Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki heeft nu een dagelijkse podcast: Luistertroost! Ons alternatief, nu veel kerkdiensten zijn gestopt. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Lieteboek foar de tsjerken/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A

LiedDichterComponist
Aan Babels stromen zaten wij gevangenJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Jan Wit
Aan U behoort, o Heer der herenJan WitL. Driessen
Ach hoe vluchtig, ach hoe nietigMichael FranckMichael Franck
Johann Crüger
Al heeft Hij ons verlatenJan Willem Schulte NordholtBartholomäus Gesius
Melchior Teschner
Georg Philipp Telemann
Gerrit de Marez Oyens
Johann Crüger
Al kon ik alle talen sprekenJan WitWillem Retze Talsma
Alle roem is uitgeslotenJan ScharpJohann Schop
Alles wat over ons geschreven is (2)Willem BarnardFrits Mehrtens

B

LiedDichterComponist
Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!Ad den Besten
Bescherm mij, Heer, behoed mijn levenWillem Johan van der Molen
Fedde Schurer
Jan Wit
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o GodBernard Smilde
Martinus Nijhoff
Bewoners van de wijde wereld, hoorJan Willem Schulte Nordholt
Fedde Schurer
Jan Wit
Bij 't steken der bazuinenJan Wit
Breek, aarde, uit in jubelzangenGerrit Kamphuis
Ad den Besten
Breng redding, Heer, de vroomheid is gewekenWillem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Jan Wit

C

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter C.

D

LiedDichterComponist
D' Almachtige is mijn herder en geleideJoost van den VondelAdriaan C. Schuurman
Julius Röntgen
Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogdKlaas Heeroma
Bernard Smilde
De Heer die leeft, de God der goden spreektJan Willem Schulte Nordholt
Fedde Schurer
Jan Wit
De Heer is Koning, Hij regeert altijdWillem Johan van der Molen
Douwe Annes Tamminga
Jan Wit
De Heer is groot, zijn lof weerklinktJan Willem Schulte Nordholt
Douwe Annes Tamminga
Jan Wit
De Heer is mijn herder, 'k heb al wat mij lustJan Jacob Lodewijk ten KateJohannes Gijsbertus Bastiaans
De Here God heeft tot mijn heer gesprokenJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Jan Wit
De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domeinJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Jan Wit
De dag van onze Vorst brak aanPieter Dinus KuiperLoys Bourgeois
De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 14)Gerben Brouwer
Ad den Besten
Jan Wit
De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 53)Gerben Brouwer
Ad den Besten
Willem Barnard
Jan Wit
De heiligen ons voorgegaanMuus JacobseWillem Vogel
De hemel roemt de HeerFedde Schurer
Bernard Smilde
Willem Barnard
De stilte zingt U toe, o HereWillem Barnard
De zonde die de zondaars vleitWillem Johan van der Molen
Douwe Annes Tamminga
Ad den Besten

E

LiedDichterComponist
Een vaste burcht is onze GodMartin LutherMartin Luther
Eeuwig Woord, U willen wij bezingenCornelis Rijnsdorp
Evenals een moede hinde naar het klare water smachtWillem Johan van der Molen
Douwe Annes Tamminga
Jan Wit
Loys Bourgeois

F

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter F.

G

LiedDichterComponist
Geef, Heer, de koning uwe rechtenJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Gezegend hij, die in der bozen raadKlaas Heeroma
Fedde Schurer
Ad den Besten
Gezegend zij de Heer, die te allen tijdeDouwe Annes Tamminga
Ad den Besten
Gij die hoog verheven zijtWillem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Willem Barnard
Gij dienaars aan de Heer gewijdBernard Smilde
Willem Barnard
Gij hoge raad, bijeengekomenWillem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Gij volken loof uw God en HeerJoachim SartoriusMelchior Vulpius
Gij waart goedgunstig voor uw land, o HeerWillem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezenWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Gij, Jezus Christus, opgestegenPieter BoendermakerWillem Mudde
God die ik loof te allen tijdeKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Jan Wit
God enkel lichtChristian Friedrich Daniel Schubart
God heb ik lief, want die getrouwe HeerKlaas Heeroma
Cor Waringa
Gerben Brouwer
God is KoningDouwe Annes Tamminga
Ad den Besten
God is een toevlucht te allen tijdeJan Willem Schulte Nordholt
Gerben Brouwer
Jan Wit
God is getrouw, zijn plannen falen nietHendrik PiersonChristian Gregor
God richt zich op, de vijand vluchtWillem Barnard
God staat in 't midden van de godenBernard Smilde
Willem Barnard
God wordt geëerd in IsraëlCor Waringa
Douwe Annes Tamminga
Willem Barnard
God zij geloofd en hoog geprezenJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Jan Wit
God zij ons gunstig en genadigJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
God, laat mij smekend tot U tredenKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Gods goedheid houdt ons staandeBernard Smilde
Willem Barnard
Groot Koning is de HeerBernard Smilde
Ad den Besten

H

LiedDichterComponist
Haast U om mij te redden, God!Willem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Halleluja! Prijs God en zingCor Waringa
Willem Barnard
Halleluja! laat opgetogenBernard Smilde
Jan Wit
Halleluja! loof de HeerWillem Johan van der Molen
Douwe Annes Tamminga
Jan Wit
Halleluja, lof zij het LamIsaac da Costa
Heer, denk aan David en zijn eedFedde Schurer
Willem Barnard
Heer, die mij ziet zoals ik benJan Willem Schulte Nordholt
Heer, die mijn heil, mijn helper zijtWillem Johan van der Molen
Fedde Schurer
Jan Wit
Heer, hoor mijn gebed, laat blijkenJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Jan Wit
Heer, ik hef mijn hart en handenKlaas Heeroma
Douwe Annes Tamminga
Willem Barnard
Heer, laat mij schuilen in uw hoedeKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Ad den Besten
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verhevenBernard Smilde
Willem Barnard
Jan Wit
Heer, toon mij uw genadeKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Heer, wat de vaderen verteldenBernard Smilde
Ad den Besten
Heil hem die de geringe helpt in noodKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Heil hem wien God een plaats bereidtCor Waringa
Fedde Schurer
Ad den Besten
Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergevenDouwe Annes Tamminga
Ad den Besten
Willem Barnard
Here mijn God, Gij hoedt mijn levenJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Jan Wit
Het einde aller dingen is nabijWillem BarnardIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Willem Vogel
Het volk dat wandelt in het duisterJan Willem Schulte NordholtFrits Mehrtens
Het zal zijn in het laatste der tijdenJan WitIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Frits Mehrtens
Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?Klaas Heeroma
Gerben Brouwer
Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?Fedde Schurer
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HeerGerben Brouwer
Jan Wit
Hoe sprong mijn hart hoog op in mijKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Hoor mij, Heer, wil antwoord zendenJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Jan Wit
Hoor, Heer, Gij God van trouw en rechtBernard Smilde
Ad den Besten

I

LiedDichterComponist
Ik heb U lief van ganser harte, HereJan Willem Schulte Nordholt
Gerben Brouwer
Jan Wit
Ik heb U lief, o mijn bemindeJohann SchefflerJohann Balthasar König
Ik hief mijn stem in vrees en bevenBernard Smilde
Willem Barnard
Jan Wit
Ik kom met haast, roept Jezus' stemJohann Christoph BlumhardtSeverus Gastorius
Ik loof de Heer altijdWillem Johan van der Molen
Fedde Schurer
Jan Wit
Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!Klaas Heeroma
Bernard Smilde
Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggenWillem Johan van der Molen
Gerben Brouwer
Jan Wit
Ik sla mijn ogen op en zieCor Waringa
Gerben Brouwer
Willem Barnard
Ik wil van God als van mijn Herder sprekenGerben Brouwer
Martinus Nijhoff
Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningenJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Jan Wit
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn liedJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Jan Wit
Ik zeide wel: Nu let ik op mijn wegKlaas Heeroma
Douwe Annes Tamminga
Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezagJan WitBernard Huijbers
Adriaan C. Schuurman

J

LiedDichterComponist
Ja, God is goed voor IsraëlJan Willem Schulte Nordholt
Jubel God ter eer, Hij is onze sterkteCor Waringa
Gerben Brouwer
Willem Barnard
Juich Gode toe, bazuin en zingGerben Brouwer
Willem Barnard

K

LiedDichterComponist
Kom nu met zang en roer de snarenJan Willem Schulte Nordholt
Douwe Annes Tamminga
Jan Wit
Kom, Heer, mij uit de hand bevrijdenCor Waringa
Gerben Brouwer
Ad den Besten

L

LiedDichterComponist
Laat Israël nu zeggen blij van geestBernard Smilde
Willem Barnard
Laat als ik roep mij op U hopenKlaas Heeroma
Fedde Schurer
Laat ieder 's Heren goedheid prijzenBernard Smilde
Jan Wit
Laat mij, mijn Koning, tot U sprekenKlaas Heeroma
Jan Wit
Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verterenKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Ad den Besten
Lof zij de Heer, goed is het levenJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Jan Wit
Loof God de Heer, en laat ons blijdeJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Jan Wit
Loof God, loof Hem overalGerben Brouwer
Martinus Nijhoff
Loof de Heer, want Hij is goedJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Jan Wit
Loof de koning, heel mijn wezenHenry Francis LyteJohn Goss
Loof nu de Heer, want Hij is goedJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Bernard Smilde
Jan Wit
Loof nu, mijn ziel, de HereJohann GramannJohann Kugelmann
Loof, alle volken, loof de HeerKlaas Heeroma
Cor Waringa
Gerben Brouwer

M

LiedDichterComponist
Met heel mijn hart heb ik de Heer verwachtKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Met heel mijn hart zing ik uw eerKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Met luider stem breng ik de koning huldeCor Waringa
Fedde Schurer
Willem Barnard
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaatAd den Besten
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mijKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Mijn hart is, Heer, in U gerustJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Martinus Nijhoff
Jan Wit
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!Klaas Heeroma
Douwe Annes Tamminga
Mijn volk, ik ga geheimen openleggenCor Waringa
Douwe Annes Tamminga
Willem Barnard
Mijn ziel is stil tot God mijn HeerAd den Besten
Willem Barnard
Mijn ziel, verheerlijk God om zijne machtJan Willem Schulte Nordholt
Gerrit Kamphuis
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Jan Wit
Moge de Heer u antwoord gevenBernard Smilde
Willem Barnard

N

LiedDichterComponist
Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijdWillem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Jan Wit
Nooit kan 't geloof te veel verwachtenHieronymus van Alphen
Nu bidden wij met ootmoed en ontzagJan Wit

O

LiedDichterComponist
O Christus, Heer der heerlijkheidAd den BestenIgnace de Sutter
Bernard Bartelink
Frits Mehrtens
O God van Jozef, leid ons verderBernard Smilde
Willem Barnard
Jan Wit
O God, die droeg ons voorgeslachtIsaac WattsWilliam Croft
O God, die ons verstoten hadCor Waringa
Gerben Brouwer
Martinus Nijhoff
O God, kom mijn geding beslechtenBernard Smilde
Ad den Besten
Jan Wit
O God, nu zijn de heidenen gekomenKlaas Heeroma
Douwe Annes Tamminga
Ad den Besten
Jan Wit
O God, verlos mij door uw naam!Klaas Heeroma
Bernard Smilde
O Heer, de koning is verheugdBernard Smilde
Martinus Nijhoff
O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veldBernard Smilde
Martinus Nijhoff
O Heer, er is geen trots in mijJan Willem Schulte Nordholt
Douwe Annes Tamminga
Jan Wit
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelalFedde Schurer
Ad den Besten
O Heer, op wie ik pleitKlaas Heeroma
Bernard Smilde
O Here, hoor naar mijn gebedenCor Waringa
Gerben Brouwer
Ad den Besten
O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezwekenWillem Barnard
Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klachtJan Willem Schulte Nordholt
Gerben Brouwer
Jan Wit
Op Sions berg sticht God zijn heilige stedeKlaas Heeroma
Cor Waringa
Fedde Schurer
Willem Barnard
Op U vertrouw ik, Heer der HerenBernard Smilde
Ad den Besten

P

LiedDichterComponist
Prijs, halleluja, prijs de HeerJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Jan Wit

Q

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Q.

R

LiedDichterComponist
Red mij, o God, het water stijgt en stijgtWillem Barnard
Roepend om gehoor te vindenKlaas Heeroma
Bernard Smilde

S

LiedDichterComponist
Steek nu voor God de loftrompetWillem Johan van der Molen
Cor Waringa
Fedde Schurer
Willem Barnard

T

LiedDichterComponist
Toen God de Heer uit 's vijands machtJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Jan Wit
Toen Israël uit Egypteland gingJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Fedde Schurer
Jan Wit
Tot God de Heer hief ik mijn stemGerben Brouwer
Willem Barnard
Tot U, die zetelt in de hemel hoogDouwe Annes Tamminga
Willem Barnard
Twist, Here, met mijn twisters, strijdGerben Brouwer
Willem Barnard

U

LiedDichterComponist
U alleen, U loven wijJan Willem Schulte Nordholt
Gerben Brouwer
Jan Wit
U loof ik, Heer, met hart en zielFedde Schurer
Willem Barnard
U, Heer, roep ik, U geldt mijn smekenJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Fedde Schurer
Jan Wit
Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HeerCor Waringa
Gerben Brouwer
Willem Barnard

V

LiedDichterComponist
Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van JeruzalemBernard Smilde
Willem Barnard
Verschijn in lichtglans, God der wrake!Cor Waringa
Fedde Schurer
Ad den Besten
Volken wees verheugdJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Jan Wit

W

LiedDichterComponist
Waarlijk, dit is rechtvaardigCor Waringa
Fedde Schurer
Willem Barnard
Waarom toch het kwaad zo te prijzenWillem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Waarom, o God, verstoot Gij voor altoosJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Douwe Annes Tamminga
Jan Wit
Wanneer de Heer het huis niet bouwtJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Jan Wit
Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?Muus Jacobse
Wees mij genadig, Heer, want een geweldKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Wees mij genadig, Heer, wees mij nabijGerrit Kamphuis
Bernard Smilde
Ad den Besten
Wees niet afgunstig op de goddelozeKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Welzalig is een ieder die God van harte vreestBernard Smilde
Willem Barnard
Welzalig wie de rechte wegen gaanJan Willem Schulte Nordholt
Klaas Heeroma
Ad den Besten
Willem Barnard
Jan Wit
Wie mat de wateren in zijn holle handJan WitLoys Bourgeois
Wie op de Here God vertrouwenGerben Brouwer
Ad den Besten
Wie zult Gij noden in uw tentFedde Schurer
Ad den Besten
Wij knielen voor uw zetel neerClara Feyoena van Raesfelt-Van SytzamaChristian Gregor

X

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter X.

Y

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Y.

Z

LiedDichterComponist
Zalig, die in Christus stervenFriedrich Gottlieb KlopstockPhilipp Nicolai
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HerenJan Willem Schulte Nordholt
Gerben Brouwer
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonenJan Willem Schulte Nordholt
Fedde Schurer
Gerben Brouwer
Jan Wit
Zij hebben immer van mijn jeugd af aanJan Willem Schulte Nordholt
Cor Waringa
Bernard Smilde
Jan Wit
Zing een nieuw lied voor God de HereJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Jan Wit
Zing voor de Heer op nieuwe wijzeJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Jan Wit
Zing, mijn ziel, voor God uw HereMuus Jacobse
Bernard Smilde
Zwijg niet, o God, verhef uw woordDouwe Annes Tamminga
Willem Barnard