Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Lieteboek foar de tsjerken/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A

LiedDichterComponist
Aan Babels stromen zaten wij gevangenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Cor Waringa
Aan U behoort, o Heer der herenJan WitL. Driessen
Ach hoe vluchtig, ach hoe nietigMichael FranckMichael Franck
Johann Crüger
Al heeft Hij ons verlatenJan Willem Schulte NordholtGeorg Philipp Telemann
Johann Crüger
Melchior Teschner
Gerrit de Marez Oyens
Bartholomäus Gesius
Al kon ik alle talen sprekenJan WitWillem Retze Talsma
Alle roem is uitgeslotenJan ScharpJohann Schop
Alles wat over ons geschreven is (2)Willem BarnardFrits Mehrtens

B

LiedDichterComponist
Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!Ad den Besten
Bescherm mij, Heer, behoed mijn levenWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Fedde Schurer
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o GodMartinus Nijhoff
Bernard Smilde
Bewoners van de wijde wereld, hoorJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Fedde Schurer
Bij 't steken der bazuinenJan Wit
Breek, aarde, uit in jubelzangenAd den Besten
Gerrit Kamphuis
Breng redding, Heer, de vroomheid is gewekenWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Bernard Smilde

C

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter C.

D

LiedDichterComponist
D' Almachtige is mijn herder en geleideJoost van den VondelJulius Röntgen
Adriaan C. Schuurman
Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogdKlaas Heeroma
Bernard Smilde
De Heer die leeft, de God der goden spreektJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Fedde Schurer
De Heer is Koning, Hij regeert altijdWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
De Heer is groot, zijn lof weerklinktJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
De Heer is mijn herder, 'k heb al wat mij lustJan Jacob Lodewijk ten KateJohannes Gijsbertus Bastiaans
De Here God heeft tot mijn heer gesprokenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domeinJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
De dag van onze Vorst brak aanPieter Dinus KuiperLoys Bourgeois
De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 14)Ad den Besten
Jan Wit
Gerben Brouwer
De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 53)Ad den Besten
Jan Wit
Willem Barnard
Gerben Brouwer
De heiligen ons voorgegaanMuus JacobseWillem Vogel
De hemel roemt de HeerWillem Barnard
Fedde Schurer
Bernard Smilde
De stilte zingt U toe, o HereWillem Barnard
De zonde die de zondaars vleitAd den Besten
Willem Johan van der Molen
Douwe Annes Tamminga

E

LiedDichterComponist
Een vaste burcht is onze GodMartin LutherMartin Luther
Eeuwig Woord, U willen wij bezingenCornelis Rijnsdorp
Evenals een moede hinde naar het klare water smachtWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
Loys Bourgeois

F

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter F.

G

LiedDichterComponist
Geef, Heer, de koning uwe rechtenJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Gezegend hij, die in der bozen raadAd den Besten
Klaas Heeroma
Fedde Schurer
Gezegend zij de Heer, die te allen tijdeAd den Besten
Douwe Annes Tamminga
Gij die hoog verheven zijtWillem Barnard
Willem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Gij dienaars aan de Heer gewijdWillem Barnard
Bernard Smilde
Gij hoge raad, bijeengekomenWillem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Gij volken loof uw God en HeerJoachim SartoriusMelchior Vulpius
Gij waart goedgunstig voor uw land, o HeerWillem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezenWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Gij, Jezus Christus, opgestegenPieter BoendermakerWillem Mudde
God die ik loof te allen tijdeKlaas Heeroma
Jan Wit
Bernard Smilde
God enkel lichtChristian Friedrich Daniel Schubart
God heb ik lief, want die getrouwe HeerKlaas Heeroma
Gerben Brouwer
Cor Waringa
God is KoningAd den Besten
Douwe Annes Tamminga
God is een toevlucht te allen tijdeJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
God is getrouw, zijn plannen falen nietHendrik PiersonChristian Gregor
God richt zich op, de vijand vluchtWillem Barnard
God staat in 't midden van de godenWillem Barnard
Bernard Smilde
God wordt geëerd in IsraëlWillem Barnard
Douwe Annes Tamminga
Cor Waringa
God zij geloofd en hoog geprezenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Cor Waringa
God zij ons gunstig en genadigJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
God, laat mij smekend tot U tredenKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Gods goedheid houdt ons staandeWillem Barnard
Bernard Smilde
Groot Koning is de HeerAd den Besten
Bernard Smilde

H

LiedDichterComponist
Haast U om mij te redden, God!Willem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Halleluja! Prijs God en zingWillem Barnard
Cor Waringa
Halleluja! laat opgetogenJan Wit
Bernard Smilde
Halleluja! loof de HeerWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
Halleluja, lof zij het LamIsaac da Costa
Heer, denk aan David en zijn eedWillem Barnard
Fedde Schurer
Heer, die mij ziet zoals ik benJan Willem Schulte Nordholt
Heer, die mijn heil, mijn helper zijtWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Fedde Schurer
Heer, hoor mijn gebed, laat blijkenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Heer, ik hef mijn hart en handenWillem Barnard
Klaas Heeroma
Douwe Annes Tamminga
Heer, laat mij schuilen in uw hoedeAd den Besten
Klaas Heeroma
Bernard Smilde
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verhevenWillem Barnard
Jan Wit
Bernard Smilde
Heer, toon mij uw genadeKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Heer, wat de vaderen verteldenAd den Besten
Bernard Smilde
Heil hem die de geringe helpt in noodKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Heil hem wien God een plaats bereidtAd den Besten
Fedde Schurer
Cor Waringa
Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergevenWillem Barnard
Ad den Besten
Douwe Annes Tamminga
Here mijn God, Gij hoedt mijn levenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Het einde aller dingen is nabijWillem BarnardWillem Vogel
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Het volk dat wandelt in het duisterJan Willem Schulte NordholtFrits Mehrtens
Het zal zijn in het laatste der tijdenJan WitFrits Mehrtens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?Klaas Heeroma
Gerben Brouwer
Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?Fedde Schurer
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HeerJan Wit
Gerben Brouwer
Hoe sprong mijn hart hoog op in mijKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Hoor mij, Heer, wil antwoord zendenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Hoor, Heer, Gij God van trouw en rechtAd den Besten
Bernard Smilde

I

LiedDichterComponist
Ik heb U lief van ganser harte, HereJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Ik heb U lief, o mijn bemindeJohann SchefflerJohann Balthasar König
Ik hief mijn stem in vrees en bevenWillem Barnard
Jan Wit
Bernard Smilde
Ik kom met haast, roept Jezus' stemJohann Christoph BlumhardtSeverus Gastorius
Ik loof de Heer altijdWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Fedde Schurer
Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!Klaas Heeroma
Bernard Smilde
Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggenWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Gerben Brouwer
Ik sla mijn ogen op en zieWillem Barnard
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Ik wil van God als van mijn Herder sprekenMartinus Nijhoff
Gerben Brouwer
Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn liedJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Ik zeide wel: Nu let ik op mijn wegKlaas Heeroma
Douwe Annes Tamminga
Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezagJan WitAdriaan C. Schuurman
Bernard Huijbers

J

LiedDichterComponist
Ja, God is goed voor IsraëlJan Willem Schulte Nordholt
Jubel God ter eer, Hij is onze sterkteWillem Barnard
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Juich Gode toe, bazuin en zingWillem Barnard
Gerben Brouwer

K

LiedDichterComponist
Kom nu met zang en roer de snarenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
Kom, Heer, mij uit de hand bevrijdenAd den Besten
Gerben Brouwer
Cor Waringa

L

LiedDichterComponist
Laat Israël nu zeggen blij van geestWillem Barnard
Bernard Smilde
Laat als ik roep mij op U hopenKlaas Heeroma
Fedde Schurer
Laat ieder 's Heren goedheid prijzenJan Wit
Bernard Smilde
Laat mij, mijn Koning, tot U sprekenKlaas Heeroma
Jan Wit
Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verterenAd den Besten
Klaas Heeroma
Bernard Smilde
Lof zij de Heer, goed is het levenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Loof God de Heer, en laat ons blijdeJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Loof God, loof Hem overalMartinus Nijhoff
Gerben Brouwer
Loof de Heer, want Hij is goedJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Loof de koning, heel mijn wezenHenry Francis LyteJohn Goss
Loof nu de Heer, want Hij is goedJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Cor Waringa
Loof nu, mijn ziel, de HereJohann GramannJohann Kugelmann
Loof, alle volken, loof de HeerKlaas Heeroma
Gerben Brouwer
Cor Waringa

M

LiedDichterComponist
Met heel mijn hart heb ik de Heer verwachtKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Met heel mijn hart zing ik uw eerKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Met luider stem breng ik de koning huldeWillem Barnard
Fedde Schurer
Cor Waringa
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaatAd den Besten
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mijKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Mijn hart is, Heer, in U gerustMartinus Nijhoff
Jan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!Klaas Heeroma
Douwe Annes Tamminga
Mijn volk, ik ga geheimen openleggenWillem Barnard
Douwe Annes Tamminga
Cor Waringa
Mijn ziel is stil tot God mijn HeerWillem Barnard
Ad den Besten
Mijn ziel, verheerlijk God om zijne machtGerrit Kamphuis
Jan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Moge de Heer u antwoord gevenWillem Barnard
Bernard Smilde

N

LiedDichterComponist
Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijdWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Bernard Smilde
Nooit kan 't geloof te veel verwachtenHieronymus van Alphen
Nu bidden wij met ootmoed en ontzagJan Wit

O

LiedDichterComponist
O Christus, Heer der heerlijkheidAd den BestenFrits Mehrtens
Ignace de Sutter
Bernard Bartelink
O God van Jozef, leid ons verderWillem Barnard
Jan Wit
Bernard Smilde
O God, die droeg ons voorgeslachtIsaac WattsWilliam Croft
O God, die ons verstoten hadMartinus Nijhoff
Gerben Brouwer
Cor Waringa
O God, kom mijn geding beslechtenAd den Besten
Jan Wit
Bernard Smilde
O God, nu zijn de heidenen gekomenAd den Besten
Klaas Heeroma
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
O God, verlos mij door uw naam!Klaas Heeroma
Bernard Smilde
O Heer, de koning is verheugdMartinus Nijhoff
Bernard Smilde
O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veldMartinus Nijhoff
Bernard Smilde
O Heer, er is geen trots in mijJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelalAd den Besten
Fedde Schurer
O Heer, op wie ik pleitKlaas Heeroma
Bernard Smilde
O Here, hoor naar mijn gebedenAd den Besten
Cor Waringa
Gerben Brouwer
O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezwekenWillem Barnard
Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klachtJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Op Sions berg sticht God zijn heilige stedeWillem Barnard
Klaas Heeroma
Fedde Schurer
Cor Waringa
Op U vertrouw ik, Heer der HerenAd den Besten
Bernard Smilde

P

LiedDichterComponist
Prijs, halleluja, prijs de HeerJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa

Q

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Q.

R

LiedDichterComponist
Red mij, o God, het water stijgt en stijgtWillem Barnard
Roepend om gehoor te vindenKlaas Heeroma
Bernard Smilde

S

LiedDichterComponist
Steek nu voor God de loftrompetWillem Barnard
Willem Johan van der Molen
Fedde Schurer
Cor Waringa

T

LiedDichterComponist
Toen God de Heer uit 's vijands machtJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Toen Israël uit Egypteland gingJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Fedde Schurer
Cor Waringa
Tot God de Heer hief ik mijn stemWillem Barnard
Gerben Brouwer
Tot U, die zetelt in de hemel hoogWillem Barnard
Douwe Annes Tamminga
Twist, Here, met mijn twisters, strijdWillem Barnard
Gerben Brouwer

U

LiedDichterComponist
U alleen, U loven wijJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
U loof ik, Heer, met hart en zielWillem Barnard
Fedde Schurer
U, Heer, roep ik, U geldt mijn smekenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Cor Waringa
Fedde Schurer
Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HeerWillem Barnard
Gerben Brouwer
Cor Waringa

V

LiedDichterComponist
Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van JeruzalemWillem Barnard
Bernard Smilde
Verschijn in lichtglans, God der wrake!Ad den Besten
Fedde Schurer
Cor Waringa
Volken wees verheugdJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde

W

LiedDichterComponist
Waarlijk, dit is rechtvaardigWillem Barnard
Fedde Schurer
Cor Waringa
Waarom toch het kwaad zo te prijzenWillem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Waarom, o God, verstoot Gij voor altoosJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
Cor Waringa
Wanneer de Heer het huis niet bouwtJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?Muus Jacobse
Wees mij genadig, Heer, want een geweldKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Wees mij genadig, Heer, wees mij nabijAd den Besten
Gerrit Kamphuis
Bernard Smilde
Wees niet afgunstig op de goddelozeKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Welzalig is een ieder die God van harte vreestWillem Barnard
Bernard Smilde
Welzalig wie de rechte wegen gaanWillem Barnard
Jan Wit
Jan Willem Schulte Nordholt
Klaas Heeroma
Ad den Besten
Wie mat de wateren in zijn holle handJan WitLoys Bourgeois
Wie op de Here God vertrouwenAd den Besten
Gerben Brouwer
Wie zult Gij noden in uw tentAd den Besten
Fedde Schurer
Wij knielen voor uw zetel neerClara Feyoena van Raesfelt-Van SytzamaChristian Gregor

X

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter X.

Y

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Y.

Z

LiedDichterComponist
Zalig, die in Christus stervenFriedrich Gottlieb KlopstockPhilipp Nicolai
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HerenJan Willem Schulte Nordholt
Gerben Brouwer
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Fedde Schurer
Zij hebben immer van mijn jeugd af aanJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Cor Waringa
Zing een nieuw lied voor God de HereJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Zing voor de Heer op nieuwe wijzeJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Zing, mijn ziel, voor God uw HereMuus Jacobse
Bernard Smilde
Zwijg niet, o God, verhef uw woordWillem Barnard
Douwe Annes Tamminga