB 155 Zijt Gij mijn God
LB 169 De koning van Egypteland
LB 219 Licht om te leven
LB 284 Christus, Gij zijt het licht in ons leven
LB 306 Ere wie ere toekomt
LB 318 Het woord brengt de waarheid teweeg
LB 346 Roept God een mens tot leven
LB 350 Het water van de grote vloed
LB 351 In U zijn wij begrepen
LB 352 Jezus, meester aller dingen
LB 356 O God die uit het water
LB 358 Water, water van de doop
LB 372 De Heer heeft zijn volk gevoed
LB 389 Het brood dat ons voor ogen staat
LB 395 Op de avond, toen de uittocht
LB 457 Hoever is de nacht
LB 458 Zuivere vlam
LB 523 Christus ging als eerste
LB 579 Niets droeg hem meer
LB 593 Licht van Christus
LB 594 Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht
LB 595 Juich, hemelen, één koor van engelen
LB 596 Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de dood
LB 597 Wees hier aanwezig
LB 598 Dans nos obscurités
LB 599 O diepe nacht die ons omringt
LB 600 Licht, ontloken aan het donker
LB 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen
LB 602 Met niets van niets zijt Gij begonnen
LB 603 De vloed van vóór de tijd
LB 604 De eerste dag der week
LB 605 De toekomst is al gaande
LB 606 Met Mozes zijn wij meegegaan
LB 607 Gij zijt voorbijgegaan
LB 608 De steppe zal bloeien
LB 609 Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied
LB 610 Zo dor en doods
LB 611 Wij zullen leven, God zij dank
LB 612 Wij komen als geroepen
LB 613 Christus is opgestaan
LB 616 Christus is opgestanden
LB 618 Christus lag in de dood terneer
LB 629 Ik ben in mijn hof gekomen
LB 638 De Heer is waarlijk opgestaan
LB 658 Gods adem waait zijn woorden uit de hoge
LB 858 Vernieuw in ons, o God
LB 882 Allerhoogste God, heilig en glorierijk
LB 929 Zoals de regen onverwacht
LB 987 Bron van het zijnde

Paasmorgen

Bundel - Titel
LB 98 Zing een nieuw lied voor God de Here
LB 118 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
LB 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben
LB 222 De morgen is een vroege vriend
LB 223 Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans
LB 296 Die de morgen ontbood
LB 351 In U zijn wij begrepen
LB 372 De Heer heeft zijn volk gevoed
LB 395 Op de avond, toen de uittocht
LB 523 Christus ging als eerste
LB 600 Licht, ontloken aan het donker
LB 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen
LB 604 De eerste dag der week
LB 609 Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied
LB 610 Zo dor en doods
LB 613 Christus is opgestaan
LB 614 Halleluja! Ontwaak ik, nog ben ik bij U
LB 615 Victimae paschali laudes/Christen, offer nu je loflied
LB 616 Christus is opgestanden
LB 617 De Heer is waarlijk opgestaan
LB 618 Christus lag in de dood terneer
LB 619 Lof zij God in de hoogste troon
LB 620 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt
LB 621 Heerlijk verschenen is de dag
LB 622 Nu triomfeert de Zoon van God
LB 623 O hart, spring op vol vreugde
LB 624 Christus, onze Heer, verrees
LB 625 Groen ontluikt de aarde
LB 626 Ik zoek mijn Heer, met graf is leeg
LB 627 Wij delen verdriet en zorgen
LB 628 Nu moet gij allen vrolijk zijn
LB 629 Ik ben in mijn hof gekomen
LB 630 Sta op! - Een morgen ongedacht
LB 631 Tussen waken, tussen dromen
LB 632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
LB 633 De lichtvorst, de ontluisterde
LB 634 U zij de glorie, opgestane Heer
LB 635 De Heer is waarlijk opgestaan
LB 636 Liefde is licht, opnieuw geboren
LB 637 O vlam van Pasen, steek ons aan
LB 638 De Heer is waarlijk opgestaan
LB 639 Christus in het graf geborgen
LB 641 Jezus leeft en ik met Hem
LB 642 Ik zeg het allen, dat Hij leeft
LB 643 Zing nu de Heer! Hij zag ons aan
LB 645 Zing ten hemel toe
LB 648 Zing halleluja, hemel en aarde, zing
LB 740 Maria heeft ontvangen
LB 839 Ik danste die morgen toen de schepping begon
LB 986 De oorsprong van leven en licht
LB 987 Bron van het zijnde