Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zingend Geloven/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Zingend Geloven

Deze volledige inhoud van alle delen van de reeks Zingend Geloven is gebaseerd op de rubrieksindeling bij liturgisch gebruik, zoals opgenomen in het boekje Zingend Geloven - Register bij de complete reeks (ISBN 9023919793).

Register op liturgisch gebruik

Getijden van het jaar

Advent

Kersttijd

Kerstnacht

Kerstmorgen

Gedachtenis van Stefanus (26 december)

Jaarwisseling, 8e Kerstdag

Epifaniëntijd

Epifanie, Verschijning van de Heer

Doop van de Heer (1e zondag na Epifanie)

Kanazondag (2e zondag na Epifanie)

Veertigdagentijd

Aswoensdag

1e zondag van de Veertigdagentijd

2e zondag van de Veertigdagentijd

3e zondag van de Veertigdagentijd

4e zondag van de Veertigdagentijd

6e zondag van de Veertigdagentijd (Palm- en Passiezondag)

Goede Week

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

Paastijd (algemeen)

Paasnacht

Paasmorgen

2e zondag van Pasen

3e zondag van Pasen (Luthers: 4e zondag van Pasen)

4e zondag van Pasen (Luthers: 3e zondag van Pasen)

5e zondag van Pasen

Hemelvaartsdag

7e zondag van Pasen

Pinksteren

Trinitatis

4 en 5 mei

Zomertijd

Herfsttijd (algemeen)

Oogstdienst, Dankdag voor het gewas

Joodse feesten

Allerheiligen

Gedenkdag van Willibrord (7 november)

Voleinding, Koninkrijk van God

Getijden van de dag

Morgen (lauden)

Middag

Avond (vespers, completen)

Aan tafel

Getijden van het leven

Algemeen

Geboorte

Trouwviering

Huiszegen

Alleen zijn, ziekte

Levenseinde

Uitvaart

Uitvaart kind

De gemeente bijeen

Aanvang, drempelgebed

Litanie, Kyrie

Gloria

De Tien Woorden

Acclamatie bij lezingen

Credo

Voorbeden, acclamaties bij voorbeden

Doop

Bevestiging ambtsdragers, viering ambtsjubileum

Maaltijd van de Heer

Tafelgebed

Sanctus en Benedictus

Onze Vader

Afsluiting, zegen

De gemeente en de wereld

Vrede en gerechtigheid

Kerk en oecumene